Information Page of SAS Organisation

Institute for Heart Research

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANDREADOU, Ioannou - ADAMOVSKI, Pavle - BARTEKOVÁ, Monika - BEAULOYE, Christophe - BERTRAND, Luc - BIEDERMANN, David - BORUTAITE, Vilmante - BøTKER, Hans Erik - CHLOPICKI, Stefan - DAMBROVA, Maija - DAVIDSON, Sean - DEVAUX, Yvan - DI LISA, Fabio - DJURIC, Dragan - ERLINGE, David - FALCAO-PIRES, Inês - GALATOU, Eleftheria - GARCÍA-DORADO, David - GARCIA-SOSA, Alfonso T. - GIRãO, Henrique - GIRICZ, Zoltán - GYÖNGYÖSI, Mariann - HEALY, Donagh - HEUSCH, Gerd - JAKOVLJEVIC, V. - JOVANIC, Jelena - KOLÁŘ, František - KWAK, Brenda R. - LESZEK, Przemyslaw - LIEPINSH, Edgars - LONGNUS, Sarah - MARINOVIC, Jasna - MUNTEAN, Danina Mirela - NEZIC, Lana - OVIZE, Michael - PAGLIARO, Pasquale - PEDROSA DA COSTA GOMES, Clarissa - PERNOW, John - PERSIDIS, Andreas - PISCHKE, Sören Erik - PODESSER, Bruno K. - PRUNIER, Fabrice - RAVINGEROVÁ, Táňa - RUIZ-MEANA, Marisol - SCHULZ, Rainer - SCRIDON, Alina - SLAGSVOLD, Katrine H. - THOMSEN LøNBORG, Jacob - TURAN, Belma - VAN ROYEN, Niels - VENDELIN, Marko - WALSH, Stewart - YELLON, Derek - ZIDAR, Nace - ZUURBIER, Coert J - FERDINANDY, Péter - HAUSELNOY, Derek J. Realizing the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies: The EU-CARDIOPROTECTION COST Action - CA16225. In Conditioning Medicine, 2018, vol. 1, iss. 3, p. 116-123. ISSN 2577-3240. Type: ADEB
 • BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - FERENCZYOVÁ, Kristína - DHALLA, Naranjan. Beneficial effects of N-acetylcysteine and N-mercaptopropionylglycine on ischemia reperfusion injury in the heart. In Current Medicinal Chemistry, 2018, vol. 25, no. 3, p. 355-366. ISSN 0929-8673.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] BABA, Shahid P. - BHATNAGAR, Aruni. Role of thiols in oxidative stress. In Current Opinion in Toxicology, 2018-02-01, 7, pp. 133-139., Registrované v: SCOPUS

  [3.1] Panel, M., Ghaleh, B., Morin, D. Targeting mitochondrial permeability as a pharmacological cardioprotective strategy. Medical Research Archives (2017), Vol 5 No 10, pp. 1-31, Registrované v: google scholar

 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARANČÍK, Miroslav - PANCZA, Dezider - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vekovo závislý protektívny účinok kvercetínu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu izolovaného srdca potkana. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 7-8.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav - BARTKOVÁ, K. - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Pathophysiology of hypertension: changes in redox-sensitive signaling and biomonitoring of cardiovascular markers after PPAR gamma treatment. In Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne, 1. ročník vedeckej a odbornej konferencie, 7. november 2017, Trnava : zborník príspevkov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 12. ISBN 978-80-8082-773-1.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - LONEK, Ľubomír - FERKO, Miroslav - ADAMEOVÁ, Adriana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov: úloha RISK signálnej dráhy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 18-19.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou). Type: AFK
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KONCSOS, Gábor - NAGY, Csilla - JELEMENSKÝ, Marek - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - GÖRBE, Anikó - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán - BARTEKOVÁ, Monika. Izolácia extracelulárnych vezikúl z rôznych typov srdcových buniek: metodologická štúdia. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 19-20.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Type: AFK
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - ANDELOVÁ, N. - BUDINSKÁ, P. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KUNCOVÁ, Jitka - MARKOVÁ, M. - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Bioenergetická a proteomická analýza srdcových mitochondrií v procesoch funkčnej adaptácie myokardu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 20-21.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien). Type: AFK
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KRIŽÁK, Jakub - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv karotenoidov na expresiu konexínov ľavej komory srdca počas zápalu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 21-22. Type: AFK
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Zmeny expresie proteínov tesných spojení v srdci vyvolané bakteriálnym lipopolysacharidom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 52-53.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci). Type: AFK
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFK
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - JASENOVEC, Tomáš. Vplyv (-)-epikatechínu a čokolády na vlastnosti erytrocytov u potkanov a u ľudí. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 76.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov). Type: AFG
 • RAUCHOVÁ, H. - VOKURKOVÁ, M. - PAVELKA, Stanislav - VANĚČKOVÁ, I. - TRIBULOVÁ, Narcisa - SOUKUP, Tomáš. Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status. In Physiological Research, 2018, jan 5. [Epub ahead of print]. ISSN 0862-8408. Type: ADCA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - MURÁRIKOVÁ, Martina - BARLAKA, Eleftheria - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - FERKO, Miroslav - LAZOU, Antigone. Remote preconditioning does not augment ischemic tolerance in the acutely diabetic heart: the role of PPAR-beta activation. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 76-77.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFG
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SOUKUP, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na extracelulárnu matrix a medzibunkovú komunikáciu v srdci hypertenzných potkanov so zmeneným tyroidným stavom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 83.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: AFK
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Kardioprotektívny účinok červeného palmového oleja a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín u potkanov za rôznych patofyziologických podmienok. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 84.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: AFK
 • VICZENCZOVÁ, Csilla - KURA, Branislav - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - YIN, Ch. - KUKREJA, R. C. - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Irradiation-Induced Cardiac Connexin-43 and miR-21 Responses Are Hampered by Treatment with Atorvastatin and Aspirin. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, iss.4, pii: E1128. ISSN 1422-0067. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus