Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Vedúci vedecký pracovník

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/529 64 355