Information Page of SAS Organisation

Institute for Heart Research

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ADAMEOVÁ, Adriana - HRDLIČKA, J. - SZOBI, Adrián - LEDVÉNYIOVÁ-FARKAŠOVÁ, Veronika - KOPASKOVA, K. - MURÁRIKOVÁ, Martina - NECKÁŘ, Jan - KOLÁŘ, František - RAVINGEROVÁ, Táňa - DHALLA, Naranjan. Evidence of necroptosis in hearts subjected to various forms of ischemic insults. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 10, pp. 1163-1169. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: ADCA
 • BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny vo vybraných biometrických a hemodynamických parametroch u spontánne hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 170-172. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADNB
 • BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - RADOŠINSKÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny vo vybraných biometrických a hemodynamických parametroch u spontánne hypertenzných potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 14. ISBN 978-80-971699-7-8.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - DOVINOVÁ, Ima. Mechanisms involved in chronic effects of doxorubicin in rat hearts. In Free Radical Biology and Medicine, 2017, vol. 108, suppl. 1, p. S81. (5.606 - IF2016). ISSN 0891-5849.(OCC World Congress / Annual SFRR-E Conference. VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. ITMS-26230120006. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov). Type: AEGA
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - DOVINOVÁ, Ima. Mechanizmy zahrnuté v chronických účinkoch doxorubicínu na srdce potkana. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 15. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFH
 • BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - FERENCZYOVÁ, Kristína - DHALLA, Naranjan. Beneficial effects of N-acetylcysteine and N-mercaptopropionylglycine on ischemia reperfusion injury in the heart. In Current Medicinal Chemistry, 2017, [Epub ahead of print]. (3.249 - IF2016). ISSN 0929-8673.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu). Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] Panel, M., Ghaleh, B., Morin, D. Targeting mitochondrial permeability as a pharmacological cardioprotective strategy. Medical Research Archives (2017), Vol 5 No 10, pp. 1-31, google scholar

 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - RADOŠINSKÁ, Jana - FOGARASSYOVÁ, Mária - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Účinky kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie izolovaného srdca potkana: porovnanie akútneho a chronického podania. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 173-174. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: ADNB
 • BARTEKOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima - TRIBULOVÁ, Narcisa - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - RADOŠINSKÁ, Jana - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - BARANČÍK, Miroslav. Chronic treatment with quercetin prevents negative consequences of doxorubicin treatment in the heart tissue and improves postischemic recovery of heart function in doxorubicin-treated rats. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2017, vol. 109, p. 30. (5.680 - IF2016). ISSN 0022-2828.(34th Meeting of the European ISHR Section, July 24-27, 2017, Hamburg, Germany. VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AEGA
 • BARTEKOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima - FOGARASSYOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Jana - TRIBULOVÁ, Narcisa - BARANČÍK, Miroslav. Quercetin prevents ischemia-reperfusion injury in normal and doxorubicin-treated rats: Role of SOD, connexin-43, and Akt signaling. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S3. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AEGA
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Jana - TRIBULOVÁ, Narcisa - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - DOVINOVÁ, Ima - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Beneficial effects of quercetin in the heart exposed to different stress situations. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 47.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFE
 • BARTEKOVÁ, Monika. Stress and Cardiovascular system. In Summer School on Stress : program & abstracts, June 27 - 30, 2017, Komárno, Slovakia. - Komárno, 2017, s. 15. Type: AFF
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - RADOŠINSKÁ, Jana - FOGARASSYOVÁ, Mária - DOVINOVÁ, Ima - TRIBULOVÁ, Narcisa - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Účinky kvercetínu na odolnosť sŕdc voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu u potkanov vystavených účinkom doxorubicínu: potenciálne molekulárne mechanizmy. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 17. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFH
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - RADOŠINSKÁ, Jana - FOGARASSYOVÁ, Mária - DOVINOVÁ, Ima - TRIBULOVÁ, Narcisa - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Možnosti protektívneho ovplyvnenia ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca kvercetínom. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 12. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BEI, Yihua - DAS, Saumya - RODOSTHENOUS, Rodosthenis S. - HOLVOET, Paul - VANHAVERBEKE, Maarten - MONTEIRO, Marta C. - MONTEIRO, Valter V.S. - RADOŠINSKÁ, Jana - BARTEKOVÁ, Monika - JANSEN, Felix - LI, Qian - RAJASINGH, Johnson - XIAO, Junjie. Extracellular Vesicles in Cardiovascular Theranostics. In Theranostics, 2017, vol. 7, no. 17, p. 4168-4182. (8.766 - IF2016). ISSN 1838-7640.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Type: ADMA
 • BENCSIK, Péter. - BARTEKOVÁ, Monika - GÖRBE, Anikó - KISS, Krisztina - PÁLÓCZI, János - RADOŠINSKÁ, Jana - SZŰCS, Gergő - FERDINANDY, Péter. MMP Activity Detection in Zymograms. In Methods in Molecular Biology. - Humana Press, 2017, vol. 1626, p. 53-70. ISSN 1064-3745. Type: ABC
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - RADOŠINSKÁ, Jana - REGECOVÁ, Valéria - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - JURKOVIČOVÁ, J. - BABJAKOVÁ, J. - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - LUKÁČ, Štefan. Beneficial effects of (-)-epicatechin and dark chocolate in rats and humans. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 177-178. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: ADNB
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - RADOŠINSKÁ, Jana - REGECOVÁ, Valéria - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - JURKOVIČOVÁ, J. - BABJAKOVÁ, J. - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - LUKÁČ, Štefan. Beneficial effects of (-)-epicatechin and dark chocolate in rats and humans. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 20. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AFH
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - GREŠOVÁ, Linda - BARANČÍK, Miroslav. PPAR gamma activation can improve aberrant redox regulation in hypertension. In Free Radical Biology and Medicine, 2017, vol. 108, suppl. 1, p. S82. (5.606 - IF2016). ISSN 0891-5849.(OCC World Congress / Annual SFRR-E Conference. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AEGA
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARTKOVÁ, K. - BARANČÍK, Miroslav. The role of nuclear transcription factors PPAR gamma and NRF2 in pathophysiology of hypertension. In XXIX. Xenobiochemické symposium, Telč, 24. - 26.5. 2017 : sborník abstraktů. - Brno : Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 2017, s. 16. ISBN 978-80-86895-98-7.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARTKOVÁ, K. - GREŠOVÁ, Linda - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - BARANČÍK, Miroslav. Changes in redox regulation and biomonitoring in hypertension. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 25-26. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara - VICZENCZOVÁ, Csilla - KNEZL, Vladimír - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Akútne antiarytmické účinky atorvastatínu a omega-3 mastných kyselín: EPA a DHA, demonštrované na izolovanom perfundovanom srdci potkana. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 18. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie). Type: AFL
 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara - VICZENCZOVÁ, Csilla - KNEZL, Vladimír - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Antiarrhythmic effects ofomega-3 polyunsaturated fatty acids and atorvastatin demonstrated in acute conditions on perfused rat hearts. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 31. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Fyziologické dni). Type: AFL
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - GRABAN, J. - ČARNICKÁ, Slávka - KOLÁŘ, František - RAVINGEROVÁ, Táňa. Age-dependent effect of remote ischemic preconditioning in hearts of spontaneously hypertensive rats. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S8. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-SK-CZ-2013-0075). Type: AEGA
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - LONEK, Ľubomír - FERKO, Miroslav - ADAMEOVÁ, Adriana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Aktivácia RISK signálnej dráhy je zahrnutá v kardioprotektívnom účinku remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 27. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.). Type: AFL
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - LONEK, Ľubomír - FERKO, Miroslav - ADAMEOVÁ, Adriana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Activation of RISK signaling pathway is involved in cardioprotective effect of remote ischemic preconditioning in SHR rats. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 33. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. Fyziologické dni). Type: AFL
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KONCSOS, Gábor - NAGY, Csilla - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - GÖRBE, Anikó - GIRICZ, Zoltán - FERDINANDY, Péter - BARTEKOVÁ, Monika. Isolation of extracellular vesicles from different types of cardiac cells: a methodological study. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 67.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Type: AFK
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - KUCHARSKÁ, Jarmila - ULIČNÁ, Oľga - VANČOVÁ, O. - MURÁRIKOVÁ, Martina - CHYTILOVÁ, A. - HRDLIČKA, J. - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Príspevok remote ischemického preconditioningu vo vzťahu k pozitívnej modulácii srdcových mitochondrií. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 29. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami). Type: AFL
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - KUCHARSKÁ, Jarmila - ULIČNÁ, Oľga - VANČOVÁ, Olga - MURÁRIKOVÁ, Martina - CHYTILOVÁ, A. - HRDLIČKA, J. - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Štúdium kardioprotektívnych signalizačných procesov srdcových mitochondrií iniciovaných účinkom remote ischemického preconditioningu. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 35. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. Fyziologické dni). Type: AFL
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov = Interactive Conference of Young Scientists. Editori Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017. ISBN 978-80-972360-1-4(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: FAI
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na odpoveď myokardu na ischemicko-reperfúzne poškodenie a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 181-182. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: ADNB
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effect of maturation on resistance of rat hearts to ischemia and effects of classical ischemic and remote preconditioning. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S8. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0523-10 : Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii). Type: AEGA
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effect of maturation on resistance of rat hearts to ischemia and effects of classical and remote ischemic preconditioning. Study of potential molecular mechanisms. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 168. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: AEMA
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 30. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: AFL
 • JAŠOVÁ, Magdaléna - KANCÍROVÁ, Ivana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FERKO, Miroslav. Mitochondria as a target of cardioprotection in models of preconditioning. In Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2017, vol. 49, no. 5, pp. 357-368. (2.576 - IF2016). ISSN 0145-479X.(VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] HE, Ying - YANG, Zhigang - QU, Junle. In situ imaging of mitochondria in living zebrafish embryos. In Optics InfoBase Conference Papers, 2017-01-01, part F70-PIBM 2017, pp., SCOPUS

 • KALOČAYOVÁ, Barbora - MÉZEŠOVÁ, Lucia - BARTEKOVÁ, Monika - VLKOVIČOVÁ, Jana - JENDRUCHOVÁ, Veronika - VRBJAR, Norbert. Properties of Na,K-ATPase in cerebellum of male and female rats: effects of acute and prolonged diabetes. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2017, vol. 425, no. 1-2, p. 25-36. (2.669 - IF2016). ISSN 0300-8177.(VEGA č. 2/0141/13 : Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, diabetes mellitus a hypertriglyceridémia). Type: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - JAGMAŠEVIČ, Lucia - BARTEKOVÁ, Monika - VLKOVIČOVÁ, Jana - JENDRUCHOVÁ, Veronika - VRBJAR, Norbert. Property studies of Na,K-ATPase in selected parts of rat brain on sex dependence. In VIth miniconference of PhD. Students : book of abstracts. 14th june 2017. Editor: Koprdová Romana. - Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2017, p. 5.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. ITMS-26230120006. Miniconference of PhD. Students 2017). Type: AFF
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - MÉZEŠOVÁ, Lucia - BARTEKOVÁ, Monika - VLKOVIČOVÁ, Jana - JENDRUCHOVÁ, Veronika - VRBJAR, Norbert. Štúdium pohlavnej diferenciácie vlastností Na,K-ATPázy vo vybraných častiach mozgu potkana. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 36. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0141/13 : Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, diabetes mellitus a hypertriglyceridémia). Type: AFL
 • KAMOCSAIOVÁ, Lucia - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Exposure to hypoxia alters activity of circulating matrix metalloproteinase-2 in pregnant and non-pregnant Wistar rats: A pilot study. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX. - Amsterdam : Elsevier, 2017, vol. 280, suppl. 1, p. S121-S122. (3.858 - IF2016). ISSN 0378-4274.(EUROTOX 2017 : Congress of the European Societies of Toxicology. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním). Type: AFH
 • KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - MURÁRIKOVÁ, Martina - SUMBALOVÁ, Zuzana - KUCHARSKÁ, Jarmila - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FERKO, Miroslav. Vplyv metabolického a remote ischemického preconditioningu na funkciu srdcových mitochondrií. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 58. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. Fyziologické dni). Type: AFL
 • KAPRINAY, Barbara - SOTNÍKOVÁ, Ružena - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BERNÁTOVÁ, Iveta - NAVAROVÁ, Jana - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Consequences of lipopolysaccharide and n-3 polyunsaturated fatty acid administration on aortic function of spontaneously hypertensive rats. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, no. 3, p. 353-359. (1.170 - IF2016). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 2/0065/13 : Kvasinky a ich možnosti pri ochrane integrity medzibunkových spojení vaskulárneho endotelu pred poškodením vyvolaným zápalom. VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Type: ADDA
 • KAPRINAY, Barbara - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - LIPTÁK, Boris - FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Endothelial dysfunction in experimental models of metabolic syndrome - effect of fructose = Endotelová dysfunkcia v experimentálnom modely metabolického syndrómu - význam fruktózy. In European Pharmaceutical Journal : open access, 2017, vol. 64, no. 1, p. 4-6. ISSN 1338-6786.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Type: ADNB
 • KATENGUA-THAMAHANE, E. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BERNÁTOVÁ, Iveta - SÝKORA, Matúš - KNEZL, Vladimír - VAN ROOYEN, Jacques - TRIBULOVÁ, Narcisa. Effects of Red Palm Oil on Myocardial Antioxidant Enzymes, Nitric Oxide Synthase and Heart Function in Spontaneously Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2017, vol. 18, no. 11, pii: E2476. (3.226 - IF2016). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: ADCA
 • KHANDELWAL, V. K. M. - SINGH, P. - RAVINGEROVÁ, Táňa - GREGORY, M. - GANDHI, H. - CHAUDHARY, M. Comparison of different osmotic therapies in a mouse model of traumatic brain injury. In Pharmacological Reports, 2017, vol. 69, no. 1, p. 176-184. (2.587 - IF2016). ISSN 1734-1140.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: ADMA
 • KRAJČÍR, Juraj - KUČEROVÁ, Katarína - LACEKOVÁ, Jana - RADOŠINSKÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika - KALNOVIČOVÁ, Terézia - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - DRÁBEK, Rudolf. Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 2017. ISBN 978-80-972360-1-4.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • KRAJČÍR, Juraj - KUČEROVÁ, Katarína - LACEKOVÁ, Jana - KALNOVIČOVÁ, Terézia - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - DRÁBEK, Rudolf - RADOŠINSKÁ, Jana. Výskum vitamínu C : Podávanie vitamínu C a jeho vplyv na vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: <http://www.natural-sk.sk/vyskum-vitaminu-c>(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania). Type: GHG
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Bacterial lipopolysaccharide affects aortic endothelium. In Mikroskopie 2017 : Československá mikroskopická společnost. - 2017, s. 66.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. Mikroskopie 2017 : CSMS). Type: AFL
 • KURA, Branislav - BAGCHI, A. K. - AKOLKAR, Gauri - SINGAL, Pawan - SLEZÁK, Ján. Myocardial Changes after Mediastinal Irradiation in Rats: Molecular Mechanisms and Potential Targets to Minimize the Adverse Effects. In Adaptation Biology and Medicine. Volume 8.Current Trends. - New Delhi : Narosa Publishing House, 2017, p. 93-122. ISBN 978-81-8487-567-6.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Type: ABC
 • KURA, Branislav - BABÁL, Pavel - SLEZÁK, Ján. Implication of microRNAs in the development and potential treatment of radiation-induced heart disease. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 10, pp. 1236-1244. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Type: ADCA
 • KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján. Účinok vybraných liečiv na expresiu miRNA v srdci poškodenom ionizujúcim žiarením. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 187-188. ISSN 1338-3655.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Type: ADNB
 • KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján. Účinok vybraných liečiv na expresiu miRNA v srdci poškodenom ionizujúcim žiarením. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 42. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Type: AFL
 • KVANDOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPAR gamma activation influenced changes in cell-signalling and improved redox-sensitive responses of Nrf2 in hypertensive rats. In Human health: From laboratory models to clinical studies. - Graz : University of Graz, 2017, p. 45. ISBN 978-3-200-05266-6.(International Symposium of the Human Nutrition & Metabolism Research and Training Center University of Graz. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AFG
 • KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PÚZSEROVÁ, Angelika - BARANČÍK, Miroslav - DOVINOVÁ, Ima. Regulácia krvného tlaku aktiváciou PPARγ: úloha obličky. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 43. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AFL
 • LONEK, Ľubomír - POKUSA, Michal - FARKAŠOVÁ, Veronika - MURÁRIKOVÁ, Martina - GRIECSOVÁ, Lucia - HRDLIČKA, J. - KOLÁŘ, František - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Dobrovoľné cvičenie ako možný aktivátor endogénnych ochranných mechanizmov v myokarde potkana: potenciálna úloha PI3K/Akt. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 189-190. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0128/14 : Mechanizmy atypických účinkov hormónov. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: ADNB
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Chronic exercise-induced molecular cascades in the rat myocardium: beneficial versus detrimental mechanisms. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 83.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFK
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - POKUSA, Michal - CSÁNOVÁ, Agneša - HLAVÁČOVÁ, Nataša - GRABAN, Ján - HRDLIČKA, J. - KOLÁŘ, František - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Cvičenie ako možný aktivátor endogénnych ochranných mechanizmov v myokarde: potenciálny úloha PI3K/Akt. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 45. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0128/14 : Mechanizmy atypických účinkov hormónov. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: AFL
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - MURÁRIKOVÁ, Martina - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - CSÁNOVÁ, Agneša - HLAVÁČOVÁ, Nataša - GRABAN, Ján - NECKÁŘ, Jan - HRDLIČKA, J. - KOLÁŘ, František - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Aktivácia PI3K/Akt ako jeden z možných endogénnych protektívnych mechanizmov indukovaných cvičením. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 79. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0128/14 : Mechanizmy atypických účinkov hormónov. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. Fyziologické dni). Type: AFL
 • MURÁRIKOVÁ, Martina - FERKO, Miroslav - WACZULÍKOVÁ, Iveta - JAŠOVÁ, Magdaléna - KANCÍROVÁ, Ivana - MURÍNOVÁ, Jana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Changes in mitochondrial properties may contribute to enhanced resistance to ischemia-reperfusion injury in the diabetic rat heart. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 8, pp. 969-976. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Type: ADCA
 • OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - CICÁKOVÁ, Z. The effect of bacterial endotoxin on morphological and molecular mechanisms in heart of normotensive Wistar rats. In Mikroskopie 2017 : Československá mikroskopická společnost. - 2017, s. 55.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. Mikroskopie 2017 : CSMS). Type: AFL
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Mechanizmy od endotelu závislej relaxácie v pľúcnych artériách pri systémovej hypertenzii a počas starnutia u experimentálnych zvierat. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 195-197. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADNB
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Age-related changes in endothelial function of pulmonary arteries in an experimental model of essential hypertension. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 222. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AEMA
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Funkcia endotelu v pľúcnych artériách pri systémovej hypertenzii a počas starnutia u experimentálnych zvierat. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 51. ISBN 978-80-971699-7-8.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFH
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - RADOŠINSKÁ, Jana - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Changes in endothelial reactivity of pulmonary and systemic arteries in chronic systemic hypertension and ageing = Zmeny reaktivity endotelu v pľúcnych a systémových artériách pri chronickej systémovej hypertenzii a starnutí. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 22S-23S. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BARANČÍK, Miroslav - VRBJAR, Norbert. Heart failure and role of circulating MMP-2 and MMP-9. In PANMINERVA MEDICA, 2017, vol. 59, no. 3, pp. 241-253. (1.698 - IF2016). ISSN 0031-0808. Type: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - HORVÁTHOVÁ, M. - FRIMMEL, Karel - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - VAŽAN, Rastislav - BERNÁTOVÁ, Iveta. Acute dark chocolate ingestion is beneficial for hemodynamics via enhancement of erythrocyte deformability in healthy humans. In Nutrition Research, 2017, vol. 39, p. 69-75. (2.737 - IF2016). ISSN 0271-5317.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] PAVLOVIC, Aleksandra N. - MRMOSANIN, Jelena M. - KRSTIC, Jovana N. - MITIC, Snezana S. - TOSIC, Snezana B. - MITIC, Milan N. - ARSIC, Biljana B. - MICIC, Ruzica J. Effect of Storage Temperature on the Decay of Catechins and Procyanidins in Dark Chocolate. In CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES. ISSN 1212-1800, 2017, vol. 35, no. 4, pp. 360-366., WOS

  [1.1] PEREZ-BURILLO, S. - RUFIAN-HENARES, J. A. - PASTORIZA, S. Towards an improved Global Antioxidant Response method (GAR plus ): Physiological-resembling in vitro antioxidant capacity methods. In FOOD CHEMISTRY. ISSN 0308-8146, 2018, vol. 239, no., pp. 1263-1272., WOS

 • RADOŠINSKÁ, Jana - BARTEKOVÁ, Monika. Therapeutic Potential of Hematopoietic Stem Cell-Derived Exosomes in Cardiovascular Disease. In Exosomes in Cardiovascular Diseases : Biomarkers, Pathological and Therapeutic Effects. - Springer International Publishing, 2017. (1.881 - IF2016). ISBN 978-981-10-4396-3. Advances in experimental medicine and biology, 2017, vol. 998, p. 221-235. (1.881 - IF2016). ISSN 0065-2598. Type: ADMA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - HORVÁTHOVÁ, M. - FRIMMEL, Karel - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - VAŽAN, Rastislav - BERNÁTOVÁ, Iveta. Enhancement of erythrocyte deformability after dark chocolate ingestion in healthy humans. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 245. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme). Type: AEMA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - MÉZEŠOVÁ, Lucia - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - BREIEROVÁ, Emília - BARTEKOVÁ, Monika - VRBJAR, Norbert. Vplyv karotenoidov na vybrané charakteristiky erytrocytov u zdravých potkanov a u potkanov vystavených podaniu LPS. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 103. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. VEGA č. 2/0141/13 : Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, diabetes mellitus a hypertriglyceridémia. Fyziologické dni). Type: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Selected parameters of erythrocytes in experimental model of primary hypertension and their age-dependent changes = Vybrané parametre erytrocytov v experimentálnom modeli primárnej hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 23S. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania). Type: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Erythrocyte deformability and nitric oxide production in animal model of primary hypertension and their age-dependent changes. In Artery 17. Programme and Book of Abstracts, 12-14 October 2017, Pisa, Italy. - Pisa, 2017, p. 15.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFK
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - LONEK, Ľubomír - FERKO, Miroslav - SLEZÁK, Ján - ZÁLEŠÁK, Marek - ADAMEOVÁ, Adriana - KHANDELWAL, V. K. M. - LAZOU, Antigone - KOLÁŘ, František. Non-invasive approach to mend the broken heart: is "remote conditioning" a promising strategy for application in humans? In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 10, pp. 1204-1212. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-SK-CZ-2013-0075). Type: ADCA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - LONEK, Ľubomír - NECKÁŘ, Jan - KOLÁŘ, František - LAZOU, Antigone. Cardioprotective effects in the ischemic myocardium induced by preconditioning of the distant organ: the role of peroxisome proliferator-activated nuclear receptors (PPARs) as a potential mechanism of protection. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 198-200. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-SK-CZ-2013-0075). Type: ADNB
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - ČARNICKÁ, Slávka - MURÁRIKOVÁ, Martina - LONEK, Ľubomír - NECKÁŘ, Jan - KOLÁŘ, František - LAZOU, Antigone. Potential mechanisms of cardioprotection by “remote” preconditioning: the role of peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR). In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S6. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-SK-CZ-2013-0075). Type: AEGA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - LONEK, Ľubomír - ZOHDI, Vladislava - KOLÁŘ, František - LAZOU, Antigone. Attenuation of myocardial ischemic injury by limb preconditioning as an approach to reduce a potential risk of heart failure. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 52-53.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFE
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - MURÁRIKOVÁ, Martina - GRIECSOVÁ, Lucia - LONEK, Ľubomír - ADAMEOVÁ, Adriana - NECKÁŘ, Jan - HRDLIČKA, J. - KOLÁŘ, František. Novel alternative approaches to reduce a risk of heart failure. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 104. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. Fyziologické dni). Type: AFF
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - ČARNICKÁ, Slávka - MURÁRIKOVÁ, Martina - LONEK, Ľubomír - NECKÁŘ, Jan - KOLÁŘ, František - LAZOU, Antigone. Kardioprotektívne účinky v ischemickom myokarde indukované preconditioningom vo vzdialenom orgáne: úloha receptorov aktivovaných proliferátormi peroxizómov (PPAR) ako potenciálneho mechanizmu ochrany. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 52. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: AFH
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - BABÁL, Pavel - BARANČÍK, Miroslav - FERKO, Miroslav - FRIMMEL, Karel - KALOČAYOVÁ, Barbora - KUKREJA, R. C. - LAZOU, Antigone - MÉZEŠOVÁ, Lucia - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - RAVINGEROVÁ, Táňa - SINGAL, Pawan - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - VICZENCZOVÁ, Csilla - VRBJAR, Norbert - TRIBULOVÁ, Narcisa. Potencial markers and metabolic processes involved in mechanism of radiation-induced heart injury. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 10, pp. 1190-1203. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií). Type: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav. Protection of the heart in situations of increased production of oxygen free radicals: molecular hydrogen as a novel therapeutic tool? In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 205-206. ISSN 1338-3655.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Type: ADNB
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - ZÁLEŠÁK, Marek - RAVINGEROVÁ, Táňa - TRIBULOVÁ, Narcisa. Molecular hydrogen as a novel therapeutic tool in situations with excessive production of free radicals. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 19.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Type: AFE
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Protection of the heart in situations of increased production of oxygen free radicals: molecular hydrogen as a novel therapeutic tool? In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 58. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie). Type: AFH
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - VICZENCZOVÁ, Csilla - ŽURMANOVÁ, Jitka - KAŠPAROVÁ, Dita - KNEZL, Vladimír - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - PAVELKA, Stanislav - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Altered thyroid status affects myocardial expression of connexin-43 and susceptibility of rat heart to malignant arrhythmias that can be partially normalized by red palm oil intake. In Histochemistry and Cell Biology, 2017, vol. 147, no. 1, p. 63-73. (2.553 - IF2016). ISSN 0948-6143.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] TAATJES, D.J. - ROTH, J. In focus in HCBHCB. In HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY. ISSN 0948-6143, 2017, vol. 147, no. 1, p. 1-3., WOS

 • SZOBI, Adrián - FARKAŠOVÁ-LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - MURÁRIKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - LICHÝ, Martin - MOLITORISOVÁ, Miroslava - RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana. Ischemic preconditioning ameliorates necroptosis in myocardial ischemia-reperfusion. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 79.(VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.). Type: AFK
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav - SLEZÁK, Ján. Omega-3 Index and Anti-Arrhythmic Potential of Omega-3 PUFAs. In Nutrients, 2017, vol. 9, no. 11, pii: E1191. (3.550 - IF2016). ISSN 2072-6643.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu). Type: ADMA
 • VARGA, Zoltán - NEMČEKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - SLEZÁKOVÁ, Viera - PETROVÁ, Mária - MAJDÁN, Michal - RAVINGEROVÁ, Táňa - KRISTOVÁ, Viera. Naproxen and Diclofenac Attenuate Atorvastatin-induced Preconditioning of the Myocardium. In Cureus, 2017, vol. 9, no. 4, e1201.(APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: ADMB
 • VAŽAN, Rastislav - DRÁBEK, Rudolf - RAVINGEROVÁ, Táňa. Melatonínová protekcia pri poškodení srdca vysokou dávkou adrenalínu. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 133. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. Fyziologické dni). Type: AFL
 • VICZENCZOVÁ, Csilla - KURA, Branislav - CHAUDAGAR, Kiranj - BAČOVÁ, Barbara - BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - KNEZL, Vladimír - RAVINGEROVÁ, Táňa - TRIBULOVÁ, Narcisa - SLEZÁK, Ján. Myocardial connexin-43 is up-regulated in response to acute cardiac injury in rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 8, pp. 911-919. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami). Type: ADCA
 • VICZENCZOVÁ, Csilla - KURA, Branislav - CHAUDAGAR, Kiranj - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - KNEZL, Vladimír - RAVINGEROVÁ, Táňa - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa. Účasť myokardiálneho konexínu-43 v kompenzačnej odpovedi srdca na akútne poškodenie u Wistar potkana. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 135. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dni). Type: AFL
 • ZÁLEŠÁK, Marek - KURA, Branislav - GRABAN, J. - LEDVÉNYIOVÁ-FARKAŠOVÁ, Veronika - SLEZÁK, Ján - RAVINGEROVÁ, Táňa. Molecular hydrogen potentiates beneficial anti-infarct effect of hypoxic postconditioning in isolated rat hearts: Novel cardioprotective intervention. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 8, pp. 888-893. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: ADCA
 • ZÁLEŠÁK, Marek - GRABAN, J. - KURA, Branislav - PANCZA, Dezider - RAVINGEROVÁ, Táňa - SLEZÁK, Ján. Hypoxic postconditioning and possibilities to improve its cardioprotective potential by molecular hydrogen. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S6-S7. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia). Type: AEGA
 • ZÁLEŠÁK, Marek - GRABAN, J. - KURA, Branislav - PANCZA, Dezider - RAVINGEROVÁ, Táňa - SLEZÁK, Ján. Aplikácia molekulového vodíka zlepšuje ochranný účinok hypoxického postconditioningu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 142. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ZÁLEŠÁK, Marek - GRABAN, J. - KURA, Branislav - PANCZA, Dezider - SLEZÁK, Ján - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial effect of hypoxic postconditioning on ischemia/reperfusion injury in isolated rat hearts is facilitated by hydrogen treatment. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: AFK
 • ZÁLEŠÁK, Marek - GRABAN, J. - KURA, Branislav - PANCZA, Dezider - RAVINGEROVÁ, Táňa - SLEZÁK, Ján. Ochranný účinok molekulového vodíka a hypoxického postconditioningu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 62. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Type: AFL
 • ZOHDI, Vladislava - BLACK, M.J. - PEARSON, J.T. - KETT, M.M. - WOOD, B.R. - BAMBERY, K.R. - LOMBARDO, P. - SCHNEIDER, M. - RAVINGEROVÁ, Táňa. Intrauterine growth restriction and its effect on cardiac function and structure in young adulthood. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 21.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus