Information Page of SAS Organisation

Centre of Biosciences SAS (Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS)

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • CAGALA, Martin - PAVLÍKOVÁ, Lucia - HANO, Milan - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - ŠEREŠ, Mário. Sledovanie dlhodobej kultivácie myších a ľudských leukemických buniek s inhibítorom N-glykozylácie tunikamycínom. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 51-52. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Type: AFH
 • CAGALINEC, Michal. Nanoparticles Targeting Mitochondria in Neurodegenerative Diseases: Toxicity and Challenge for Nanotherapeutics. In Nanomedicine and Neurosciences: Advantages, Limitations and Safety Aspects. Book Series: Frontiers in Nanomedicine. - Bentham Science Publishers, 20 July 2017, 2017, vol. 2, chap. 2, p. 61-100. ISBN 978-1-68108-493-0. ISSN 2405-9129.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca). Type: ABC
 • CAGALINEC, Michal - KUREKOVÁ, Simona - ZAHRADNÍK, Ivan. Recording of mitochondrial dynamics by photoconvertible protein KikumeGR1 and confocal microscopy. In Mikroskopie 2017 : Československá mikroskopická společnost. - 2017, s. 76-77.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Mikroskopie 2017 : CSMS). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - KUBICOVÁ, Petronela - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LAPÍNOVÁ, Lucia - DREMENCOV, Eliyahu. Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 95-98. ISBN 978-80-223-4310-7.(Štipendium SAV : Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie. Vega č. 2/0024/15 : Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat). Type: AFD
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Effect of physical exercise and acute escitalopram on the excitability of brain monoamine neurons: in vivo electrophysiological study in rats. In International Journal of Neuropsychopharmacology, 2017, vol. 20, no 7, p. 585-592. (4.712 - IF2016). ISSN 1461-1457.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0024/15 : Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat). Type: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - FLIK, Gunnar - FOLGERING, Joost H. A. - CREMERS, Thomas I. H. F. - WESTERINK, Ben H. C. Purinergic regulation of brain catecholamine neurotransmission: In vivo electrophysiology and microdialysis study in rats. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, no. 4, p. 431-441. (1.170 - IF2016). ISSN 0231-5882. Type: ADDA
 • DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Identification and characterization of hypothalamic neuropeptide-secreting neurons in vivo. In 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : Program and Abstract Book. - Košice : GAIA- Institute of Neurobiology SAS, 2017, p. 29. ISBN 978-80-972729-0-6.(Štipendium SAV : Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie. Vega č. 2/0024/15 : Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Type: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - KOPRDOVÁ, Romana - MACH, Mojmír. Effects of pimeome144 on the firing activity of rat serotonin and norepinephrine neurons. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 31. ISBN 978-80-89046-98-0.(Fyziologické dni). Type: AFH
 • ELEFANTOVÁ, Katarína - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Ako merať mitochondriálny membránový potenciál s JC-1 u živočíšnych buniek s expresiou P-glykoproteínu. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 41-42. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. ITMS-26230120006). Type: AFH
 • FALTINOVÁ, Andrea - TOMÁŠKOVÁ, Nataša - ANTALÍK, Marián - ŠEVČÍK, Jozef - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. The N-terminal region of the ryanodine receptor affects channel activation. In Frontiers in Physiology, 2017, vol. 8, no., p. 443. (4.134 - IF2016). ISSN 1664-042X.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Vega č. 2/0148/14 : Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora). Type: ADMA
 • GABURJÁKOVÁ, Marta - GABURJÁKOVÁ, Jana. Insight towards the identification of cytosolic Ca2+ -binding sites in ryanodine receptors from skeletal and cardiac muscle. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 219, iss. 4, p. 757-767. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708.(Vega č. 2/0003/14 : Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci. Vega č. 2/0006/15 : Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora). Type: ADCA
 • GRMAN, Marián - NASIM, Muhammad Jawad - LEONTIEV, Roman - MIŠÁK, Anton - JAKUŠOVÁ, Veronika - ONDRIAŠ, Karol - JACOB, Claus. Inorganic reactive sulfur-nitrogen species: Intricate release mechanisms or cacophony in yellow, blue and red? In Antioxidants, 2017, vol. 6, iss. 1, p. 14. (2017 - WOS, SCOPUS). ISSN 3076-3921.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. VEGA č. 2/0050/13 : Vplyv produktov interakcie H2S s NO na membránové kanály). Type: ADMB
 • GRMAN, Marián - HAVLÍKOVÁ, J. - MIŠÁK, Anton - TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Redoxná regulácia mitochondriových chloridových kanálov. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 43. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Fyziologické dni). Type: AFH
 • GUZYOVÁ, Martina - IMRICHOVÁ, Denisa - KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov v leukemických bunkách po indukcii expresie P-glykoproteínu. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 38. ISBN 978-80-972752-0-4.(Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: AFH
 • HANO, Milan - PAVLÍKOVÁ, Lucia - CAGALA, Martin - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - ŠEREŠ, Mário. Štúdium vplyvu inhibítorov N- a O-glykozylácie na bunky myšej leukemickej línie L1210. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 20-21. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. ITMS-26230120006). Type: AFH
 • HOFFMANNOVÁ, Barbora - POLÁKOVÁ, Eva - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan. Vzťah uvoľňovania vápnika a inaktivácie vápnikového prúdu vo väzbe excitácie s kontrakciou. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 49. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Fyziologické dni). Type: AFH
 • HOŤKA, Matej - ZAHRADNÍK, Ivan. Reconstruction of membrane current by deconvolution and its application to membrane capacitance measurements in cardiac myocytes. In PLoS ONE, 2017, vol. 12., iss. 11, e0188452. (2.806 - IF2016). ISSN 1932-6203.(APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0147/14 : Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov). Type: ADMA
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, H. A relation between mitochondria and epileptiform discharges. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 60. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708. Type: AEMA
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, H. The link between mitochondria and epileptiform activity. In MitoPorto - Advances in mitochondrial research : Abstract book. - Porto, Portugal, 26.5.2017, p. 27. Type: AFG
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, H. The link between mitochondria and epileptiform activity. In Austrian Neuroscience Association (ANA) Meeting 2017 : Abstract book. - Klosterneuburg (Vienna), Austria, 24.-26.9.2017, p. 46. Type: AFG
 • HUNTOŠOVÁ, Veronika - NOVOTOVÁ, Marta - NICHTOVÁ, Zuzana - BALOGOVÁ, Lucia - MASLAŇÁKOVÁ, Mária - PETROVAJOVÁ, Dana - ŠTROFFEKOVÁ, Katarína. Assessing light-independent effects of hypericin on cell viability, ultrastructure and metabolism in human glioma and endothelial cells. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2017, vol. 40, p. 184-195. (2.866 - IF2016). ISSN 0887-2333.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Type: ADCA
 • IMRICHOVÁ, Denisa - GUZYOVÁ, Martina - ŠEREŠ, Mário - MESSINGEROVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. P-glycoprotein positive phenotype is associated with changes in CD33 and nestin expression. In Leukemia Research, 2017, vol. 55, supplement 1, p. S133-S134. (2.501 - IF2016). ISSN 0145-2126.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-0290-10 : Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv P-glykoproteínu v leukemických bunkách. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. ITMS 26240120031 : CEG - Centrum excelentnosti pre glykomiku. International Symposium on Myelodysplastic Syndromes : 3 - 6 May 2017, Valencia, Spain). Type: AEMA
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Zmeny v expresii latrofilínu-1 indukované overexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 26-27. ISBN 978-80-972752-0-4.(Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: AFH
 • KONTÁR, Szilvia - BOHÁČOVÁ, Viera - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Apoptóza vyvolaná tributylcín-bromidom v P-gp negatívnych a P-gp pozitívnych L1210 bunkách. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 53-54. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona - ZAHRADNÍK, Ivan - CAGALINEC, Michal. Transfekcia excitabilných buniek fotokonvertibilným proteínom Mito-kikume GR1. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 75. ISBN 978-80-89046-98-0.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Fyziologické dni). Type: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan - CAGALINEC, Michal. Expresia proteínov vápnikovej signalizácie a detekcia mitochondriálnej fúzie v srdcových svalových bunkách. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 56-57. ISBN 978-80-972752-0-4.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Type: AFH
 • KYCA, Tomáš - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Vplyv tunikamycínu na maturáciu P-gp a význam na reguláciu endoplazmatického retikula. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 16-17. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Type: AFH
 • LACINOVÁ, Ľubica. Regulation of the CaV3.2 calcium channels in health and disease. In European Pharmaceutical Journal : open access, 2017, vol. 64, no 2, p. 15-21. ISSN 1338-6786.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Type: ADNB
 • LACINOVÁ, Ľubica - ONDÁČOVÁ, Katarína - LAPÍNOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ, Dana. Different modulation of the excitability of hippocampal and cerebellar neurons by a fibrotic scar model. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 202. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708. Type: AEMA
 • LACINOVÁ, Ľubica - ONDÁČOVÁ, Katarína - LAPÍNOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ, Dana. In vitro model of fibrotic scar differently modulates the excitability of hippocampal and cerebellar neurons. In 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : Program and Abstract Book. - Košice : GAIA- Institute of Neurobiology SAS, 2017, p. 55. ISBN 978-80-972729-0-6.(International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Type: AFF
 • LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ-TARABOVÁ, Bohumila - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - KARMAŽÍNOVÁ, Mária. Structural Determinants of the Regulation of T-type Calcium Channels by a Voltage. In SSB 2017. 10th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules : Book of contributions, September 4 - 7, 2017, Košice, Slovakia. Editors: V. Lysáková, D. Fedunová, Z. Bednáriková, M. Nikorovič, M. Gančár, K. Uličná, K. Šipošová. - Košice : Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, 2017, p. 28-29. ISBN 978-80-89656-19-6.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. SSB 2017 : International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules). Type: AFF
 • LACINOVÁ, Ľubica - ONDÁČOVÁ, Katarína - JURKOVIČOVÁ, Dana. Altered ion currents in cerebellar granule cells in an in vitro model of neuronal injury. In e-Neuroforum, 2017, vol. 23, suppl. 2, p. 592. ISSN 1868-856X. Proceedings from Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society 2017, March 22-25, t12-2A, p. 592. Type: AFG
 • Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. Zod. red. Boris Lakatoš. Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017. ISBN 978-80-972752-0-4. Type: FAI
 • LIIV, Mailis - CAGALINEC, Michal - LICHVÁROVÁ, Lucia - VAARMANN, Annika - CHOUBEY, Vinay - HODÚROVÁ, Zuzana - KUUM, Malle - MANDEL, Merle - SAFIULINA, Dzhamilja - VEKSLER, Vladimir - KAASIK, Allen. The causative proteins in Wolfram syndrome (WS) are functionally connected. In The 8th International Symposium on Autophagy : Abstract book. - Nara, Japan, 29.5.-1.6.2017, p. 144. Type: AFG
 • MACKOVÁ, Katarína - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - HOŤKA, Matej - HOFFMANNOVÁ, Barbora - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium release-dependent inactivation precedes formation of the tubular system in developing rat cardiac myocytes. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2017, vol. 46, no. 8, p. 691–703. (1.472 - IF2016). ISSN 0175-7571.(Vega č. 2/0147/14 : Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS 26240120043 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)). Type: ADCA
 • MACKOVÁ, Katarína - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Evaluation of tubular network arrangement in confocal fluorescence images of plasmalemma of cardiac myocytes. In Mikroskopie 2017 : Československá mikroskopická společnost. - 2017, s. 74-75.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0147/14 : Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov. Mikroskopie 2017 : CSMS). Type: AFH
 • MESSINGEROVÁ, Lucia - KAVCOVÁ, Helena - ŠEREŠ, Mário - IMRICHOVÁ, Denisa - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. MicroRNA-27A is involved in azacytidine-induced P-glycoprotein expression in SKM-1 cells. In Leukemia Research, 2017, vol. 55, supplement 1, p. S134. (2.501 - IF2016). ISSN 0145-2126.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. International Symposium on Myelodysplastic Syndromes : 3 - 6 May 2017, Valencia, Spain). Type: AEMA
 • MIŠUTH, Matúš - JONIOVÁ, Jaroslava - HORVÁTH, Denis - DZÚROVÁ, Lenka - NICHTOVÁ, Zuzana - NOVOTOVÁ, Marta - MIŠKOVSKÝ, Pavol - ŠTROFFEKOVÁ, Katarína - HUNTOŠOVÁ, Veronika. The flashlights on a distinct role of protein kinase C δ: Phosphorylation of regulatory and catalytic domain upon oxidative stress in glioma cells. In Cellular Signalling, 2017, vol. 34, p. 11–22. (3.937 - IF2016). ISSN 0898-6568.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Type: ADCA
 • LAPÍNOVÁ, Lucia - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica. Different modulation of ion currents in hippocampal pyramidal neurons and NG108-15 cell line by delta opioid receptor antagonist naltrindole. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 221, suppl. S713, p. 1-2. (4.867 - IF2016). ISSN 1748-1708. Type: AEMA
 • LAPÍNOVÁ, Lucia - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica. Odlišný vplyv antagonistu delta opioidných receptorov naltrindolu na iónové prúdy v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch a NG108-15 bunkách. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 433-438. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Štipendium SAV : Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie). Type: AFD
 • LAPÍNOVÁ, Lucia - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica. Účinky agonistu (NTI) a antagonistu (SNC80) delta opioidných receptorov na excitabilitu hipokampálnych neurónov nie sú komplementárne. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 77. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dni). Type: AFH
 • NÁNÁSI JR., Péter - GABURJÁKOVÁ, Marta - GABURJÁKOVÁ, Jana - ALMÁSSY, János. Omecamtiv mecarbil activates ryanodine receptors from canine cardiac but not skeletal muscle. In European Journal of Pharmacology, 2017, vol. 809, p. 73–79. (2.896 - IF2016). ISSN 0014-2999.(Vega č. 2/0006/15 : Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0086/17 : Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy). Type: ADCA
 • NOVOTOVÁ, Marta - BALÁŽ, Martin - VÁVRA, Ivo. Electron microscopy micrographs as a inspiration for design creation. In Mikroskopie 2017 : Československá mikroskopická společnost. - 2017, s. 56-57.(Mikroskopie 2017 : CSMS). Type: AFH
 • ONDÁČOVÁ, Katarína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ, Dana - LACINOVÁ, Ľubica. Fibrotic scar model and TGF-1 differently modulate action potential firing and voltage-dependent ion currents in hippocampal neurons in primary culture. In European Journal of Neuroscience, 2017, vol. 46, iss. 6, p. 2161-2176. (2.941 - IF2016). ISSN 0953-816X.(APVV-0212-10 : Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • ONDÁČOVÁ, Katarína - JURKOVIČOVÁ, Dana - LACINOVÁ, Ľubica. Altered sodium and potassium, but not calcium currents in cerebellar granule cells in an in vitro model of neuronal injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2017, vol. 37, no. 5, p. 771–782. (2.939 - IF2016). ISSN 0272-4340.(APVV-0212-10 : Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite). Type: ADCA
 • ONDÁČOVÁ, Katarína - LAPÍNOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ, Dana - LACINOVÁ, Ľubica. Zmeny excitability hipokampálnych neurónov kultivovaných na in vitro modeli fibrotickej jazvy. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 93. ISBN 978-80-89046-98-0.(APVV-0212-10 : Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite. Fyziologické dni). Type: AFH
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - HANO, Milan - BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Ivana - KYCA, Tomáš - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. L1210 Cells Overexpressing ABCB1 Drug Transporters Are Resistant to Inhibitors of the N- and O-glycosylation of Proteins. In Molecules, 2017, vol. 22, p. 1104. (2.861 - IF2016). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • RAGNI, Chiara V. - DIGUET, Nicolas - LE GARREC, Jean-Francois - NOVOTOVÁ, Marta - RESENDE, Tatiana P. - POP, Sorin - CHARON, Nicolas - GUILLEMOT, Laurent - KITASATO, Lisa - BADOUEL, Caroline - DUFOUR, Alexandre - OLIVO-MARIN, Jean-Christophe - TROUVE, Alain - MCNEILL, Helen - MEILHAC, Sigolene M. Amotl1 mediates sequestration of the Hippo effector Yap1 downstream of Fat4 to restrict heart growth. In Nature Communications, 2017, vol. 8, p. 14582. (12.124 - IF2016). ISSN 2041-1723.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov). Type: ADCA
 • SAFIULINA, Dzhamilja - KUUM, Malle - LIIV, Joanna - GOGICHAISHVILI, Nana - HICKEY, Miriam Ann - CHOUBEY, Vinay - MANDEL, Merle - LIIV, Mailis - LICHVÁROVÁ, Lucia - CAGALINEC, Michal - KAASIK, Allen. Miro proteins are required for priming mitochondria for PINK1 induced Parkin translocation. In The 8th International Symposium on Autophagy : Abstract book. - Nara, Japan, 29.5.-1.6.2017, p. 152. Type: AFG
 • ŠEVČÍKOVÁ, Ivana - PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Efekt inhibície N-glykozylácie proteínov na P-glykoproteín pozitívne a negatívne leukemické bunky. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 18-19. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Type: AFH
 • ŠPAČEK, Tomáš - GOGICHAISHVILI, Nana - CAGALINEC, Michal - SMOLKOVÁ, Katarína - JEŽEK, Petr. Resolving of distribution of endopasmic reticulum protein wolframine1 and tethering of outer mitochondrial membrane by 3D dSTORM/PALM microscopy. In Focus on Microscopy 2017 : Abstract book. - Bordeaux, France, 2017, p. 320.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Focus on Microscopy 2017). Type: AFG
 • TOMÁŠEK, Milan - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Subconductance states of mitochondrial chloride channels: implication for functionally-coupled tetramers. In FEBS Letters, 2017, vol. 591, no. 15, p. 2251-2260. (3.623 - IF2016). ISSN 0014-5793.(Vega č. 2/0094/12 : Štúdium redoxnej a radikálovej regulácie mitochondriálnych chloridových kanálov zo srdca potkana v podmienkach oxidačného stresu. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia). Type: ADCA
 • WANG, Yue Yi - MESIRCA, Pietro - MARQUÉS-SULÉ, Elena - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - VILLEJOUBERT, Olivier - D’OCON, Pilar - RUIZ, Cristina - DOMINGO, Diana - ZORIO, Esther - MANGONI, Matteo E. - BENITAH, Jean-Pierre - GÓMEZ, Ana María. RyR(2)(R420Q) catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia mutation induces bradycardia by disturbing the coupled clock pacemaker mechanism. In JCI Insight, 2017, vol. 2, no. 8, p. e91872. ISSN 2379-3708. Type: ADMB
 • ZAHRADNÍK, Ivan. Quantitative analysis of electron micrographs of muscle cells with relation to their physiological function. In Mikroskopie 2017 : Československá mikroskopická společnost. - 2017, s. 26-27.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. Mikroskopie 2017 : CSMS). Type: AFF
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Role of the N-terminal region in ryanodine receptor channel activation. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2017, vol. 24, no. 2, p. 90. ISSN 1211-5894.(Proteins in Action 2017 : Biophysical techniques for protein research). Type: AFE

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus