Information Page of SAS Organisation

Institute of Zoology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • BARÁKOVÁ, Ivana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - ROSSO, Fausta - COLLINI, Margherita - ROSÀ, Roberto - TAGLIAPIETRA, V. - GIRARDI, Mateo - RAMPONI, Claudio - HAUFFE, H.C. - RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9 iss. 2, p. 164-170. ISSN 1877-959X. Type: ADCA
  • BONNET, Sarah - KAZIMÍROVÁ, Mária - RICHARDSON, Jennifer - ŠIMO, Ladislav. Tick Saliva and Its Role in Pathogen Transmission. In Skin and Arthropod Vectors. - GB : Elsevier, 2018, 2018, chapter 5, p. 121- 192. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Type: ABA
  • ČONDLOVÁ, Šárka - HORČIČKOVÁ, Michaela - SAK, Bohumil - KVĚTONOVÁ, Dana - HLÁSKOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Roman - STANKO, Michal - MCEVOY, John - KVÁČ, M. Cryptosporidium apodemi sp. n. and Cryptosporidium ditrichi sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Apodemus spp. In European journal of Protistology, 2018, vol. 63, p. 1-12. ISSN 0932-4739. Type: ADCA
  • DVOŘÁK, L. - ČEJKA, Tomáš - SEMELBAUER, Marek - STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Type: ADFB
  • HOI, Herbert - DAROLOVÁ, Alžbeta - KRIŠTOFÍK, Ján - HOI, Christine. The effect of the ectoparasite Carnus hemapterus on immune defence, condition, and health of nestling European Bee-eaters. In Journal of Ornithology, 2017, vol._ iss._, 12 pp. (1.468 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0021-8375. Type: ADCA
  • KALÚZ, Stanislav - STARÝ, J. Two new species of the family Cunaxidae (Acari: Prostigmata) from Madagascar. In ZOOTAXA, 2018, vol. 4378, no. 4, p. 249-262. ISSN 1175-5334.(VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku). Type: ADCA
  • KAZIMÍROVÁ, Mária - BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-Borne Viruses and Host Skin Interface. In Skin and Arthropod Vectors. - GB : Elsevier, 2018, 2018, chapter 10, p. 325-384. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Type: ABA
  • STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - MIKLISOVÁ, Dana - KRALJIK, Jasna - HEGLASOVÁ, Ivana. Dlhodobý výskum prírodných ohnísk viacerých zoonóz v Slovenskom krase. In Zoologické dny Praha 2018 : sborník abstraktů z konference. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2018, s. 199-200. ISBN 978-80-87189-24-5.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. Zoologické dny). Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus