Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PhDr. Bohumil Búzik, PhD.

odborný pracovník

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 529 64 355 kl.103