Odbor medzinárodnej spolupráce informuje - www.oms.sav.sk

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
16.11.2017 InnoNews: Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja
16.11.2017 Informačný deň Európskej rady pre výskum H2020
16.11.2017 CALL OPEN - Euronanomed III JTC2018
13.11.2017 InnoNews: Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja (2017/46)
6.11.2017 Prezentácie s Industrial Info Days + ponuky na spoluprácu
6.11.2017 Pracovné programy Horizontu 2020
2.11.2017 Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 - 2020
31.10.2017 CHIST-ERA Call 2017 Announcement
19.10.2017 Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto
10.10.2017 5. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2018 - 2021
9.10.2017 Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja
6.10.2017 TRANSCAN - Preliminary Announcement1: The Fourth Joint Transnational Call for Proposals 2017 (JTC 2017)
4.10.2017 Call for applications - French grant for doctoral and post-doctoral researchers
4.10.2017 Pre-Announcement: 5. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2018 - 2021
3.10.2017 Belmont Forum and BiodivERsA call for research proposals on “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”
22.9.2017 ERC Proof of Concept Grant
21.9.2017 The CHIST-ERA Call 2017 Pre-announcement
18.9.2017 Financial management of H2020: additional locations for H2020 trainings
18.9.2017 Plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd SAV v r. 2018
14.9.2017 Finančné pravidlá pre udelenie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty
1/67