Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Miroslav Nagy, DrSc.

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/59410 kl. 510