Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.

veduci Oddelenia teoretickej fyziky

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.dthph.sav.sk/?dubnicka
E-mail:
Tel.: [59410] 504
Fax: 54776085