Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Erik Bartoš, PhD.

vedecký tajomník

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.dthph.sav.sk/bartos
E-mail:
Tel.: 02/ 59410 512