Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PhDr. Jana Kordačová, CSc.

výskumná pracovníčka

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: +421 - 2 - 5477 5584