Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Peter Švec, DrSc.

vedúci vedecký pracovník

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: [59410] 561, 562, 570, 582