Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Jana Strussová, PhD.

vedecká pracovníčka

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/52 96 43 55 kl.105