Information Page of SAS Organisation

Institute of State and Law

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁRÁNY, Eduard. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 2-9. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADFB
 • BERDISOVÁ, Lucia. International Human Rights Law before Constitutional Court of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 10-27. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADFB
 • JABLONICKÝ, Tomáš. Report on the presentation of monograph A Centenary of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 88-89. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • JABLONICKÝ, Tomáš. Správa o prezentácii monografie 100 rokov časopisu Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 1, s. 104-105. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody - vybrané aspekty. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2018, roč. IV, č. 1, s. 32-37.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • KÁČER, Marek. Defeasibility in legal theory: What is actually defeasible? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 28-40. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva). Type: ADFB
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. 25 Years of the Independent Slovak Republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 52-63. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Akademické spin-off spoločnosti = Academic spin-off companies. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 1, s. 43-53. ISSN 0032-6984.(VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied). Type: ADFB
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Obligation of the legislator to ensure equality of rules governing market behaviour for all the participants of economic competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 64-77. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984. Type: FAI
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, p. 1. ISSN 0032-6984. Type: GII
 • VOZÁR, Jozef. Some considerations on compensation for non-material loss in protection of personality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 41-51. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus