Information Page of SAS Organisation

Institute of Neurobiology

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANGELIDIS, Andreas - RAČEKOVÁ, Eniko - RAČEK, A - ARNOULOVÁ, Petra - ZÁVODSKÁ, Monika - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Early postnatal inhibition of angiogenesis disrupts neurogenesis in the rostral migratory stream. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.10-12.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: AEDA
 • ANGELIDIS, Andreas - RAČEKOVÁ, Eniko - RAČEK, Adam - ZÁVODSKÁ, Monika - ARNOULOVÁ, Petra - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Proliferácia buniek v oblasti postnatalnej neurogenézy je ovplyvnená inhibíciou angiogenézy = Proliferation of cells in the postnatal neurogenic area is influenced by inhibition of angiogenesis. In Psychiatrie, 2017, vol.17, suppl.2, p.59-60. ISSN 1211-7579.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. 17.celoroční konference biologické psychiatrie s mezinárodní účasti : Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: AFC
 • ARNOULOVÁ, Petra - ZÁVODSKÁ, Monika - ANGELIDIS, Andreas - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Sledovanie funkčných následkov ovplyvnenia neurogenézy v čuchovom systéme potkana. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.13-15.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: AEDA
 • ARNOULOVÁ, Petra - FABIANOVÁ, Kamila - RAČEK, Adam - ZÁVODSKÁ, Monika - ANGELIDIS, Andreas - RAČEKOVÁ, Eniko. Úzkostné správanie potkanov po pôsobení rôznych stresorov = Anxiety-like behaviour in rats after exposure to different stressors. In Psychiatrie, 2017, vol.17, suppl.2, p.60-61. ISSN 1211-7579.(17.celoroční konference biologické psychiatrie s mezinárodní účasti : Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?. Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: AFC
 • ARNOULOVÁ, Petra - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ANGELIDIS, Andreas - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEKOVÁ, Eniko. Functional consequences of altered neurogenesis in the rat olfactory system. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.5. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega č. 2/0179/14 : Vplyv inhibície angiogenézy na postnatálnu neurogenézu a migráciu buniek do poškodených oblastí mozgu. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - GÁLIK, Ján. Vplyv oscilujúceho elektrického poľa na regeneráciu a funkčnú obnovu traumaticky poškodenej miechy u potkana. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.16-20.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume). Type: AEDA
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - GÁLIK, Ján. The effect of oscillating field stimulation on the regeneration and functional recovery of injured spinal cord rats. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.6. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - FEDOROVÁ, Jana, ml. - KLIMOVIČOVÁ, Miroslava - GÁLIK, Ján - PAVEL, Jaroslav - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Uvoľňovanie zápalových cytokínov a infiltrácia makrofágov v mieche po traumatickom poškodení a po podaní atorvastatínu. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.21-25.(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy). Type: AEDA
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - FEDOROVÁ, Jana, ml. - KLIMOVIČOVÁ, Miroslava - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Analysis of inflammatory response in spinal cord after injury and atorvastatin delivery. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.16. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MATIAŠOVÁ, Milina - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Úloha syntézy proteínov v budovaní včasnej tolerancie mozgu voči ischemickým podmienkam. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.18. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0012/15 : Krv ako médium sprostredkujúce toleranciu v mozgu po globálnom a fokálnom ischemickom zásahu. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom. Fyziologické dni). Type: AFH
 • FEDOROVÁ, Jana, ml. - PAVEL, Jaroslav. Charakterizácia kompresného modelu poranenia miechy potkana. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.26-30.(Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy). Type: AEDA
 • FEDOROVÁ, Jana, ml. - PAVEL, Jaroslav. The charakterization of compression model of traumatic spinal cord injury. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.34. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. Fyziologické dni). Type: AFH
 • 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : Program and Abstract Book. Košice : GAIA- Institute of Neurobiology SAS, 2017. p.93. ISBN 978-80-972729-0-6(International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Type: FAI
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - MATIAŠOVÁ, Milina - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BONOVÁ, Petra. Úloha glutamátu v mechanizme ischemikej tolerancie navodenej včasným vzdialeným prekondicionovaním. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.36-40.(Vega č. 2/0012/15 : Krv ako médium sprostredkujúce toleranciu v mozgu po globálnom a fokálnom ischemickom zásahu. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom). Type: AEDA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - MATIAŠOVÁ, Milina - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BONOVÁ, Petra. Neuroprotektívny účinok včasnej ischemickej tolerancie navodenej vzdialeným prekondicionovaním. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.57. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom. Vega č. 2/0012/15 : Krv ako médium sprostredkujúce toleranciu v mozgu po globálnom a fokálnom ischemickom zásahu. Fyziologické dni). Type: AFH
 • LALKOVIČOVÁ, Mária - HORVATHOVA, F - ŠULLA, Igor - MIHALIK, Jozef - DANIELISOVÁ, Viera. Effects of low and high deprenyl dose on antioxidant enzyme activities in the adult rat brain. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol.36, p.83-90. (1.170 - IF2016). ISSN 0231-5882. Type: ADCA
 • 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017. S.60. Type: FAI
 • MATIAŠOVÁ, Milina - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra. Impact of limb preconditioning on glutamate concentra-tion in blood and brain tissue after global brain ischemia. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.83. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0012/15 : Krv ako médium sprostredkujúce toleranciu v mozgu po globálnom a fokálnom ischemickom zásahu. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom. Fyziologické dni). Type: AFH
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - TALIAN, I. - BOBER, P - TKÁČIKOVÁ, S - BONOVÁ, Petra - MATIAŠOVÁ, Milina. Proteomická analýza postischemického neokortexu potkana po použití vzdialeného postkondicionovania. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.93. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0012/15 : Krv ako médium sprostredkujúce toleranciu v mozgu po globálnom a fokálnom ischemickom zásahu. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom. Fyziologické dni). Type: AFH
 • RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Migrácia v neurogénnej oblasti čuchového systému v dospelosti = Migration in the olfactory system neurogenic area in adulthood. In Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii, 2017, vol.21, suppl.1, p.26. ISSN 1211-7579.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega č. 2/0179/14 : Vplyv inhibície angiogenézy na postnatálnu neurogenézu a migráciu buniek do poškodených oblastí mozgu. Česko-slovenská psychofarmakologická konference). Type: ADMB
 • RAČEKOVÁ, Eniko - ZÁVODSKÁ, Monika - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Ontogenetický a fylogenetický vývoj hipokampu = Ontogenetic and phylogenetic development of the hippocampus. In Psychiatrie, 2017, vol.17, suppl.2., p.29-30. ISSN 1211-7579.(17.celoroční konference biologické psychiatrie s mezinárodní účasti : Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?. Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: AFC
 • SABOL, R - KLEIN, P. - RYBA, T. - HVIZDOŠ, L - VARGA, R. - ROVNAK, M - ŠULLA, Igor - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Ján - POLAČEK, I. - ŽIVČAK, J - HUDAK, R. Novel Applications of Bistable Magnetic Microwires. In Acta Physica Polonica A : Proceedings of the 16th Czech and Slovak Conference on magnetism, Košice, slovakia, June 13-17,2016, 2017, vol.131, no.4, p.1150-1152. (0.469 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X. Type: ADCA
 • STROPKOVSKÁ, Andrea - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - FEDOROVÁ, Jana, ml. - KLIMOVIČOVÁ, Miroslava - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Experimentálne stratégie na podporu prerastania nervových vlákien po traumatickom poškodení. Stropkovská A, Bimbová K, Bačová M, Fedorová J, Klimovičová M, Lukáčová N. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.115. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega č. 2/0173/14 : Endogénna stimulácia a exogénna aplikácia neurotrofických faktorov na potlačenie sekundárnych zmien v modeli kompresného poškodenia miechy. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ŠULLA, Igor - BALIK, V - MAŽENSKÝ, D. - DANIELISOVÁ, Viera. A histopathological study of ischemic and compressive paraplegia in dogs. In Folia veterinaria : The scientific journal of the University of veterinary medicine and pharmaci in Košice-Slovakia, 2017, vol. 61, no. 2, p. 27-34. ISSN 0015-5748. Type: ADFB
 • TOMKO, Peter ml. - VANICKÝ, Ivo. Porovnanie vybraných postupov pre kultiváciu Schwannovych buniek. In 1. Súťaž mladých neurovedcov venovaná pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. : Zborník súťažných prác. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 3.2.2017, s.52-55.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Type: AEDA
 • TOMKO, Peter ml. - VANICKÝ, Ivo. Vplyv dĺžky predegenerácie na kultúru Schwannovych buniek. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.131. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ZÁVODSKÁ, Monika - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ARNOULOVÁ, Petra - ANGELIDIS, Andreas - RAČEKOVÁ, Eniko. Neurálna aktivita v čuchovom systéme indukovaná netypickým čuchovým stimulom = Neural activity in the olfactory system induced by non-typical olfactory stimulus. In Psychiatrie, 2017, vol.17, suppl.2, p.62-63. ISSN 1211-7579.(17.celoroční konference biologické psychiatrie s mezinárodní účasti : Biologická psychiatrie: Inteligence umělá, či přirozená?. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam). Type: AFC
 • ZÁVODSKÁ, Monika - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ARNOULOVÁ, Petra - ANGELIDIS, Andreas - RAČEKOVÁ, Eniko. Fos imunoreaktivita v rostrálnej migračnej dráhe a v priľahlých mozgových štruktúrach po čuchovej deprivácii juvenilného potkana. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s.149. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. Fyziologické dni). Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus