Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

zástupkyňa vedúceho ústavu

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  https://sites.google.com/site/vkcavojova/
E-mail:
Tel.: +421 - 2 - 5477 5625