Information Page of SAS Organisation

Institute of Hydrology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana - MIKLÁNEK, Pavol. Reconstruction and post-event analysis of a flash flood in a small ungauged basin: a case study in Slovak territory. In Natural Hazards, 2018, vol. no., p. ISSN 0921-030X. Type: ADCA
 • DANÁČOVÁ, Zuzana - BLAŠKOVIČOVÁ, L. - POÓROVÁ, Jana - ŠIMOR, V. - FENDEK, Marián - HORVÁT, Oliver - FENDEKOVÁ, Miriam - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Vývoj a prognóza výskytu hydrologického sucha v prietokoch [Development and prognosis of hydrologic drought in discharges]. In Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 101-218. ISBN 978-80-223-4398-5. Type: ABB
 • DANKO, Michal. Chladno, chladnejšie, sneh. In Quark, 2018, roč. XXIV., č. 3, s. 7-11. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav. Comparison of hydraulic conductivity of bed silts in Komárňanský channel - Žitný ostrov. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 98-99. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta. The impact of river stage and conductance parameter on the seepage volume between river and aquifer. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 94-95. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • GARAJ, Marcel - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. The changes of water balance components in Slovakia. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 84-85. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • GÓRNIK, Marek - HOLKO, Ladislav - POCIASK-KARTECZKA, Joanna - BIČÁROVÁ, Svetlana. Variability of precipitation and runoff in the entire High Tatra mountains in the period 1961–2010. In Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Jagielońkiego : Prace Geograficzne, 2017, zeszyt 151, p. 53 – 74. Type: ADEB
 • HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - MIKLÁNEK, Pavol. Reaction of the daily discharge to snow melt in the basin. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 86-87. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - NOVÁK, Viliam - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef. The influence of stony soil properties on water dynamics modeled by the HYDRUS model. Viliam Novák, Zdeněk Kostka, Michal Danko, Jozef Hlavčo. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 2, s. 181-188. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Evaluation of potentially toxic elements mobility. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 158-159. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • Journal of Hydrology and Hydromechanics. Editors Ľubomír Lichner, Pavel Vlasák. Bratislava : Institute of Hydrology SAS ; Praha : Institute of Hydrodynamics AS CR. V rokoch 1954-2002 vychádzal pod názvom Vodohospodársky časopis. 4 x ročne. ISSN 0042-790X. Type: FAI
 • NAGY, Viliam - ŠURDA, Peter - ORFÁNUS, Tomáš - LICHNER, Ľubomír - MILICS, G. Effect of plough pan and sunflower roots on soil water storage in intensively agriculturally used soil. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 92-93. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • ORFÁNUS, Tomáš - MILICS, G. - NAGY, Viliam. The conceptual framework for a user-friendly process-driven irrigation system (PDIS). In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 90-91. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Máme dosť vody? In Quark, 2018, roč. XXIV., č. 4, s. 30-31. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • SIMAN, Cyril. Poľnohospodárstvo, významný zdroj znečistenia povrchových tokov [Agriculture, important source of surface streams pollution]. In Zborník príspevkov : 29. konferencia mladých hydrológov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017. ISBN 978-80-88907-94-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Trend in consumption of industrial and organic fertilizers in Slovakia (potential source of surface water pollution). In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 126-127. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Agriculture as one of the possible negative factors affecting water quality in surface streams. In HydroCarpath International Conference: Catchment processes in regional hydrology: experiments, patterns and predictions : Abstracts of the Conference. - Sopron : University of Sopron Press, 2017, s. 37-38. ISBN 978-963-359-092-8. Type: AFG
 • Acta Hydrologica Slovaca. Zodp. red. Yvetta Velísková ; editor Katarína Brezianská. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. ISSN 1335-6291. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus