Aktuality

Výročný seminár 3. oddelenia vied SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 20.3.2017, videné 735-krát

V Malom kongresovom centre Veda na Štefánikovej ulici v Bratislave sa v pondelok 20. marca 2017 pod vedením podpredsedu SAV prof. Emila Višňovského konal výročný seminár vedeckých organizácií 3. oddelenia vied o spoločnosti a kultúre SAV.

Hodnotenie výsledkov vedeckých organizácií za rok 2016 vystriedalo prerokovanie výsledkov akreditácie nezávislého medzinárodného panelu odborníkov s diskusiou nielen o kritériách hodnotenia, ale aj o výstupoch a odporúčaniach z neho. Význam medzinárodnej akreditácie pripomenul predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v kontexte s nedávnym rokovaním Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Okrem iného sa totiž jej členovia zhodli na potrebe vykonať medzinárodný nezávislý audit vedy a výskumu na Slovensku, podľa vzoru Slovenskej akadémie vied.

Riaditelia a predsedovia vedeckých rád ústavov v popoludňajšej diskusii rozoberali prístupy a metodiky hodnotenia vedeckej práce spoločenskovedných a umenovedných odborov v perspektíve rozvoja a potrieb jednotlivých disciplín, v ich inštiticionálnej a celospoločenskej ukotvenosti a prestíži.

(spn, suba)

Foto: Stano Ščepán

Príloha

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredseda SAV prof. Emil Višňovský.
Príloha

Riaditelia a zástupcovia ústavov 3. oddelenia vied SAV.
Príloha

Auditórium výročného seminára.