Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Astronomický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Martin Vaňko PhD.
WWW: http://www.ta3.sk
Profil ústavu: