Information Page of SAS Organisation

Institute of Normal and Pathological Physiology

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • AGOUNI, Abdelali - MOSTEFAI, Hadj Ahmed - LAGRUE, Anne-Helene - SLÁDKOVÁ, Martina - ROUET, Philippe - DESMOULIN, Franck - PECHÁŇOVÁ, Oľga - MARTINEZ, Maria Carmen - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson. Paradoxical Effect of Nonalcoholic Red Wine Polyphenol Extract, Provinols™, in the Regulation of Cyclooxygenases in Vessels from Zucker Fatty Rats (fa/fa). In Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, vol. 2017, article ID 8536910, 12 p. (4.593 - IF2016). ISSN 1942-0900. Type: ADMA
 • AZIRIOVÁ, S. - REPOVÁ, K. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - BAKA, T. - ZORAD, Štefan - MOJTO, Viliam - SLAVKOVSKÝ, Peter - HODOSY, Július - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of ivabradine, captopril and melatonin on the behaviour of rats in L-nitro-arginine methyl ester-induced hypertension. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2016, vol. 67, no. 6, p. 895-902. (2.804 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0867-5910.(VEGA č. 1/0071/15 : Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. UK/96/2015). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SALMENKARI, H. - HOLAPPA, M. - FORSGARD, R.A. - KORPELA, R. - VAPAATALO, H. ORALLY ADMINISTERED ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME-INHIBITORS CAPTOPRIL AND ISOLEUCINE-PROLINE-PROLINE HAVE DISTINCT EFFECTS ON LOCAL RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM AND CORTICOSTERONE SYNTHESIS IN DEXTRAN SULFATE SODIUM-INDUCED COLITIS IN MICE. In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. ISSN 0867-5910, JUN 2017, vol. 68, no. 3, p. 355-362., WOS

 • BAKA, T. - ADAMCOVÁ, M. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - AZIRIOVÁ, S. - REPOVÁ, K. - STANKO, P. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Heart and aorta remodelling in isoprenaline-induced heart failure: protective effect of ivabradine = Remodelácia srdca a aorty pri zlyhaní srdca indukovanom izoprenalínom: protektívny efekt ivabradínu. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 10S. ISSN 1338-3655. Type: AFH
 • BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny vo vybraných biometrických a hemodynamických parametroch u spontánne hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 170-172. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADNB
 • BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika. The extent of endothelial dysfunction in the femoral artery is similar in the juvenile male and female spontaneously hypertensive rats. In Artery 17. Programme and Book of Abstracts, 12-14 October 2017, Pisa, Italy. - Pisa, 2017, p. 13-14.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFK
 • BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - RADOŠINSKÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny vo vybraných biometrických a hemodynamických parametroch u spontánne hypertenzných potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 14. ISBN 978-80-971699-7-8.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - DOVINOVÁ, Ima. Mechanisms involved in chronic effects of doxorubicin in rat hearts. In Free Radical Biology and Medicine, 2017, vol. 108, suppl. 1, p. S81. (5.606 - IF2016). ISSN 0891-5849.(OCC World Congress / Annual SFRR-E Conference. VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. ITMS-26230120006. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov). Type: AEGA
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - DOVINOVÁ, Ima. Mechanizmy zahrnuté v chronických účinkoch doxorubicínu na srdce potkana. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 15. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFH
 • BARBOLYAS, B. - BZDÚŠKOVÁ, Diana - VACHÁLEK, Ján - BELAVÝ, Cyril - DEDÍK, L. From stochasticism to determinism in evaluation of human postural responses. In Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control (PC). - IEEE, 2017, p. 234-239. ISBN 978-1-5386-4010-4.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0604/15 : Pokročilé metódy vyhodnotenia meraní a kalibrácie meradiel. VEGA č. 1/0317/17 : Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa). Type: BEF
 • BARTA, Andrej - TÖRÖK, Jozef - CEBOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv aliskirénu na vazoaktivitu a štruktúru cievnej steny. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 16. ISBN 978-80-971699-7-8. Type: AFH
 • BARTEKOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima - TRIBULOVÁ, Narcisa - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - RADOŠINSKÁ, Jana - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - BARANČÍK, Miroslav. Chronic treatment with quercetin prevents negative consequences of doxorubicin treatment in the heart tissue and improves postischemic recovery of heart function in doxorubicin-treated rats. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2017, vol. 109, p. 30. (5.680 - IF2016). ISSN 0022-2828.(34th Meeting of the European ISHR Section, July 24-27, 2017, Hamburg, Germany. VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AEGA
 • BARTEKOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima - FOGARASSYOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Jana - TRIBULOVÁ, Narcisa - BARANČÍK, Miroslav. Quercetin prevents ischemia-reperfusion injury in normal and doxorubicin-treated rats: Role of SOD, connexin-43, and Akt signaling. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S3. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AEGA
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Jana - TRIBULOVÁ, Narcisa - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - DOVINOVÁ, Ima - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Beneficial effects of quercetin in the heart exposed to different stress situations. In IV. European Section Meeting of IACS, September 28-30, 2017, Pécs, Hungary : Abstract Book. - 2017, p. 47.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFE
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - RADOŠINSKÁ, Jana - FOGARASSYOVÁ, Mária - DOVINOVÁ, Ima - TRIBULOVÁ, Narcisa - RAVINGEROVÁ, Táňa - BARANČÍK, Miroslav. Účinky kvercetínu na odolnosť sŕdc voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu u potkanov vystavených účinkom doxorubicínu: potenciálne molekulárne mechanizmy. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 17. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFH
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - RADOŠINSKÁ, Jana - FOGARASSYOVÁ, Mária - DOVINOVÁ, Ima - TRIBULOVÁ, Narcisa - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Možnosti protektívneho ovplyvnenia ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca kvercetínom. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 12. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika - GRMAN, Marián - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Zapájanie NO a H2S signálnych dráh do regulácie vazoaktívnych odpovedí u dospelých spontánne hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 175-176. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADNB
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika - GRMAN, Marián - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasoactive role of nitric oxide and hydrogen sulphide in adult spontaneously hypertensive rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 123. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: AEMA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika - GRMAN, Marián - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vazoaktívna úloha oxidu dusnatého a sírovodíka u dospelých spontánne hypertenzných potkanov. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1541. ISBN 978-80-972360-1-4.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika - GRMAN, Marián - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The participation of nitric oxide and hydrogen sulphide signalisation in vasoactive responses of rat thoracic aorta in condition of developed spontaneous hypertension. In Artery 17. Programme and Book of Abstracts, 12-14 October 2017, Pisa, Italy. - Pisa, 2017, p. 18.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFK
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika - GRMAN, Marián - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Zapájanie NO a H2S signálnych dráh do regulácie vazoaktívnych odpovedí u dospelých spontánne hypertenzných potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 19. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Impact of hypertension and age on the NO and COX signaling pathways in vasoactive responses of thoracic aorta in normotensive Wistar-Kyoto and spontaneously hypertensive rats = Vplyv hypertenzie a veku na signálne dráhy NO a COX vo vazoaktívnych odpovediach hrudnej aorty normotenzných Wistar-Kyoto a spontánne hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 12S. ISSN 1338-3655.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017. 68 s. ISBN 978-80-971699-7-8. Type: FAI
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - RADOŠINSKÁ, Jana - REGECOVÁ, Valéria - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - JURKOVIČOVÁ, J. - BABJAKOVÁ, J. - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - LUKÁČ, Štefan. Beneficial effects of (-)-epicatechin and dark chocolate in rats and humans. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 177-178. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: ADNB
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - KLUKNAVSKÝ, Michal. Crowding stress results in long-term vascular and behavioral alterations of in prehypertensive rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 218. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(APVV-0523-10 : Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AEMA
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - RADOŠINSKÁ, Jana - REGECOVÁ, Valéria - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - JURKOVIČOVÁ, J. - BABJAKOVÁ, J. - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - LUKÁČ, Štefan. Beneficial effects of (-)-epicatechin and dark chocolate in rats and humans. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 20. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AFH
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter. Nitric oxide and endothelial function in the development of chronic social stress-induced hypertension: effect of genetic predisposition, sex, age and duration of stressor = Oxid dusnatý a funkcia endotelu v rozvoji hypertenzie indukovanej chronickým sociálnym stresom: vplyv genetickej predispozície, pohlavia, veku a dĺžky pôsobenia stresora. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 12S-13S. ISSN 1338-3655.(APVV-0523-10 : Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0084/10 : Sociálny stres ako rizikový faktor včasného rozvoja hypertenzie u predisponovaných jedincov. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AFH
 • BRECL JAKOB, Gregor - PELYKH, Olena - PLATE, Annika - KOŠUTZKÁ, Zuzana - PIRTOŠEK, Zvezdan - TROŠT, Maja - ILMBERGER, Joseph - VALKOVIČ, Peter - MEHRKENS, Jan H. - BÖTZEL, Kai. Hypometric anticipatory postural adjustments in dystonia are not affected by deep brain stimulation of globus pallidus internus. In Neuroscience Letters, 2017, vol. 363, p. 151-157. (2.180 - IF2016). ISSN 0304-3940. Type: ADMA
 • BYSTRICKÝ, Branislav - JURIŠOVÁ, Silvia - KARABA, Marián - MINÁRIK, Gabriel - BENCA, Juraj - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - VLKOVÁ, Barbora - ČIERNA, Zuzana - JANEGA, Pavol - MANASOVÁ, Denisa - GRONESOVÁ, Paulína - PINĎÁK, Daniel - MARDIAK, Jozef - CELEC, Peter - MEGO, Michal. Relationship between circulating tumor cells and tissue plasminogen activator in patients with early breast cancer. In Anticancer Research, 2017, vol. 37, no. 4, p. 1787-1791. (1.937 - IF2016). ISSN 0250-7005.(VEGA č. 1/0044/15 : Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka). Type: ADCA
 • BYSTRICKÝ, Branislav - ČIERNA, Zuzana - SIEBEROVÁ, Gabriela - JANEGA, Pavol - KARABA, Marián - MINÁRIK, Gabriel - BENCA, Juraj - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - JURIŠOVÁ, Silvia - GRONESOVÁ, Paulína - PINĎÁK, Daniel - MACÚCH, Ján - MARDIAK, Jozef - MEGO, Michal. Relationship between circulating tumor cells and annexin A2 in early breast cancer patients. In Anticancer Research, 2017, vol. 37, no. 5, p. 2727-2734. (1.937 - IF2016). ISSN 0250-7005.(VEGA č. 1/0724/11 : Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod). Type: ADCA
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František. Využitie stabilometrie a akcelerometrie pri hodnotení vzpriameného postoja u starších ľudí a u pacientov s Parkinsonovou chorobou. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 21. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, Erika - EBENBICHLER, Gerold. Assesment of human balance during quiet stance by posturography and accelerometry. In Piešťanské fyzioterapeutické dni : zborník abstraktov z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. -23. sept. 2016. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, p. 9-10. ISBN 978808105896-7.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, Erika - EBENBICHLER, Gerold. Hodnotenie vzpriameného postoja pomocou stabilometrie a akcelerometrie. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1640. ISBN 978-80-972360-1-4.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • CEBOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - JANEGA, Pavol - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of bioactive compound of Aronia melanocarpa on cardiovascular system in experimental hypertension. In Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, vol. 2017, article ID 8156594, 8 p. (4.593 - IF2016). ISSN 1942-0900.(VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Type: ADMA
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of anti-HMGB1 protein in experimental myocardial infarction. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 212-213. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Type: AEMA
 • CEBOVÁ, Martina - KLIMENTOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Účinok inhibítorov renín-angiotenzínového systému na kardiovaskulárny systém pri experimentálnej hypertenzii. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 22. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Type: AFL
 • CIMROVÁ, Barbora - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - VARGA DOLEŽALOVÁ, Monika - RYBÁR, Ján - FARKAŠ, Igor - ROSIPAL, Roman. Keď cievy zradia mozog: kvalita spánku a kognitívny výkon pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 23. ISBN 978-80-971699-7-8.(MZ SR 2012/56-SAV-6 : Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie. VEGA č. 1/0083/15 : Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér). Type: AFL
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - KRISTEK, František - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol - BREZA, J. - BREZA, J. Jr. Nitroso-sulfide coupled signaling triggers specific vasoactive effects in the intrarenal arteries of patients with arterial hypertension. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2017, vol. 68, no. 4, p. 527-538. (2.883 - IF2016). ISSN 0867-5910.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: ADCA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - TÖRÖK, Jozef - KRISTEK, František - BERÉNYIOVÁ, Andrea - BUCHWALOW, I.B. - DOVINOVÁ, Ima - DROBNÁ, Magdaléna. NO - rezervné a kompenzačné mechanizmy vo vazoaktívnych odpovediach normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 179-180. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: ADNB
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - KRISTEK, František - ONDRIAŠ, Karol - GRMAN, Marián - BREZA, J. - BREZA, J. Jr. The role of NO-H2S interaction in vasoactive responses of rat and human isolated arteries. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 124-125. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: AEMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - TÖRÖK, Jozef - KRISTEK, František - BERÉNYIOVÁ, Andrea - BUCHWALOW, I.B. - DOVINOVÁ, Ima - DROBNÁ, Magdaléna. NO - rezervné a kompenzačné mechanizmy vo vazoaktívnych odpovediach normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 24. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. VEGA č. 2/0202/15 : Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - KRISTEK, František - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol - BREZA, J. Jr. Coupled nitroso-sulfide signalization triggers specific vasoactive effects in intrarenal arteries of patients with arterial hypertension. In Artery 17. Programme and Book of Abstracts, 12-14 October 2017, Pisa, Italy. - Pisa, 2017, p. 77.(VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - PÚZSEROVÁ, Angelika - GRMAN, Marián - DROBNÁ, Magdaléna - KRISTEK, František. The effect of the age and hypertension on nitric oxide and hydrogen sulphide signal pathways in the regulation of vasoactive responses of spontaneously hypertensive rats = Vplyv veku a hypertenzie na signálne dráhy oxidu dusnatého a sírovodíka v regulácii vazoaktívnych odpovedí spontánne hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 14S. ISSN 1338-3655. Type: AFL
 • ČIERNA, Zuzana - JANEGA, Pavol - GROCHAL, František - FERIANEC, Vladimír - BRAXATORISOVÁ, Tatiana - STRIEŠKOVÁ, Lucia - MALOVÁ, Jana - JUNGOVÁ, Petra - SZEMES, Tomas. The first reported case of Meckel-Gruber syndrome associated with abnormal karyotype mosaic trisomy 17. In Pediatric and Developmental Pathology, 2017, vol. 20, no. 5, p. 449-454. (1.089 - IF2016). ISSN 1093-5266. Type: ADCA
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - GREŠOVÁ, Linda - BARANČÍK, Miroslav. PPAR gamma activation can improve aberrant redox regulation in hypertension. In Free Radical Biology and Medicine, 2017, vol. 108, suppl. 1, p. S82. (5.606 - IF2016). ISSN 0891-5849.(OCC World Congress / Annual SFRR-E Conference. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AEGA
 • DOVINOVÁ, Ima - HRABÁROVÁ, Eva - JANSEN, Eugene. ADMA production and redox status improvement in exogenous NOS inhibitor 7-NI in spontaneously hypertensive rats. In Human health: From laboratory models to clinical studies. - Graz : University of Graz, 2017, p. 44. ISBN 978-3-200-05266-6.(International Symposium of the Human Nutrition & Metabolism Research and Training Center University of Graz. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0058/17 : Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARTKOVÁ, K. - BARANČÍK, Miroslav. The role of nuclear transcription factors PPAR gamma and NRF2 in pathophysiology of hypertension. In XXIX. Xenobiochemické symposium, Telč, 24. - 26.5. 2017 : sborník abstraktů. - Brno : Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 2017, s. 16. ISBN 978-80-86895-98-7.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARTKOVÁ, K. - GREŠOVÁ, Linda - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - BARANČÍK, Miroslav. Changes in redox regulation and biomonitoring in hypertension. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 25-26. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na odpoveď myokardu na ischemicko-reperfúzne poškodenie a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 181-182. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: ADNB
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effect of maturation on resistance of rat hearts to ischemia and effects of classical ischemic and remote preconditioning. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2016, vol. 97, p. S8. (4.874 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-2828.(Ischemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery. May 12th – 13th, 2016, Barcelona. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-0523-10 : Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii). Type: AEGA
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effect of maturation on resistance of rat hearts to ischemia and effects of classical and remote ischemic preconditioning. Study of potential molecular mechanisms. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 168. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: AEMA
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 30. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde). Type: AFL
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - NEUMANNOVÁ, Kateřina - KIMIJANOVÁ, Jana - ŠUTTOVÁ, Kristína - JANURA, M. - HLAVAČKA, František. Breathing changes accompanying balance improvement during biofeedback. In Neuroscience Letters, 2017, vol. 651, p. 30-35. (2.180 - IF2016). ISSN 0304-3940.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0824/17 : Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie). Type: ADCA
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - NEUMANNOVÁ, Kateřina - KIMIJANOVÁ, Jana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, Erika - EBENBICHLER, Gerold. Respiračné pohyby hrudníka počas zrakového biofeedbacku pri postoji. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1625. ISBN 978-80-972360-1-4.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - NEUMANNOVÁ, Kateřina - KIMIJANOVÁ, Jana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Využitie inerciálnych snímačov pre záznam respiračných pohybov hrudníka počas zrakového biofeedbacku. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 32. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • HIRJAKOVÁ, Zuzana - NEUMANNOVÁ, Kateřina - KIMIJANOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, Erika - EBENBICHLER, Gerold. Changes in breathing pattern associated with postural improvement during biofeedback. In Piešťanské fyzioterapeutické dni : zborník abstraktov z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. -23. sept. 2016. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, p. 11-12. ISBN 978808105896-7.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana. Posturálne odpovede na senzorickú stimuláciu - využitie pri objektivizácii a rehabilitácii porúch postoja. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 33. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • HORAK, F. B. - KLUZIK, J. - HLAVAČKA, František. Velocity dependence of vestibular information for postural control on tilting surfaces. In Journal of Neurophysiology, 2016, vol. 116, no. 3, p. 1468-1479. (2.653 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-3077. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SPRENGER, A. - WOJAK, J.F. - JANDL, N.M. - HELMCHEN, C. Postural Control in Bilateral Vestibular Failure: its Relation to Visual, Proprioceptive, Vestibular, and Cognitive Input. In FRONTIERS IN NEUROLOGY. ISSN 1664-2295, SEP 1 2017, vol. 8., WOS

 • CHYLOVÁ, Martina - MARKO, Martin - DRAGAŠEK, Jozef - VIRČÍK, Matúš - ROVNÝ, Rastislav - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - MURÍNOVÁ, Jana - CIMROVÁ, Barbora - KATINA, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor. Slovenská adaptácia dotazníka na hodnotenie schizotypových čŕt osobnosti Schizotypal Personality Questionnaire = Slovak adaptation of the Schizotypal Personality Questionnaire. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 3, s. 267-280. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X.(VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: ADCA
 • JAGLA, Fedor. NO: the consequences of processes handled on the conscious and unconscious level. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 34. ISBN 978-80-971699-7-8. Type: AFH
 • KAPRINAY, Barbara - SOTNÍKOVÁ, Ružena - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BERNÁTOVÁ, Iveta - NAVAROVÁ, Jana - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Consequences of lipopolysaccharide and n-3 polyunsaturated fatty acid administration on aortic function of spontaneously hypertensive rats. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, no. 3, p. 353-359. (1.170 - IF2016). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 2/0065/13 : Kvasinky a ich možnosti pri ochrane integrity medzibunkových spojení vaskulárneho endotelu pred poškodením vyvolaným zápalom. VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Type: ADDA
 • KATENGUA-THAMAHANE, E. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BERNÁTOVÁ, Iveta - SÝKORA, Matúš - KNEZL, Vladimír - VAN ROOYEN, Jacques - TRIBULOVÁ, Narcisa. Effects of Red Palm Oil on Myocardial Antioxidant Enzymes, Nitric Oxide Synthase and Heart Function in Spontaneously Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2017, vol. 18, no. 11, pii: E2476. (3.226 - IF2016). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: ADCA
 • KELLEROVÁ, Eva. Kardiovaskulárne reakcie na bežné sympatergné podnety u človeka. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 37. ISBN 978-80-971699-7-8. Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Vplyv veku na posturálne nastavenia iniciácie chôdze. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 38. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana - NEUMANNOVÁ, Kateřina - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, Erika - EBENBICHLER, Gerold. Záznam dýchacích pohybov hrudníka pomocou akcelerometrických snímačov. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1613. ISBN 978-80-972360-1-4.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana - NEUMANNOVÁ, Kateřina - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, Erika - EBENBICHLER, Gerold. Using of accelerometers for recording of respiratory movements during quiet stance. In Piešťanské fyzioterapeutické dni : zborník abstraktov z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. -23. sept. 2016. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, p. 13-14. ISBN 978808105896-7.(APVV SK-AT-2015-0031 : Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi). Type: AFH
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of (-)-epicatechin treatment in young normotensive and borderline hypertensive rats. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 39. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AFH
 • KOŠÚTOVÁ, Michaela - REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of PCSK9 inhibitor in obese Zucker (fa/fa) rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 172-173. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu). Type: AEMA
 • KOŠÚTOVÁ, Michaela - CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Metódy cieľovej terapie v modeli experimentálneho infarktu myokardu pri normotenzívnych a hypertenzívnych podmienkach. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 40. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Type: AFL
 • KOVAČIČ, T. - LIPTÁK, Boris - KAPRINAY, Barbara - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - JANEGA, Pavol. Pharmacological influence of endothelial NO-synthase expression in hypertriglyceridemic rats myocardium = Farmakologické ovplyvnenie expresie endotelovej NO syntázy v myokarde hypertriglyceridemických potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 18S-19S. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Type: AFL
 • KRAJČÍR, Juraj - KUČEROVÁ, Katarína - LACEKOVÁ, Jana - KALNOVIČOVÁ, Terézia - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - DRÁBEK, Rudolf. Vplyv podávania vitamínu C na vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov. Školiteľ: Jana Radošinská. In Zborník vedeckých prác : 56. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XII. vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 127-130. ISBN 978-80-223-4304-6.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania). Type: AEDA
 • KRAJČÍR, Juraj - KUČEROVÁ, Katarína - LACEKOVÁ, Jana - RADOŠINSKÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika - KALNOVIČOVÁ, Terézia - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - DRÁBEK, Rudolf. Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 2017. ISBN 978-80-972360-1-4.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • KRAJČÍR, Juraj - KUČEROVÁ, Katarína - LACEKOVÁ, Jana - KALNOVIČOVÁ, Terézia - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - DRÁBEK, Rudolf - RADOŠINSKÁ, Jana. Výskum vitamínu C : Podávanie vitamínu C a jeho vplyv na vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: <http://www.natural-sk.sk/vyskum-vitaminu-c>(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania). Type: GHG
 • KRISTEK, František - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - TÖRÖK, Jozef - GEROVÁ, Mária - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Štrukturálne a funkčné zmeny v prívodných artériách u NO-deficitných a spontánne hypertenzných potkanov po chronickom podávaní vazoaktívnych látok. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 185-186. ISSN 1338-3655.(MZ SR 2012/51-SAV-1 : Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy. VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: ADNB
 • KRISTEK, František - DROBNÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Different structural alterations in conduit arteries of spontaneously hypertensive rats compared to Wistar rats from the prehypertensive period to late adulthood. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 223-224. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AEMA
 • KRISTEK, František - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - GEROVÁ, Mária. Štrukturálne a funkčné zmeny v prívodných artériách u NO-deficitných a spontánne hypertenzných potkanov po chronickom podávaní vazoaktívnych látok. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 41. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. VEGA č. 2/0074/14 : Signálne dráhy NO a H2S a ich interakcia v regulácii cievneho tonusu počas skorej fázy vývoja experimentálnej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. MZ SR 2012/51-SAV-1 : Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy). Type: AFH
 • KVANDOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPAR gamma activation influenced changes in cell-signalling and improved redox-sensitive responses of Nrf2 in hypertensive rats. In Human health: From laboratory models to clinical studies. - Graz : University of Graz, 2017, p. 45. ISBN 978-3-200-05266-6.(International Symposium of the Human Nutrition & Metabolism Research and Training Center University of Graz. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AFG
 • KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PÚZSEROVÁ, Angelika - BARANČÍK, Miroslav - DOVINOVÁ, Ima. Regulácia krvného tlaku aktiváciou PPARγ: úloha obličky. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 43. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Type: AFL
 • LACO, Juraj - BARTA, Andrej - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - ČAVOJSKÝ, Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv Mg a jeho zliatiny WE43 na aktivitu NO-syntázy v obličkách potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 44. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Type: AFL
 • MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana - KVASNIČKA, Peter - BALIŠ, Peter - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima. Age-dependent redox status in the brain stem of NO-deficient hypertensive rats. In Journal of Biomedical Science, 2017, vol. 24, article 72. (2.799 - IF2016). ISSN 1021-7770. Type: ADCA
 • MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAVLIČOVÁ, Dominika - KVANDOVÁ, Miroslava - BERÉNYIOVÁ, Andrea - JANSEN, Eugene - DOVINOVÁ, Ima. Účinok exogénnych inhibítorov oxidu dusnatého na redoxný stav v obličkách SHR. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 191-192. ISSN 1338-3655.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: ADNB
 • MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAVLIČOVÁ, Dominika - KVANDOVÁ, Miroslava - BERÉNYIOVÁ, Andrea - JANSEN, Eugene - DOVINOVÁ, Ima. The effect of exogenous inhibitors of nitric oxide on the redox state in the kidney of SHR. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 46. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFL
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic activation mediates the stress-induced impairment of cognitive flexibility. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 85. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Type: AFL
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic modulation of cognitive flexibility under psychosocial stress. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 47. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFL
 • MIŠÁK, Anton - TOMÁŠOVÁ, Lenka - KRISTEK, František - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol. Real-time response of rat hemodynamic parameters to exogenously administered hydrogen sulfide. In 19th International conference on oxidative stress reduction, redox homeostasis and antioxidants : abstract book. - Paris : International society of antioxidants, 2017, p. 110.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. International conference on oxidative stress reduction, redox homeostasis and antioxidants). Type: AFG
 • MURÁRIKOVÁ, Martina - FERKO, Miroslav - WACZULÍKOVÁ, Iveta - JAŠOVÁ, Magdaléna - KANCÍROVÁ, Ivana - MURÍNOVÁ, Jana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Changes in mitochondrial properties may contribute to enhanced resistance to ischemia-reperfusion injury in the diabetic rat heart. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, vol. 95, no. 8, pp. 969-976. (1.822 - IF2016). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Type: ADCA
 • MURÍNOVÁ, Jana - HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor. The evidence for altered BDNF expression in the brain of rats reared or housed in social isolation: a systematic review. In Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2017, vol. 11, article 101, p. 1-10. (3.104 - IF2016). ISSN 1662-5153.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie). Type: ADMA
 • ONDRIAŠ, Karol - KRISTEK, František - LABANCOVÁ, V. - KLUCINOVÁ, D. - MIŠÁK, Anton. Evaluation of 34 rat pulse waveform parameters. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 48. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: AFH
 • ONDRIAŠ, Karol - KRISTEK, František - MIŠÁK, Anton - TOMÁŠOVÁ, Lenka - ONDRIAŠOVÁ, Elena - GRMAN, Marián. Mathematical relationships of rat blood pressure parameters influenced by L-NAME. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 98. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Fyziologické dni). Type: AFH
 • PAULIS, Ľudovít - FRANKE, H. - ŠIMKO, Fedor. Gene therapy for hypertension. In Expert Opinion on Biological Therapy, 2017, vol. 17, no. 11, p. 1345-1361. (3.684 - IF2016). ISSN 1471-2598. Type: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - VRANKOVÁ, Stanislava - BARTA, Andrej. Protective effects of nanoparticle-loaded renin inhibitor in experimental hypertension. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 173. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii). Type: AEMA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - CEBOVÁ, Martina - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOŠÚTOVÁ, Michaela - VRANKOVÁ, Stanislava - BARTA, Andrej. Effect of melatonin on blood pressure and fibrosis enlargement in the heart and aorta in experimental metabolic syndrome. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 125. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. APVV-0742-10 : Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii). Type: AEMA
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Mechanizmy od endotelu závislej relaxácie v pľúcnych artériách pri systémovej hypertenzii a počas starnutia u experimentálnych zvierat. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 195-197. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: ADNB
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Age-related changes in endothelial function of pulmonary arteries in an experimental model of essential hypertension. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 222. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AEMA
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Funkcia endotelu v pľúcnych artériách pri systémovej hypertenzii a počas starnutia u experimentálnych zvierat. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 51. ISBN 978-80-971699-7-8.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFH
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - HRABÁROVÁ, Eva - DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - TOROK, Jozef. Zachovaná funkcia endotelu v pľúcnych artériách pri systémovej hypertenzii v experimente. In Cardiology Letters. Supplement: XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Bratislava, 6. - 8. október 2016. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, S1, vol. 25, (2016. ISSN 1338-3655. Type: AFH
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - TÖRÖK, Jozef - SOTNÍKOVÁ, Ružena - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BERNÁTOVÁ, Iveta. Social stress induces hypertension and endothelial dysfunction in a borderline hypertensive rat model. In Summer School on Stress : program & abstracts, June 27 - 30, 2017, Komárno, Slovakia. - Komárno, 2017, p. 54.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou). Type: AFH
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - SOTNÍKOVÁ, Ružena - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BERNÁTOVÁ, Iveta. Social stress-induced blood pressure increase in borderline hypertensive rats is associated with endothelial dysfunction in the resistant arteries M. In Artery 17. Programme and Book of Abstracts, 12-14 October 2017, Pisa, Italy. - Pisa, 2017, p. 14.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Type: AFK
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - TÖRÖK, Jozef - SOTNÍKOVÁ, Ružena - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BERNÁTOVÁ, Iveta. Chronic social stress induces hypertension and endothelial dysfunction in resistance arteries in a borderline hypertensive rat model = Dlhodobý sociálny stress zvyšuje tlak krvi a vedie k vzniku endotelovej dysfunkcie v rezistentných artériách u hranične hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 21S-22S. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou. APVV-0523-10 : Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii). Type: AFL
 • PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - RADOŠINSKÁ, Jana - KVANDOVÁ, Miroslava - TÖRÖK, Jozef. Changes in endothelial reactivity of pulmonary and systemic arteries in chronic systemic hypertension and ageing = Zmeny reaktivity endotelu v pľúcnych a systémových artériách pri chronickej systémovej hypertenzii a starnutí. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 22S-23S. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFL
 • RADOŠINSKÁ, Jana - HORVÁTHOVÁ, M. - FRIMMEL, Karel - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - VAŽAN, Rastislav - BERNÁTOVÁ, Iveta. Acute dark chocolate ingestion is beneficial for hemodynamics via enhancement of erythrocyte deformability in healthy humans. In Nutrition Research, 2017, vol. 39, p. 69-75. (2.737 - IF2016). ISSN 0271-5317.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] PAVLOVIC, Aleksandra N. - MRMOSANIN, Jelena M. - KRSTIC, Jovana N. - MITIC, Snezana S. - TOSIC, Snezana B. - MITIC, Milan N. - ARSIC, Biljana B. - MICIC, Ruzica J. Effect of Storage Temperature on the Decay of Catechins and Procyanidins in Dark Chocolate. In CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES. ISSN 1212-1800, 2017, vol. 35, no. 4, pp. 360-366., WOS

  [1.1] PEREZ-BURILLO, S. - RUFIAN-HENARES, J. A. - PASTORIZA, S. Towards an improved Global Antioxidant Response method (GAR plus ): Physiological-resembling in vitro antioxidant capacity methods. In FOOD CHEMISTRY. ISSN 0308-8146, 2018, vol. 239, no., pp. 1263-1272., WOS

 • RADOŠINSKÁ, Jana - HORVÁTHOVÁ, M. - FRIMMEL, Karel - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - VAŽAN, Rastislav - BERNÁTOVÁ, Iveta. Enhancement of erythrocyte deformability after dark chocolate ingestion in healthy humans. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 245. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0084/14 : Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme). Type: AEMA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Selected parameters of erythrocytes in experimental model of primary hypertension and their age-dependent changes = Vybrané parametre erytrocytov v experimentálnom modeli primárnej hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 23S. ISSN 1338-3655.(Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania). Type: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Erythrocyte deformability and nitric oxide production in animal model of primary hypertension and their age-dependent changes. In Artery 17. Programme and Book of Abstracts, 12-14 October 2017, Pisa, Italy. - Pisa, 2017, p. 15.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii). Type: AFK
 • REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol - BARÁKOVÁ, A. - MAŠURA, J. Report on current findings from the registry of primary hypertension in children and adolescents in Slovak Republic = Aktuálne poznatky z registra primárnej hypertenzie u detí a mládeže v Slovenskej republike. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 24S. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku). Type: AFH
 • REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv kombinovanej terapie simvastatínu a koenzýmu Q10 na syntézu NO a vazoaktivitu u obéznych Zucker potkanov. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 201-203. ISSN 1338-3655.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Grant SKS : Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii). Type: ADNB
 • REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Vplyv kombinovanej terapie simvastatínu a koenzýmu Q10 na syntézu NO u obéznych Zucker potkanov. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 54. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Grant SKS : Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii). Type: AFH
 • REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - KOŠÚTOVÁ, Michaela - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Sesame oil increases nitric oxide production in the heart of obese Zucker rats. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 109. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Grant SKS : Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii. Fyziologické dni). Type: AFL
 • RIEČANSKÝ, Igor. Shared activations of sensorimotor cortex. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 111. ISBN 978-80-89046-98-0.(Fyziologické dni). Type: AFH
 • RIEČANSKÝ, Igor. Zdieľaná senzorimotorická aktivácia. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 56. ISBN 978-80-971699-7-8. Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - MURÍNOVÁ, Jana - CIMROVÁ, Barbora - REPISKÁ, G. - MINÁRIK, G. - RIEČANSKÝ, Igor. The effect of dopamine transporter genotype on prepulse inhibition in humans. In 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : program and abstract book. - Košice : Institute of Neurobiology SAS, 2017, p. 76. ISBN 978-80-972729-0-6.(MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie. VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - MURÍNOVÁ, Jana - CIMROVÁ, Barbora - REPISKÁ, G. - MINÁRIK, G. - RIEČANSKÝ, Igor. Senzorimotorický rating súvisí s genotypom dopamínového transportéra. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 57. ISBN 978-80-971699-7-8.(MZ SR 2012/52-SAV-2 : Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie. VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFL
 • ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - CELEC, Peter - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - VRANKOVÁ, Stanislava - BALÁŽOVÁ, Lucia - ZORAD, Štefan - ADAMCOVÁ, Michaela. Lactacystin-Induced Model of Hypertension in Rats: Effects of Melatonin and Captopril. In International Journal of Molecular Sciences, 2017, vol. 18, no. 8, p. 1-15. (3.226 - IF2016). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 1/0071/15 : Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. UK/96/2015). Type: ADCA
 • ŠTRBÁK, Marián - PÚZSEROVÁ, Angelika - KOLLEROVÁ, Jana - PAYER, Juraj. Primárna hyperparatyreóza = Primary hyperparathyroidism. In Slovenský lekár, 2017, roč. 27, č. 1, s. 4-10. ISSN 1335-0234. Type: ADFB
 • ŠTRBÁK, Marián - PÚZSEROVÁ, Angelika - KOLLEROVÁ, Jana - PAYER, Juraj. Súčasný pohľad na primárnu hyperparatyreózu. In Vnitřní lékařství : časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti, 2017, roč. 63, č. 5, s. 1S18. ISSN 0042-733X.(Dny mladých internistů). Type: AEMB
 • BUČKOVÁ, Kristína - KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Functional test of dynamic stability in overweight adults. In Piešťanské fyzioterapeutické dni : zborník abstraktov z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. -23. sept. 2016. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017, p. 7-8. ISBN 978808105896-7.(VEGA č. 2/0094/16 : Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi. VEGA č. 1/0373/14 : Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu). Type: AFH
 • TOMOVA, Livia - MAJDANDŽIĆ, Jasminka - HUMMER, Allan - WINDISCHBERGER, Christian - HEINRICHS, Markus - LAMM, Claus. Increased neural responses to empathy for pain might explain how acute stress increases prosociality. In Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2017, vol. 12, no. 3, p. 401-408. (3.937 - IF2016). ISSN 1749-5016.(SASPRO 0101/01/02 : Ako synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhy). Type: ADCA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Koenzým Q10 zväčšuje benefičné účinky simvastatínu na endotelovú funkciu mezenterickej artérie u obéznych potkanov kmeňa Zucker. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 133. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0202/15 : Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou. Grant SKS : Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii. Fyziologické dni). Type: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - MOLČAN, L. - ELLINGER, I. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - ZEMAN, Michal. Effect of melatonin on neurogenic contractions in mesenteric artery with and without perivascular adipose tissue = Vplyv melatonínu na neurogénne kontrakcie mezenterickej artérie v prítomnosti a po odstránení perivaskulárneho tukového tkaniva. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, suppl. 1, p. 26S-27S. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 1/0557/15 : Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia. VEGA č. 2/0202/15 : Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou. APVV-0291-12 : Identifikácia mechanizmov mediujúcich negatívne dôsledky chronodisrupcie na kardiovaskulárny systém - modelová štúdia u potkanov). Type: AFL
 • VAN THIEL, Bibi - GOES MARTINI, Alexandre - TE RIET, Luuk - SEVERS, David - UIJL, Estrellita - GARRELDS, Ingrid M. - LEIJTEN, Frank P.J. - VAN DER PLUIJM, Ingrid - ESSERS, Jeroen - QADRI, Fatimunnisa - ALENINA, Natalia - BADER, Michael - PAULIS, Ľudovít - RAJKOVIČOVÁ, R. - DOMENIG, O. - POGLITSCH, M. - DANSER, A.H. Jan. Brain renin-angiotensin system does it exist? In Hypertension, 2017, vol. 69, no. 6, p. 1136-1144. (6.857 - IF2016). ISSN 0194-911X.(VEGA č. 1/0380/14 : Vplyv farmakologickej stimulácie AT2 receptorov na morfologickú a funkčnú charakteristiku zlyhávajúceho myokardu u potkanov). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BALAKUMAR, P. - ANAND-SRIVASTAVA, M.B. - JAGADEESH, G. Renin-angiotensin-aldosterone: An inclusive, an invigorative, an interactive and an interminable system. In PHARMACOLOGICAL RESEARCH. ISSN 1043-6618, NOV 2017, vol. 125, A, SI, p. 1-3., WOS

  [1.1] HUBER, G. - SCHUSTER, F. - RAASCH, W. Brain renin-angiotensin system in the pathophysiology of cardiovascular diseases. In PHARMACOLOGICAL RESEARCH. ISSN 1043-6618, NOV 2017, vol. 125, A, SI, p. 72-90., WOS

  [1.1] NAKAGAWA, P. - SIGMUND, C.D. How Is the Brain Renin-Angiotensin System Regulated?. In HYPERTENSION. ISSN 0194-911X, JUL 2017, vol. 70, no. 1, p. 10-18., WOS

  [1.1] PITRA, S. - STERN, J.E. A-type K+ channels contribute to the prorenin increase of firing activity in hypothalamic vasopressin neurosecretory neurons. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6135, SEP 2017, vol. 313, no. 3, p. H548-H557., WOS

  [1.1] SIGMUND, C.D. - DIZ, D.I. - CHAPPELL, M.C. No Brain Renin-Angiotensin System Deia vu All Over Again?. In HYPERTENSION. ISSN 0194-911X, JUN 2017, vol. 69, no. 6, p. 1007-1010., WOS

  [1.1] VIAN, J. - PEREIRA, C. - CHAVARRIA, V. - KOHLER, C. - STUBBS, B. - QUEVEDO, J. - KIM, S.W. - CARVALHO, A.F. - BERK, M. - FERNANDES, B.S. The renin-angiotensin system: a possible new target for depression. In BMC MEDICINE. ISSN 1741-7015, AUG 1 2017, vol. 15., WOS

 • VRANKOVÁ, Stanislava - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - REHÁKOVÁ, Radoslava - CEBOVÁ, Martina - MURÍNOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Time-dependent changes in behavioural and molecular parameters after postweaning social isolation. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 99. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu). Type: AEMA
 • VRANKOVÁ, Stanislava - KLIMENTOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - DOVINOVÁ, Ima - DOBEŠOVÁ, Zdena - ZICHA, Josef - KUNEŠ, Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Comparison of two models of metabolic syndrome: focused on NO and ROS balance. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 61. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Research grant 15-25396A (Ministry of Health CR). VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Type: AFL
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Influence of body adiposity on adrenergic contractions of arteries: positive versus negative effects. In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 209-210. ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0202/15 : Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou). Type: ADNB
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie mezenterickej artérie u normotenzných a hypertenzných potkanov s nadmerným príjmom fruktózy. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 150. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0202/15 : Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Vplyv telesnej adipozity na adrenergické kontrakcie artérií: pozitívne verzus negatívne účinky. In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 64. ISBN 978-80-971699-7-8.(VEGA č. 2/0202/15 : Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva v regulácii cievneho tonusu u potkanov s kardiovaskulárnou dysfunkciou. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • ZEMAN, Michal - MOLČAN, L. - MAIER, A. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - ELLINGER, I. Melatonin receptor type 1 is present in vessels and in perivascular adipose tissue - what is its function? In Cardiology Letters, 2017, vol. 26, no. 3, p. 208. ISSN 1338-3655.(APVV-0291-12 : Identifikácia mechanizmov mediujúcich negatívne dôsledky chronodisrupcie na kardiovaskulárny systém - modelová štúdia u potkanov. VEGA č. 1/0557/15 : Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia). Type: ADNB
 • ZEMAN, Michal - MOLČAN, L. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - ELLINGER, I. Melatonin receptor type 1 is present in vessels and perivascular adipose tissue - what is its function? In Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii : zborník abstraktov, Smolenice, 4.-6. apríl 2017. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2017, s. 63. ISBN 978-80-971699-7-8.(APVV-0291-12 : Identifikácia mechanizmov mediujúcich negatívne dôsledky chronodisrupcie na kardiovaskulárny systém - modelová štúdia u potkanov. VEGA č. 1/0557/15 : Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia). Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus