Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Zástupca riaditeľky

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02 / 5296 4355 kl. 102