Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum spoločných činností SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Lukáš Demovič PhD.
WWW: http://csc.sav.sk
Profil ústavu: Organizačné zložky: Encyklopedický ústav, Bradáčova 7, 851 02 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: PaedDr. Zuzana Vargová Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, 05960 Tatranská Lomnica Vedúci organizačnej zložky: Božena Dovjaková Kongresové centrum Smolenice, Smolenice Vedúci organizačnej zložky: Ing. Karol Volner Správa účelových zariadení , Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava Technicko-hospodárska správa organizácií spoločenských vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: Ing. Gabriela Mokráňová Ústredný archív SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Jana Gubášová Baherníková VEDA - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: JUDr. Milan Brňák Výpočtové stredisko, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava Vedúci organizačnej zložky: Ing. Michal Kadúc