Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Riaditeľka

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02 / 5296 2315