Information Page of SAS Employee

Mgr. Jana Bašnáková, MSc. - publications

Publishing Activity in Year 2017

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • BAŠNÁKOVÁ, Jana - HATOKOVÁ, Mária. Which Communicative Strategies Do Slovak Pediatricians Choose to Facilitate Parental Decision-Making about Childhood Vaccination? In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 139-155. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
  • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie expertov v zdravotníctve: voľba komunikačnej stratégie v téme očkovania ako súčasť rozhodovacieho procesu pediatrov v interakcii s rodičmi detských pacientov. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 134-149. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
  • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie rodičov o očkovaní svojich detí - výskumné zistenia a odporúčania pre prax. In i-med, 2017, roč. 7, č. 4, s. 1-14. ISSN 138-4392. Dostupné na internete: <https://i-med.sk/rozhodovanie-rodicov-o-ockovani-svojich-deti-vyskumne-zistenia-odporucania-pre-prax>. Type: ADFB
  • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie pediatrov o komunikačnej stratégii v téme očkovania. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 10. Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus