Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

predsedníčka Vedeckej rady

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: +421-2-5477 5584