Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.

výskumný pracovník, stupen IIA

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: [59410] 512