Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Riaditeľ ústavu: Mgr. Martin Vaňko PhD.
WWW: http://www.ta3.sk
Profil ústavu: