Aktuality

Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách

Vložil(a): S. Ščepán, 12.9.2017, videné 829-krát

Desať sekcií, nabitý program rozpísaný na dvadsiatich stranách a až 330 účastníkov – to je úvodná stručná charakteristika v poradí už 69. Zjazdu chemikov, ktorý sa koná od 11. do 15. septembra v Starom Smokovci. Hlavným organizátorom zjazdu je Slovenská chemická spoločnosť, spoluorganizátorom Česká společnost chemická. Záštitu nad zjazdom prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ako zdôraznili na slávnostnom otvorení konferencie predsedovia Slovenskej aj Českej chemickej spoločnosti – prof. Peter Šimon a prof. Jan John, zjazdy chemikov majú v celoeurópskom priestore výnimočnú tradíciu a vysokú odbornosť. Predsedovia organizačného výboru podujatia Ing. Mária Omastová DrSc. a prof. Viktor Milata ocenili veľký záujem o účasť (nárast prihlásených o päťdesiat) a stúpajúci trend účasti mladých chemikov (45 percent účastníkov je mladších ako 35 rokov). Na otvorení nechýbal ani primátor Vysokých Tatier Ing. Ján Mokoš a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý odprezentoval aj úvodnú plenárnu prednášku podujatia na tému: Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia. Časovo takmer na hodinovej ploche ozrejmil výnimočné vlastnosti nitridu kremičitého (Si3N4) a možnosti ich využitia. Osobitne - vzhľadom na vysokú tvrdosť, pevnosť a stálosť - v technickej sfére, v oblasti svetla v podobe získavania monochromatickej LED diódy a v biomedicíne ako bio-inertný materiál vhodný na náhradu časti kostí v ľudskom tele. Pútavo prešiel od Věstonickej Venuše, cez vodovodné batérie až po bedrové kĺby. Vysvetlil výhody nitridu kremičitého oproti kovom a zlatinám aj potenciál mnohorakosti jeho požitia v budúcnosti.

Rokovanie zjadzu v Grand hoteli Bellevue prebieha v desiatich sekciách: Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Naomateriálová chémia, Anorganická a materiálová chémia, Organická chémia, Polyméry, Jadrová chémia, Vyučovanie a história chémie, Životné prostredie, potravinárstvo a biotechnológie, Chemprogress – chemické technológie. Odborníci v nich ponúkajú až 135 odborných prednášok a účastníci zjazdu následne aj posterové prezentácie. Významnou súčasťou zjazdu je aj oceňovanie špičkových osobností a ich zásluh o rozvoj Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá je jednou z najstarších, najväčších a teda najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku. (Bola založená už v roku 1929.) Súčasťou zjazdu je aj vyhlásenie výsledkov Súťaže o cenu Shimadzu pre mladých pracovníkov do 30 rokov v oblasti inštrumentálnej analytickej chémie. Mladí chemici súťažia aj o množstvo ďalších cien, ktoré udelia IUPAC (Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu), dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, a Slovenská chemická spoločnosť. (spn)

Príloha

Otvorenie 69. Zjazdu chemikov.
Príloha

Čestné predsedníctvo počas otvorenia zjazdu.
Príloha

Medzi ocenenými je aj Ing. Miroslav Koóš DrSc., riaditeľ Chemického ústavu SAV v spoločnosti Ing. Márie Omastovej, DrSc., prof. Viktora Milatu a prof. Petra Šimona.