Information Page of SAS Organisation

Institute of Musicology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • FULKA, Vladimír. Theodor W. Adorno a hudba. In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV. +134, č. 2, s. 38-48. ISSN 1335-7786. Type: BDF
 • FULKA, Vladimír. Mesianizmus v estetickej reflexii Waltera Benjamina. Eds. : Slávka Kopčáková, Adrián Kvokačka. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry III : Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a relevancia. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018. ISBN 978-80-555-1995-1. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2>. Type: GHG
 • FULKA, Vladimír. Galéria hudby v Nitre. In Hudobný život, 2018, roč. L, č. 1-2, s. 16,17. ISSN 1335-4140. Type: GII
 • LENGOVÁ, Jana. Reger-Rezeption in der Slowakei. Eds. Helmut Loos, Klaus-Peter Koch und Susanne Popp. In Max Reger – ein nationaler oder ein universaler Komponist? : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 18. - Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2017, s. 81-103. ISBN 978-3-926196-75-0. Type: AECA
 • LENGOVÁ, Jana. Die Wiener Schule und Preßburg/Bratislava: Reflexionen, Aufführungen, Nachwirkung. Editor: Klaus-Peter Koch, recenzenti: Hartmut Krones, Helmut Loos. In Die Rezeption der Wiener Schule in Osteuropa: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 19. - Leipzig : Gudrun Schroder Verlag, 2017, s. 104-117. ISBN 978-3-926196-76-7. Type: AECA
 • RUŠČIN, Peter. Kancionál Himmlischer Engel-Schall Mikuláša Simonidesa. / Das Kantional Himmlischer Engel-Schall von Nicolaus Simonides. Recenzenti: Ladislav Kačic, František Matúš, Bernhold Schmid. In Nicolaus Simonides (Mikuláš Simonides): Himmlischer Engel=Schall, oder Gesang=Buch 1685 (Nebeský hlahol anjelov, alebo Spevník) : Auswahl der Kirchenlieder und Liedmotetten (Výber duchovných piesní a piesňových motet). - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súrvuk v Prešove, 2015 (vyšlo v roku 2018 so starším vročením). ISBN 978-80-89188-42-0. Type: AEDB
 • Nicolaus Simonides (Mikuláš Simonides): Himmlischer Engel=Schall, oder Gesang=Buch 1685 (Nebeský hlahol anjelov, alebo Spevník) : Auswahl der Kirchenlieder und Liedmotetten (Výber duchovných piesní a piesňových motet). Editor: Ručšin Peter. Recenzenti: Ladislav Kačic, František Matúš, Bernhold Schmid. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súrvuk v Prešove, 2015 (vyšlo v roku 2018 so starším vročením). S. 97. Musica Scepusii Veteris VIII/1. ISBN 978-80-89188-42-0. Type: CAJ
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - OSLANEC, Peter. Petrifikácia drevených organových píšťal a jej dosah na kvalitu zvuku. Editor Stanislav Žiaran. In Noise and Vibration in Practice : Peer-Reviewed Scientific Proceedings. Volume 23, May 2018, s. 89-94. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4800-1. Type: AEDA
 • ŠTAFURA, Andrej - ČULÍK, Martin - DANIHELOVÁ, Anna. Nadpájanie smrekových doštičiek pri stavbe drevených organových píšťal. Editor Žiaran Stanislav, recenzenti: Michaela Balážiková, Petr Beneš, Radoslav Darula. In Noise and Vibration in Practice : Peer-Reviewed Scientific Proceedings. Volume 23, May 2018, s. 17-21. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4800-1. Type: AEDA
 • URBANCOVÁ, Hana. An Integrated Model of Musicology and its Applications: an Example from Slovakia. Ed. Tina Frühauf. In Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference. New York City, 3 - 6 April 2018. - New York City : The City University of New York, The Graduate Center, New York City, 2018. Type: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Auf den Spuren des Budaer/Pressburger Antiphonars III – Auf den Spuren verlorener Handschriften. In 45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia. : Prague 4-8 July 2017. - Association for Central European Studies & Institute of Musicology, Charles University Prague, s. 147-148. ISBN 978-80-87773-48-2. Type: AFG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus