Aktuality

Ukotvená užšia spolupráca SAV a SND

Vložil(a): S. Ščepán, 12.10.2017, videné 800-krát

Zdanlivo na prvý pohľad odlišné svety. A predsa sa prelínajú. Viac ako sa na prvý pohľad zdá. Veda a kultúra. Presnejšie vedecký výskum a svet divadla. Ešte presnejšie: Slovenského národného divadla.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík a generálny riaditeľ  Slovenského národného divadla Marián Chudovský podpísali v Bratislave spoločné Memorandum o spolupráci oboch inštitúcií. Zo strany SND ide o ambíciu nadviazať užšiu a najmä odborne garantovanú spoluprácu v oblasti výskumu z rôznych aspektov umenia od estetiky, cez dejiny a teóriu umenia po psychológiu, sociológiu divadelného umenia až po oblasť ekonomiky kultúry. V memorande sa píše, že SAV sa bude v rámci svojich možností podieľať na aktivitách súvisiacich so storočnicou SND v roku 2020. SND recipročne vytvorí podmienky pre výskumných pracovníkov SAV pri dostupnosti materiálov, ktoré mapujú históriu a súčasnosť SND.

Obe strany sa zhodli, že popularizácia umenia a vedy môže byť navzájom veľmi prospešná, príťažlivá a aj z odborného hľadiska osožná. SAV a SND akceptujú pravidelné ročné vyhodnocovanie úspešnosti vzájomnej užšej spolupráce.

Text a foto: Stano Ščepán  

Príloha

Marián Chudovský a Pavol Šajgalík v diskusii pred podpisom spoločného memoradna o spolupráci SND a SAV.
Príloha

Ešte pečiatka a memorandum je účinné...