Information Page of SAS Organisation

Centre of Biosciences SAS (Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS)

Current staff list:
 RNDr., PhD. Bertová, Anna  +421-2-32295525
   Blechová, Alena  +421232295508
 RNDr., CSc. Boháčová, Viera  +421-2-32295511
 doc. Ing., DrSc. Breier, Albert  +421-2-32295570
 Mgr. Cagala, Martin  +421-2-32295576
 RNDr., PhD. Cagalinec, Michal  +421-2-32295552
 MMedSc, PhD Dremencov, Eliyahu  091503 3639, 02/ 32295535
 Mgr., PhD. Gaburjáková, Jana  +421-2-32295521
 Mgr., PhD. Gaburjáková, Marta  +421-2-32295521
   Gajdošíková, Gizela  +421-2-32295520
 Ing., PhD. Guzyová, Martina  +421-2-32295573
 Mgr. Hano, Milan  +421-2-32295528
 Mgr. Hoffmannová, Barbora   
 Ing., PhD. Hoťka, Matej  +421-2-32295552
 RNDr., PhD. Imrichová, Denisa  +421-2-32295572
 Mgr., PhD. Jurkovičová Tarabová, Bohumila  +421-2-32295535
 Ing. Kavcová, Helena  +421-2-32295571
 PhDr. Klimešová, Zuzana  +421-2-32295507
   Kocúrová, Emília  +421-2-32295536
 Ing. Kočibálová, Zuzana   
 Mgr., PhD. Komínková, Viera  +421-2-32295530
 Ing. Kontár, Szilvia  +421-2-32295576
 Mgr., PhD. Královičová, Jana   
 RNDr. Krejčíová, Eva  +421-2-32295531
 Mgr. Kureková, Simona  +421-2-32295554
 Ing. Kyca, Tomáš   
 doc. RNDr., DrSc. Lacinová, Ľubica  +421-2-3229 5532
 Mgr. Macková, Katarína  +421-2-32295555
   Máleková, Ľubica  +421-2-32295520
   Mannová, Stanislava  +421-2-32295573
   Marková, Lucia  +421232295508
   Marková, Silvia  +421-2-32295503
 Mgr., PhD. Messingerová, Lucia  +421-2-32295570
 RNDr. Moravčíková, Lucia  +421-2-32295536
 Mgr., PhD. Nichtová, Zuzana  +421-2-32295554
   Novota, Ladislav  +421-2-32295558
 RNDr., CSc. Novotová, Marta  +421-2-32295557
 RNDr., PhD. Ondáčová, Katarína  +421-2-32295536
 RNDr., CSc. Pavelková, Jana  +421-2-32295556
 Mgr. Pavlíková, Lucia  +421-2-32295574
 Ing., PhD. Rusnák, Andrej  02/ 32295577, 0918409658
 Ing., DrSc. Sulová, Zdena  +421-2-32295510
 Mgr., PhD. Šereš, Mário  +421-2-32295574
 Ing. Ševčíková, Ivana   
 Bc. Švanda, Anton  +421-2-32295504
   Tomančeková, Mária  +421-2-32295504
 Mgr., PhD. Tomášková, Zuzana  +421-2-32295525
 RNDr., CSc. Zahradník, Ivan  +421-2-32295551
 Ing., DrSc. Zahradníková, Alexandra  02/ 32295550, 0908/069796
 RNDr., PhD. Zahradníková, ml., Alexandra  +421-2-32295553
 MUDr. Zelina, Marian  +421-2-32295570

Editors: