Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

vedecká pracovníčka

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 0903 387 702
Fax: 02 52 964 355