Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 doc. PhDr., CSc.  Alieva, Dilbar  02/52964355
 Mgr. Ing., PhD.  Bahna, Miloslav  02/ 529 64 355 kl.112
 PhDr., PhD.  Búzik, Bohumil  02/ 529 64 355 kl.103
 prof. PhDr., CSc.  Čambáliková, Monika  02/ 529 64 355 kl.105
    Danišová, Silvia  02/ 5296 8125
 Mgr., CSc.  Falťan, Ľubomír  02/529 64 355
 PhD  Feinberg, Joseph Grim   
 PhDr., CSc.  Gajdoš, Peter  02/ 5479 2084
 PhDr.  Kajabová, Elena  02 / 529 643 55 kl. 107
 Mgr., PhD.  Klobucký, Robert  02 / 5296 4355 kl. 102
 PhDr., CSc.  Krivý, Vladimír  02/5296 4355 kl.102
 PhDr., CSc.  Kusá, Zuzana  02/52 96 43 55 kl.104
 Mgr., PhD.  Lindbloom, Jana  02/52 96 43 55 kl.109
 PhDr.  Matejková, Alexandra   
 prof. PhDr., PhD.  Miháliková, Silvia  02 / 5296 2315
 PhDr., PhD.  Moravanská, Katarína  0903 387 702
 Mgr.  Mrva, Marianna   
 prof., DrSc.  Pap, András László   
 PhDr., CSc.  Piscová, Magdalena  02/529 64 355 kl. 106
    Pribelová, Emília  02/529 64 355
 Mgr., PhD.  Strapcová, Katarína  02/ 529 64 355 kl.108
 Mgr., PhD.  Strussová, Jana  02/52 96 43 55 kl.105
 PhDr.  Suríková, Mária  02/ 529 64 355 kl.101
    Štrbavá, Jarmila   
    Štrbavá, Jarmila  02/52 96 43 55 kl.110
 Mgr., PhD.  Tížik, Miroslav  02/52 96 43 55 kl.108
 Dr., PhD.  Tsilimpounidi, Myrto   
 Mgr., PhD.  Zagrapan, Jozef   
 Mgr.  Zeman, Milan  02/52 96 43 55 kl.108

Aktualizuje: