Information Page of SAS Organisation

Institute of Neurobiology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BANKS, William A. - KOVÁČ, Andrej - MOROFUI, Yoichi. Neurovascular unit crosstalk: Pericytes and astrocytes modify cytokine secretion patterns of brain endothelial cells. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2018, vol. ISSN 0271-678X. Type: ADCA
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - PAVEL, Jaroslav - GALIK, J. - ZAVACKÝ, P. - MARŠALA, Martin - STROPKOVSKÁ, Andrea - FEDOROVÁ, Jana - PAPCÚNOVÁ, Štefánia - JACHOVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Nadežda. A Single Dose of Atorvastatin Applied Acutely after Spinal Cord Injury Suppresses Inflammation,Apoptosis, and Promotes Axon Outgrowth, Which Might Be Essential for Favorable Functional Outcome. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, p.1106. ISSN 1422-0067. Type: ADCA
 • CISNEROS-MEJORADO, Abraham - GOTTLIEB, Miroslav - RUIZ-ARIAS, José A. - CHARA, JC. - PÉREZ-SAMARTÍN, Alberto - MARAMBAUD, Ph. - MATUTE, Carlos. Blockade and knock-out of CALHMI channels attenuate ischemic brain damage. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2017, vol. (2017 - Current Contents). ISSN 0271-678X. Type: ADCA
 • FABIANOVÁ, Kamila - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, A. - ANGELIDIS, Andreas - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Analysis of Fos expression in the rat olfactory neurogenic region following single exposure to maternal separation during different neonatal stages. In General Physiology and Biophysics, vol.37, no. 3, 2018, p.275-283. ISSN 0231-5882.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Type: ADDA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONOVÁ, Petra. Efekt včasného kondicionovania na prežívanie neurónov po globálnej a fokálnej ischémii mozgu. In 21. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ : Trendy regeneračnej medicíny v morfológii-Zborník vedeckých prác. - UVLF v Košiciach, 30.máj 2018, p.50-53. ISBN 978-80-8077-578-0.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Type: AEDA
 • KAMIZATO, K. - MARŠALA, S. - NAVARRO, M. - KAKINOHANA, M. - PLATOSHYN, O. - YOSHIZUMI, T. - LUKÁČOVÁ, Nadežda - WANCEWICZ, Ed. - POWERS, B. - MAZUR, K. - MARŠALA, Martin. Time-dependent, bidirectional, anti- and pro-spinal hyper-reflexia and muscle spasticity effect after chronic spinal glycine transporter 2 (GlyT2) oligonucleotide-induced downregulation. In Experimental neurology, 2018, vol. 305 no, p.66-75. ISSN 0014-4886. Type: ADCA
 • KOZEJOVÁ, D. - FECOVÁ, L. - KLEIN, P. - SABOL, R. - HUDAK, R. - ŠULLA, Igor - MUDROŇOVÁ, D. - GÁLIK, Ján - VARGA, R. Biomedical applications of glass-coated microwires. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, vol., no., p. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ANGELIDIS, Andreas - ZÁVODSKÁ, Monika - ARNOULOVÁ, Petra - RAČEK, A. - RAČEKOVÁ, Eniko. Modifikovaná migrácia neuroblastov v postnatálnom období po inhibícii angiogenézy u potkana = Modified migration of neuroblasts in postnatal period following inhibition of angiogenesis in rats. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl. 1, p.56. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Type: AFG
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - TALIAN, I. - BOBER, P. - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra. Využitie proteomických techník pri štúdiu mechanizmov neuroprotekcie v mozgu potkana. In 21. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ : Trendy regeneračnej medicíny v morfológii-Zborník vedeckých prác. - UVLF v Košiciach, 30.máj 2018, p.84-87. ISBN 978-80-8077-578-0.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Type: AEDA
 • GEDROVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - ZÁVODSKÁ, Monika - PAVEL, Jaroslav - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, M. - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, M. - REICHEL, P. - TRBOLOVÁ, A. - CAPIK, I. - LUKÁČOVÁ, V. - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer-controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro-caudal axis with neurological outcome. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, vol. 15, no. 1, p. 254-270. ISSN 1792-0981.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Type: ADCA
 • RAČEK, A. - BEŇOVÁ, K. - ZÁVODSKÁ, Monika - ANGELIDIS, Andreas - CIGANKOVA, V. - ŠIMAIOVÁ, V. - RAČEKOVÁ, Eniko. Age-dependent effect of long-term microwave radiation on postnatal neurogenesis in rats: morphological and behavioral study. In Physiological Research, 2018, vol. 67, no., p. ISSN 0862-8408. Type: ADCA
 • RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Zapojenie neurónov vznikajúcich v dospelom mozgu = Integration of neurons generated in the adult brain. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl.1, p.22. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: ADEB
 • STRNADEL, J. - CARROMEU, C - BARDY, C. - NAVARRO, M. - PLATOSHYN, O. - GLUD, AN - MARŠALA, S - KAFKA, Jozef - MIYANOHARA, A - KATO, T jr. - TADOKORO, T. - HEFFERAN, Michael P. - KAMIZATO, K. - YOSHIZUMI, T. - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - HO, CS - KHERADMAND, T. - CHEN, P. - BOHACIAKOVA, D. - HRUSKA-PLOCHAN, Marian - TODD, AJ - DRISCOLL, SP. - GLENN, TD - PFAFF, SL - KLIMA, J. - CIACCI, J. - CURTIS, E. - GAGE, FH - BUI, J. - YAMADA, K. - MOUTRI, AR - MARSALA, Martin. Survival of syngeneic and allogeneic iPSC-derived neural precursors after spinal grafting in minipigs. In Science Translational Medicine, 2018, vol.10, no.440, eaam6651. ISSN 1946-6234. Type: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - PLŠÍKOVÁ, J. - ČÍŽKOVÁ, D. The neuroprotective effect of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem cell-conditioned medium on cortical neurons using an in vitro model of SCI inflammation. In Neurological Research, 2018, vol.40, no. 4, p.258-267. ISSN 0161-6412.(Vega č. 2/0125/15 : Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mazonchymových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia. Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia). Type: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva. Sledovanie neuroprotektívneho účinku trofických faktorov po poranení miechy potkana sa zameraním na kmeňové bunky a biomaterialy. Košice, 2018. 91 s. Prirodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neurobiologický ústav BMC SAV v Košiciach(Vega č. 2/0125/15 : Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mazonchymových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia. Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia. APVV-0472-11 : Modifikované biomateriály a bnková terapia pre podporu regenerácie poranenej miechy). Type: DAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus