Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Filozofický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: prof. PhDr. Tibor Pichler CSc.
WWW: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/
Profil ústavu: Zástupca riaditeľa: PhDr. Karol Kollár, CSc. Predseda VR: doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc. Telefón: - sekretariát: 02/5292 1215 - časopis Filozofia: 02/5296 4886 - časopis Organon: 02/5292 1215 Fax: 02/5292 1215