Information Page of SAS Organisation

Institute of Neurobiology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • BANKS, William A. - KOVÁČ, Andrej - MOROFUI, Yoichi. Neurovascular unit crosstalk: Pericytes and astrocytes modify cytokine secretion patterns of brain endothelial cells. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2018, vol. ISSN 0271-678X. Type: ADCA
  • CISNEROS-MEJORADO, Abraham - GOTTLIEB, Miroslav - RUIZ-ARIAS, José A. - CHARA, JC. - PÉREZ-SAMARTÍN, Alberto - MARAMBAUD, Ph. - MATUTE, Carlos. Blockade and knock-out of CALHMI channels attenuate ischemic brain damage. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2017, vol. (5.081 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0271-678X. Type: ADCA
  • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ANGELIDIS, Andreas - ZÁVODSKÁ, Monika - ARNOULOVÁ, Petra - RAČEK, A. - RAČEKOVÁ, Eniko. Modifikovaná migrácia neuroblastov v postnatálnom období po inhibícii angiogenézy u potkana = Modified migration of neuroblasts in postnatal period following inhibition of angiogenesis in rats. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl. 1, p.56. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Type: AFG
  • PAPCÚNOVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - ZÁVODSKÁ, Monika - PAVEL, Jaroslav - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, M. - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, M. - REICHEL, P. - TRBOLOVÁ, A. - CAPIK, I. - LUKÁČOVÁ, V. - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer-controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro-caudal axis with neurological outcome. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, vol. 15, no. 1, p. 254-270. ISSN 1792-0981.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Type: ADCA
  • RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Zapojenie neurónov vznikajúcich v dospelom mozgu = Integration of neurons generated in the adult brain. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl.1, p.22. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: ADEB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus