Information Page of SAS Organisation

Institute of Experimental Physics

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • ANTAL, Iryna - KONERACKÁ, Martina - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KHMARA, Iryna - LUCANSKÁ, Dáša - JELENSKÁ, Lenka - VIDLIČKOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - BUGÁROVÁ, Nikola - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - KOPČANSKÝ, Peter. D,L-lysine functionalized Fe3O4 nanoparticles for detection of cancer cells. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2018, vol. 163, p. 236-245. ISSN 0927-7765. Type: ADCA
  • KOSTEREC, Michal - KURIMSKÝ, Juraj - CIMBALA, Roman - ŠPES, Michal - FARKAŠ, Radovan - DOLNÍK, Bystrík - GAMCOVÁ, Mária - RAJŇÁK, Michal - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter - PAULOVIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Blažena. Variation of magnetic fluid deformation related to nanoparticle concentration in steady electric field. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol.133, no. 3, p. 570-573. ISSN 1898-794X.(APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu). Type: ADCA
  • Space Research in Slovakia 2016 - 2017 : COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Karel Kudela, Ján Feranec, Jana Štetiarová. Košice : Institute of Experimental Physics SAS, 2018. 82 s. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20162017.pdf>. ISBN 978-80-89656-23-3. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus