Information Page of SAS Organisation

Institute of Animal Physiology

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - KOPPEL, Juraj - MAKAREVICH, A.V. - CHRENEK, P. - FABIAN, Dušan. Exposure to neonicotinoid insecticides induces embryotoxicity in mice and rabbits. In Toxicology, 2017, 392C, p. 71-80. (3.582 - IF2016). ISSN 0300-483X. Type: ADCA
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. The effect of Thiacloprid on mouse preimplantation embryo development in vitro and in vivo. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 30. ISBN 978-80-971428-4-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FÖLDEŠIOVÁ, M. - OLEXÍKOVÁ, L. - BALÁŽI, A. - MAKAREVICH, A.V. - CHRENEK, P. - KOPPEL, Juraj. The effect of thiacloprid on preimplantation embryo development in mouse and rabbit. In Animal biotechnology 2017 : 5th International scientific conference, Nitra 7.12.2017. - Nitra : NPPC, 2017, p. 159. In: Slovak journal of animal science, vol.50, no. 4(2017)(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya). Type: AFH
 • BARSZCZ, M. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - TACIAK, M. - TUŠNIO, A. - HOLODOVÁ, M. - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effect od dietary fibre type and zinc source on nutrient digestibility, body weight and biochemical blood parameters of piglets. In Sesja naukowa sekcji źywienia zwierzat Komitet nauk zootechnicznych i akwakultury PAN : 21-23 júna 2017. XLVI. - Lublin : Uniwersytet przyrodniczy (IŹZiBWB), 2017, p. 171.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov). Type: AFC
 • BINO - GLATZOVÁ, Eva. Testovanie produkcie biofilmu kmeňmi Enterococcus hirae z rôznych živočíšnych zdrojov. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 30-32. ISBN 978-80-971428-5-8.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: AEDA
 • BINO - GLATZOVÁ, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea. Bacteriocin-like activity of Enterococcus hirae from different animals. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 39. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • BINO - GLATZOVÁ, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - ŠČERBOVÁ, Jana - KUBAŠOVÁ, Ivana - FORMELOVÁ, Zuzana - ŠTRKOLCOVÁ, G. - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Combinative application of enterocin M and sage in broiler rabbits. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 40. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • BUCKOVÁ, Barbora - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Oxidačný metabolizmus makrofágov myší po probiotickej terapii a infekcii Trichinella spiralis. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 18-20. ISBN 978-80-971428-5-8.(Vega č.2/0081/15 : Modulačné účinky probiotických baktérií na imunitu hostiteľa pri parazitozoonóze vyvolanej Trichinella spiralis). Type: AEDA
 • BUCKOVÁ, Barbora - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - LAUKOVÁ, Andrea. Distribution of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice after probiotic therapy and T.spiralis infection. In 23rd Helminthological Days, 8-12 May, 2017, Duchonka, Slovakia : Progamme α Abstracts. - Košice : Slovak Parasitological Society at SAS, 2017, s.20. ISBN 978-80-968473-8-9.(Vega č.2/0081/15 : Modulačné účinky probiotických baktérií na imunitu hostiteľa pri parazitozoonóze vyvolanej Trichinella spiralis. Helminthological Days 2017 : Programme α Abstracts). Type: AFH
 • BUCKOVÁ, Barbora - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of probiotic strains and Trichinella spiralis infection on lymphocyte subsets in the mouse small intestine. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1574. ISBN 978-80-972360-1-4.(Vega č.2/0081/15 : Modulačné účinky probiotických baktérií na imunitu hostiteľa pri parazitozoonóze vyvolanej Trichinella spiralis. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - STRAKOVÁ, Eva. Safety, probiotik and technological properties of Lactobacilli isolated from unpasteurised ovine and caprine cheeses. In Annals of Microbiology, 2017, vol. 67, no. 12, p. 813-826. (1.122 - IF2016). ISSN 1590-4261.(26220220065 : European Regional Develop. Fund project. Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • CABIDDU, Andrea - WENCELOVÁ, Monika - BOMBOI, Giovanni - DECANDIA, Mauro - MOLLE, Giovanni - SALIS, Lorenzo. Fatty acid profile in two berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) cultivars: Preliminary study of the effect of part of plant and phenological stage. In Grassland Science, 2017, vol. 63, no. 2, p. 101-110. (0.734 - IF2016). ISSN 1744-6961.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia). Type: ADCA
 • ČERTÍK, Milan - KLEMPOVÁ, Tatiana - JALČ, Dušan - VÁRADYOVÁ, Zora - MARCINČÁK, Slavomír. Biotechnologically enriched cereals with PUFAs in ruminant and chicken nutrition. In AKOH, Casimir C. Food lipids - chemistry, nutrition, and biotechnology. - Boca Raton (FL) : Taylor and Francis Group, LLC, 2017, p. 765-778. ISBN 978-1-4987-4485-0. Type: ABC
 • ČIKOŠ, Štefan - BURKUŠ, Ján - BABEĽOVÁ, Janka - JANŠTOVÁ, Žofia - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Maternal stress during very early pregnancy - preimplantation embryo development and long - term consequences. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 15. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ČOBANOVÁ, Klaudia - FAIX, Štefan - PLACHÁ, Iveta - MIHALIKOVÁ, Katarína - VÁRADYOVÁ, Zora - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Effects of Different Dietary Selenium Sources on Antioxidant Status and Blood Phygocytic Activity in Sheep. In Biological Trace Element Research, 2017, vol. 175, no. 2, p. 339-346. (2.399 - IF2016). ISSN 0163-4984.(Vega č. 2/0009/14 : Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu). Type: ADCA
 • ČOBANOVÁ, Klaudia - IVANIŠINOVÁ, Oksana - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Effect of dietary zinc on mineral deposition and activity of zinc-containing enzymes in the intestinal mucosa of broilers. In Journal of Trace Elements in Medicine and Biology : TEMA-16/ISTERH/NTES Abstracts, 2017, vol. 41, suppl. S1, p. 65. (3.225 - IF2016). ISSN 0946-672X. Special issue(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov). Type: AEGA
 • ČOBANOVÁ, Klaudia - IVANIŠINOVÁ, Oksana - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Effect of different zinc sources on growth performance and bone characteristics of broiler chickens. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 35. ISBN 978-80-971428-4-1.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ČUVALOVÁ, Anna - KMEŤ, Vladimír. Tvorba biofilmu u potravinových a environmentálnych stafylokokov. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 21-23. ISBN 978-80-971428-5-8.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Type: AEDA
 • ČUVALOVÁ, Anna - KMEŤ, Vladimír. The effect of natural compounds on biofilm formation. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 37. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ČUVALOVÁ, Zuzana - MOJŽIŠOVÁ, A. - KANTÍKOVÁ, M. - ČUVALOVÁ, Anna. Štúdium virulenčných faktorov CoNS izolovaných z bazénových vôd. In KOLEKTIV AUTORŮ. VI. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE 2017) : Kniha abstraktů. - Guarant International spol. s.r.o., 2017, s. 94 poster P-23. ISBN 978-80-906662-5-2.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017). Type: AFK
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - BUCKOVÁ, Barbora - LAUKOVÁ, Andrea. Zmeny v subpopuláciách lymfocytov v tenkom čreve myší po probiotickej terapii a parazitárnej infekcii Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2017, roč. 62, č. 1, s. 71-75. ISSN 1335 - 0099.(ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology). Type: ADFB
 • FABIAN, Dušan - BABEĽOVÁ, Janka - ČIKOŠ, Štefan - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana. Overweight negatively affects outcome of superovulation treatment in female mice. In Zygote, 2017, v tlači, p. (1.053 - IF2016). ISSN 0967-1994. Type: ADCA
 • FABIAN, Dušan - BABEĽOVÁ, Janka - ČIKOŠ, Štefan - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOPPEL, Juraj. Can maternal body condition modulate the effect of superovulation? In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 16. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0001/14 : Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. Zost. Fabian, D. ; rec. Valenčáková, A., Beňová, K. Košice : ÚFHZ-SAV, 2017. 83 s. ISBN 978-80-971428-5-8. Type: FAI
 • Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. Eds. Fabian, D., Kišidayová, S., Babeľová, J. Košice : UFHZ-SAV, 2017. 89 s. ISBN 978-80-971428-4-1(Animal physiology - international conference). Type: FAI
 • FAIXOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. - MAKOVÁ, Z. - ČOBANOVÁ, Klaudia - FAIX, Štefan. Vplyv rôznych foriem selénu na zmeny biochemických parametrov v krvi a na metabolizmus v bachore oviec. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 33. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 1/0374/14 : Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat. Fyziologické dni). Type: AFH
 • GANCARČÍKOVÁ, S. - BIELIK, B. - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO - GLATZOVÁ, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea. The effect of combined administration of Enterocin M and sage extract on biochemical parameters of broiler rabbits. In Physiology and biochemistry in animal nutrition, Krakow 14-15 september 2017 : Conference of young researchers. XIV. - Krakow : Kielanowski institute of anim. physiol. and nutr., Polish academy of sciences, 2017, s. 60-61. ISBN 978-83-945468-7-8.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 1/0009/15 : Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu). Type: AFG
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - HOLODOVÁ, M. - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effect of zinc dietary sources on mineral and antioxidant status of lambs. In Joint 16th International Symposium on Trace elements in man and animals (TEMA-16), 12th Conference of the International Society for Trace element research in humans (ISTERH 2017) and 13th Conference of the Nordic trace element society (NTES2017), Saint-Petersburg, Russia, 26-29 june, 2017, p. 64. In: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, vol. 41S(2017), p. 1-88(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov). Type: AEGA
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VÁRADYOVÁ, Zora - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana. Effect of selected medicinal herbs from central Europe on methane production from in vitro ruminal fermentations. In Final Cost-Methagene meeting, october 2017, Caserta, Italy : abstracts, p. 3.(FA COST Action FA1302 : Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia. Cost European cooperation in Science and technology). Type: AFG
 • HAMAROVÁ, Ľudmila - REPEL, Matej - JAVORSKÝ, Peter - PRISTAŠ, Peter. Evaluation of enteromicroflora of common crane (Grus grus) as a potential reservoir of bacterial intimicrobial resistance. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 9, p. 1098-1100. (0.759 - IF2016). ISSN 0006-3088.(Vega č. 2/0087/14 : Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov. LIFE06 NAT/SK/000114 : Ochrana chránených vláčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku). Type: ADDA
 • HAMAROVÁ, Ľudmila - ONDERKOVÁ, A. - TIMKOVÁ, Ivana - JAVORSKÝ, Peter - PRISTAŠ, Peter. Charakterizácia plazmidu pRO z Raoultella sp. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 30. ISBN 978-80-972752-0-4.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: AFH
 • HLEBA, Lukáš - KMEŤ, Vladimír - TÓTH, Tomáš - KAČÁNIOVÁ, Miroslava. Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry. In Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2017, vol. 52, no. 1, p. 64-69. (1.362 - IF2016). ISSN 0360-1234.(Vega č. 1/0611/14 : Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách). Type: ADCA
 • HOLODOVÁ, M.. Vplyv rôznych foriem zinku a vlákniny na minerálny status prasiat. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 36-38. ISBN 978-80-971428-5-8.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. COST Action FA 1401 (PiGutNet) : Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat). Type: AEDA
 • HOLODOVÁ, M. - ČOBANOVÁ, Klaudia - BARSZCZ, M. - TACIAK, M. - TUŚNIO, A. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Mineral plasma markers in response feeding different fiber and zinc sources to piglets. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 46. ISBN 978-80-971428-4-1.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - ČOBANOVÁ, Klaudia - CHRENKOVÁ, Mária - POLÁČIKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - BUČKO, Ondrej - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - RAJSKÝ, Matúš - ONDRUŠKA, Ľubomír. Evaluation of the effect of dietary zinc supplementation on growth performance and carcas traits of growing rabbits. In 16. BOKU-Symposium Tierernährung, 27. april 2017 Wien : "Der gesunde Verdauungstrakt". Eds. J. Braach, M. Gierus. - Wien : Universität für Bodenkultur, Institut für Tierernährung, 2017, p. 300-303. ISBN 978-3-900932-47-3. Dostupné na internete: <www.boku.ac.at/tte-symposium>(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov). Type: AFC
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - CHRENKOVÁ, Mária - POLÁČIKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO - GLATZOVÁ, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - BUČKO, Ondrej - ONDRUŠKA, Ľubomír - SZABÓOVÁ, Renáta - JURČÍK, Rastislav. The effects of Enterocin M and Duracin ED26E/7 substances applid in drinking water on the selected carcass characteristics and meat quality of broiler rabbits. In International symposium of animal biology and nutrition, 28-29 september 2017, Balotesti, Romania : book of abstracts. 14th. - IBNA, 2017, p. 45.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. BELNUZ no. 26220120071). Type: AFG
 • IVANOVÁ, Helena - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter. Clonostachys rosea associated with ponderosa and Coulter pine needles in Slovakia. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 11, p. (0.759 - IF2016). ISSN 0006-3088. Type: ADDA
 • JANA, Výrostková - REGECOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea - DUDRÍKOVÁ, E. - MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Výskyt zástupcov čeľade Enterobacteriaceae v ovčích a kozích syroch [Occurence of the representants of the family Enterobacteriaceae in ewes and goats cheeses]. In Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác zo XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany 30.3.-31.3.2017. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 195-197. ISBN 978-80-552-1649-2. Type: AEDA
 • JANŠTOVÁ, Žofia - BURKUŠ, Ján - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. The effect of maternal stress on blastocyst quality depends on maternal physiological status. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, p. 53-63. (1.170 - IF2016). ISSN 0231-5882.(APVV-0815-11 : Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya. Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya). Type: ADDA
 • JAVORSKÝ, Peter - KOLESAR FECSKEOVÁ, Lívia - HAMAROVÁ, Ľudmila - SABO, R. - LEGÁTH, J. - PRISTAŠ, Peter. Establishment of Lactobacillus plantarum strain in honey bee digestive tract monitored using gfp fluorescence. In Beneficial microbes, 2017, vol. 8, no. 2, p. 143-149. ISSN 1876-2833 (print).(Grant No. 1/0858/16. project no. 26220220152). Type: ADCA
 • JUHÁS, Štefan - HARRIS, Nicholas - IĽKOVÁ, Gabriela - REHÁK, Pavol - ZSILA, Ferenc - KOGAN, F.Y. - LAHMY, O. - ZHUK, R. - GREGOR, Paul - KOPPEL, Juraj. RX-207, a small molecule inhibitor of protein interaction with glycosaminoglycans (SMIGs), reduces experimentally induced inflammation and increases survival rate in cecal ligation and puncture (CLP)-induced sepsis. In Inflammation, vol. 2017. ISSN 0360-3997.(SMIAG : Malé molekulárne inhibítory adhézie na glykozoaminoglykány). Type: ADCA
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus faecium CCM 8558 applied in ostriches. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 48. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea - FRAQUEZA, Maria Joao. Antimicrobial spectrum of partially purified plantaricin A produced by Lactobacillus plantarum LP 13 Ba from pheasant. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 49. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • KARAFFOVÁ, Viera - MARCINKOVÁ, Eva - BOBÍKOVÁ, K. - HERICH, R. - REVAJOVÁ, Viera - STAŠOVÁ, D. - KAVUĽOVÁ, A. - LEVKUTOVÁ, M. - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Mikuláš. TLR4 and TLR21 expression, MIF, IFN-beta, MD-2, CD14 activation, and sIgA production in chickens administered with EFAL41 strain challenged with Campylobacter jejuni. In Folia Microbiologica, 2017, vol. 62, no. 2, p. 89-97. (1.521 - IF2016). ISSN 0015-5632.(APVV-0302-11 : Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny). Type: ADCA
 • KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - DURKAI, Dominik - GIZEJEWSKI, Zygmunt - CIESLAK, A. - VÁRADYOVÁ, Zora. Rumen protozoa of European bison (Bison bonasus). In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 51. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • KMEŤ, Vladimír. Mechanizmy bakteriálnej rezistencie na antibiotiká. Brno : Tribun EU, 2017. 126 s. ISBN 978-80-293-1333-5. Type: ABA
 • KMEŤ, Vladimír - ČUVALOVÁ, Anna. Modulácia bakteriálneho biofilmu a quorum sensing. In XII. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika, Praha 11.4.2017 Kongresové centrum UVN : -organizované ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 "Potraviny pro budoucnost".Sborník přednášek. - Praha, 2017.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká). Type: AFC
 • KMEŤ, Vladimír - OHLASOVÁ, D. - KMEŤOVÁ, Mária - NIKŠ, M. Faktory virulencie karbapeném-rezistentných Klebsiella pneumoniae. In XXVI. Dni klinickej mikrobiológie, 22. - 24. mája 2017, Nový Smokovec-hotel Atrium : program a zborník súhrnov, s. 30. ISSN 1338-645X. In: Správy klinickej mikrobiológie(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká). Type: AFD
 • KMEŤ, Vladimír - ČUVALOVÁ, Anna - STANKO, M. Antibiotic resistance in staphylococci in ixodid ticks and rodents. In XXV. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Imperial Hotel Ostrava 23.11. - 25. 11. 2017 : sborník abstrakt, s. 44. Type: AFG
 • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADY, Marián. The effect of mixture of medicinal herbs on lambs experimentally infected with gastrointestinal nematode Haemonchus concortus. In WAAVP, 26th International conference of the World Association of the Advancement of Veterinary Parasitology, 4-8 Sept, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia : Combating zoonoses: Strength in East-West partnership. Abstract book. - Kuala Lumpur : WAAVP, 2017, s. 320.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. Vega č. 2/0120/16 : Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov. International conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology : 53rd MSPTM Annual conference). Type: AFG
 • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Expression of hormonally regulated glucose transporters in preimplantation embryos of mouse CD-1 strain. In Animal biotechnology 2017 : 5th International scientific conference, Nitra 7.12.2017. - Nitra : NPPC, 2017, p. 166. In: Slovak journal of animal science, vol.50, no. 4(2017)(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya). Type: AFH
 • KŠIŇANOVÁ, Martina - ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. The response of mouse preimplantation embryos to leptin in vitro in a transgenerational model for obesity. In Frontiers in endocrinology, 2017, vol. 8, article 233. ISSN 1664-2392.(Vega č. 2/0001/14 : Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi. ITMS 26220120066 (ERDF)). Type: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea. Safety assessment of commensal enterococci from dogs. In Folia Microbiologica, 2017, vol. 62, no. 6, p. 491-498. (1.521 - IF2016). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana. Selekcia enterokokov pre ich probiotické využitie u psov. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 51-53. ISBN 978-80-971428-5-8.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: AEDA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - DIEP, Dzung Bao - OVCHINNIKOV, Kirill - LAUKOVÁ, Andrea. Probiotic characterization of two enterococcal strains from dogs. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 53. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - FARBÁKOVÁ, J. - MAĎARI, Aladár - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAUKOVÁ, Andrea. Serum biochemistry and selected immunological parameters after application of alginite and probiotic bacterium. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 54. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • KVASNOVÁ, S. - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter. Zinc bioaccumulation by microbial consortium isolated from nickel smelter sludge disposal site. In Nova Biotechnologica et Chimica, 2017, vol. 16, no. 1, p. 48-53. ISSN 1338-6905.(Vega č. 1/0229/17 : Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v environmentálnych aplikáciách). Type: ADNB
 • LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - FORMELOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Ľubomír - ŠTRKOLCOVÁ, G. - STROMPFOVÁ, Viola. Beneficial Effect of Bacteriocin-producing Strain Enterococcus durans ED 26E/7 in Model Experiment Using Broiler Rabbits. In Czech Journal of Animal Science, 2017, vol. 62, p. 168-177. (0.741 - IF2016). ISSN 1212-1819. Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - KUBAŠOVÁ, Ivana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - ŠČERBOVÁ, Jana - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, R. - LEVKUT, Mikuláš - STROMPFOVÁ, Viola. Pilot experiment in chickens challenged with Campylobacter jejuni CCM6191, administered enterocin M-producing probiotic strain Enterococcus faecium CCM8558 to check its protective effect. In Czech Journal of Animal Science, 2017, vol. 62, p. 491-500. (0.741 - IF2016). ISSN 1212-1819.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLEVA, P. - BUŇKOVÁ, L. - ŠČERBOVÁ, Jana. Effect of lantibiotic gallidermin against biogenic amine-producing faecal staphylococci from ostriches and pheasants. In Folia Microbiologica, 2017, vol. 62, no. 3, p. 229-235. (1.521 - IF2016). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - ŠČERBOVÁ, Jana. Sensitivity to enterocins of Thermophilic campylobacter spp. from different poultry species. In Foodborne pathogens and disease, 2016, vol. 13, no. 12, p. 668-673. (2.270 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1535-3141.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - SZABÓOVÁ, Renáta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FORMELOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Ľubomír - GOLDOVÁ, Mária - CHRENKOVÁ, Mária - STROMPFOVÁ, Viola. Enterocin 55 produced by non rabbit-derived strain Enterococcus faecium EF55 in relation with microbiota and selected parameters in broiler rabbits. In International Journal of Agriculture and Environmental Research, 2017, vol. 3, no. 2, p. 45-52. ISSN 2454-1850.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADEB
 • LAUKOVÁ, Andrea - BINO - GLATZOVÁ, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana. Kmene Enterococcus hirae s antimikrobiálnou aktivitou izolované z domácich chovov kačíc. In Slovenský veterinársky časopis, 2017, roč. 42, č. 1, s. 75-77. ISSN 1335 - 0099.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - SZABÓOVÁ, Renáta - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola. In vivo model experiment using laying hens treatment with enterococcus faecium EM41 from ostrich faeces and its enterocin EM41. In Macedonian veterinary review, 20170, p. 157-166, vol. 40, no. 2. ISSN 1409-7621.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea - SZABÓOVÁ, Renáta - PLEVA, P. - BUŇKOVÁ, L. - CHRASTINOVÁ, Ľubica. Decarboxylase-positive enterococcus faecium strains isolated from rabbit meat and their sensitivity to enterocins. In Food science and nutrition, 2017, vol. 5, no.1, p. 31-37. ISSN 2048-7177.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. SK-HU-0006-08). Type: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BUŇKOVÁ, L. - PLEVA, P. - ŠČERBOVÁ, Jana. Sensitivity to enterocins of biogenic amine-producing faecal enterococci from ostriches and pheasants. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2017, vol. 9, p. 483-491. (1.600 - IF2016). ISSN 1867-1306.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat). Type: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - PLACHÁ, Iveta - STROMPFOVÁ, Viola. Use of non-autochthonous,bacteriocin-producing and probiotic strain Enterococcus durans ED26E/7 in broiler rabbits. In International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics IPC 2017 : proceedings. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International Ltd., 2017, p. 38-39. ISBN 978-80-89589-16-6.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. International scientific conference on probiotics and prebiotics). Type: AFE
 • LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola. Inhibition activity of enterocins against bacteria isolated from traditional fermented meat products. In Beneficial microorganisms for fermented and biopreserved meat and fish products : abstracts of poster presentation. 3rd.International symposium on fermented meat, Clermont-Ferrand 27-29 sept. 2017. - Saint-Genés Champanelle : INRA, 2017, poster P-21, p. 40.(Symposium fermented meat : international symposium). Type: AFK
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LEROY, S. - TALON, R. Detection of structural genes for enterocins production among enterococci from French traditional fermented sausages. In Beneficial microorganisms for fermented and biopreserved meat and fish products : abstracts of poster presentation. 3rd.International symposium on fermented meat, Clermont-Ferrand 27-29 sept. 2017. - Saint-Genés Champanelle : INRA, 2017, poster P-06, p. 32.(Symposium fermented meat : international symposium). Type: AFK
 • LEVKUT, Martin - HUSÁKOVÁ, E. - BOBÍKOVÁ, K. - KARAFFOVÁ, Viera - IVANIŠINOVÁ, Oksana - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČOBANOVÁ, Klaudia - REITEROVÁ, Katarína - LEVKUT, Mikuláš. Inorganic or organic zinc and MUC-2, IgA, IL-17, TGF-β4 gene expression and sIgA secretion in broiler chickens. In Food and Agricultural Immunology, 2017, vol. 28, no. 5, p. 801-811. (1.392 - IF2016). ISSN 0954-0105.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov). Type: ADCA
 • MAĎAR, M. - STAŠKOVÁ, A. - HAMAROVÁ, Ľudmila - FEDOROVÁ, M. - NEMCOVÁ, Radomíra. The teeth biofilm analyzed by Maldi Biotyper System a bacterial composition changes under different conditions. In CEEPC 2017 : Proceedings of the 11th Central and Eastern European Proteomic conference.abstract book. - Košice : UVLaF, 2017, p. 75. ISBN 978-80-972017-5-3.(APVV-15-0377 : Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov.. Central and Eastern Europe Proteomic conference). Type: AFH
 • MAKOVÁ, Z. - FAIXOVÁ, Z. - TARABOVÁ, L. - PIEŠOVÁ, E. - VENGLOVSKÁ, K. - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan. Porovnanie organickej a anorganickej suplementácie mangánu do diéty oviec a nosníc na produkciu črevného hlienu. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov, s. 82.(Vega č. 1/0374/14 : Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat. Vega č. 2/0009/14 : Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu. Fyziologické dni). Type: AFH
 • MALINIČOVÁ, Lenka - HAMAROVÁ, Ľudmila - MAXIMOVÁ, Natália - UHRIN, Marcel - PRISTAŠ, Peter. The dynamics of Mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus euryale, Chiroptera) gut microflora during hibernation. In Acta Chiropterologica, 2017, vol. 19, no. 1, p. 211-218. (1.040 - IF2016). ISSN 1508-1109.(Vega č. 2/0087/14 : Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov). Type: ADCA
 • OCEĽOVÁ, Vladimíra - PISARČÍKOVÁ, Jana - CHIZZOLA, R. - CALDERÓN, Angela I. - FAIX, Štefan - PLACHÁ, Iveta. The Role of Intestine in Absorption and Biotransformation of Thymol the Main Compound of Thyme Essential Oil. In Invitation to the 6th Symposium "Animal Gut Health", december 12th 2016 : programme. - Vienna : Univ. of vet. med., 2016, [1] s. Dostupné na internete: <https://www.vetmeduni.ac.at/de/tierernaehrung/forschung/projekte>(Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny). Type: AFG
 • OCEĽOVÁ, Vladimíra - PISARČÍKOVÁ, Jana - CHIZZOLA, R. - FAIX, Štefan - PLACHÁ, Iveta. Effect of thyme oil dietary supplementation on thymol and sulfate concentrations in duodenal wall, liver and plasma of chickens. In GA 2017. 65th Anual meeting of Society for medicinal plant and natural product research, Basel, Switzerland, 3rd-7th September, 2017 : programme, [2 s.]. Dostupné na internete: <https://coms.events/GA2017/data/abstracts/en/abstract_0299.html>(Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. International congress and annual meeting of the society for medicinal plant and natural product research). Type: AFG
 • OCEĽOVÁ, Vladimíra - CHIZZOLA, R. - BATTELLI, Giovanna - FAIX, Štefan - PLACHÁ, Iveta. Dietary supplementation of thyme essential oil in broiler chickens. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 26. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ONDERKOVÁ, A. - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter. Charakterizácia a identifikácia plazmidu pROVR6 baktérie Raoultella ornithinolythica/planticola z vrabca domového. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 60-62. ISBN 978-80-971428-5-8.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: AEDA
 • PALAKAWONG, Susakul N.A. - STREPIS, Nikolaos - PRISTAŠ, Peter. Draft genome sequence of actinomyces glycerinitolerans strain G10T, isolated from sheep rumen fluid. In Genome Announcements, 2017, vol. 5, no. 7, p. e01589-16. ISSN 2169-8287.(Vega č. 2/0087/14 : Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov). Type: ADCA
 • PIEŠOVÁ, E. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VENGLOVSKÁ, K. - ČOBANOVÁ, Klaudia - FAIXOVÁ, Z. - TARABOVÁ, L. - MAKOVÁ, Z. The effect of dietary supplementation with different manganese sources on oxidative stress in lambs. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 103. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0045/12 : Mangán vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. Vega č. 1/0374/14 : Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat. Fyziologické dni). Type: AFH
 • PISARČÍKOVÁ, Jana - OCEĽOVÁ, Vladimíra - FAIX, Štefan - PLACHÁ, Iveta - CALDERÓN, Angela I. Identification and quantification of thymol metabolites in plasma, liver, and duodenal wall of broiler chickens using UHPLC-ESI-QTOF-MS. In Biomedical Chromatography, 2017, vol. 31, no. 5, art. no. e3881. (1.613 - IF2016). ISSN 0269-3879.(Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny). Type: ADCA
 • PLACHÁ, Iveta - OCEĽOVÁ, Vladimíra - GAI, Francesco - FAIX, Štefan. Thyme oil in broiler chickens nutrition. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 63. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Virulence factor genes possessing enterococcus faecalis strains from rabbits and their sensitivity to enterocins. In World Rabbit Science, 2017, vol. 25, no. 1, p. 63-71. (0.583 - IF2016). ISSN 1257-5011. Type: ADCA
 • SIROTKIN, A. V. - FABIAN, Dušan - BABEĽOVÁ, Janka - VLČKOVÁ, R. - ALWASEL, Saleh - HARRATH, Halim Abdel. Metabolic state define the ovarian response to environmental contaminants and medicinal plants. In Applied physiology, nutrition, and metabolism, 2017, vol. 42, p. 1264-1269. (2.023 - IF2016). ISSN 1715-5312.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog). Type: ADCA
 • STAROŇ, Martin - SABO, Rastislav - SOBEKOVÁ, Anna - SABOVÁ, Lucia - LEGÁTH, Jaroslav - LOHAJOVÁ, Ľuboslava - JAVORSKÝ, Peter. Formetanate toxicity and changes in antioxidant enzyme system of Apis mellifera larvae. In Environmental science and pollution research, 2017, vol. 24, p. 14060-14070. (2.741 - IF2016). ISSN 0944-1344.(Vega č. 1/0858/16 : Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera). Vega č. 1/0176/16 : Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov). Type: ADCA
 • STAŠKOVÁ, A. - MAĎAR, M. - HAMAROVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Identifications of bacterial strains from tooth biofilm by microbiology methods and by MALDI TOF mass spectrometry and preparing of bacteria conserve collection for next research. In CEEPC 2017 : Proceedings of the 11th Central and Eastern European Proteomic conference.abstract book. - Košice : UVLaF, 2017, p. 94. ISBN 978-80-972017-5-3.(Vega č. 1/0081/17 : Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Central and Eastern Europe Proteomic conference). Type: AFH
 • STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea. Health benefits observed after probiotic Lactobacillus fermentum CCM 7421 application in dogs. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, vol. 101, no. 16, pp. 6309-6319. (3.420 - IF2016). ISSN 0175-7598.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠČERBOVÁ, Jana - PLACHÁ, Iveta - KUBAŠOVÁ, Ivana - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocins, beneficial additives in animals. In International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics IPC 2017 : proceedings. - Kysucké Nové Mesto : Pamida International Ltd., 2017, p. 39-40. ISBN 978-80-89589-16-6.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. International scientific conference on probiotics and prebiotics). Type: AFE
 • STROMPFOVÁ, Viola. Mikroflóra tráviaceho traktu v zdraví a chorobe. In Pes a mačka, 2017, č. 4, s.44-45.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: BDF
 • STROMPFOVÁ, Viola. Čo môžeme očakávať od probiotík? In Pes a mačka, 2017, č. 6-7, s. 48-49. ISSN ISSN 1335-7778.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: BDF
 • SZABÓOVÁ, Renáta - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - PLACHÁ, Iveta - VASILKOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, Mária - ONDRUŠKA, Ľubomír - STROMPFOVÁ, Viola. Beneficial effect of sage applied in broiler rabbits. In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 120. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Fyziologické dni). Type: AFH
 • ŠČERBOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ONDRUŠKA, Ľubomír - FORMELOVÁ, Zuzana - STROMPFOVÁ, Viola. Experimental application of bacteriocin-gallidermin in rabbits. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 25. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea. Relation to antimicrobial substances-enterocins of Escherichia coli strains isolated from domestic ducks. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 73. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Effect of pre- and post-weaning high-fat dietary manipulation on intestinal microflora and alkaline phosphatase activity in male rats. In Physiological Research, 2017, vol. 66, p. 677-685. (1.461 - IF2016). ISSN 0862-8408.(Vega č. 2/0011/14 : Vplyv ranej výživy na kontrolu príjmu potravy, rast a enzymatickú aktivitu tenkého čreva mladých a dospelých zvierat. Vega č. 2/0001/14 : Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi). Type: ADCA
 • ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan. Effect of pre- and post-weaning high-fat feeding on intestinal microflora and alkaline phosphatase activity in male rats. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 74. ISBN 978-80-971428-4-1.(Vega č. 2/0001/14 : Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ŠIPOŠOVÁ, N. - LIPTÁKOVÁ, Veronika - KVASNOVÁ, S. - KOSORÍNOVÁ, P. - PRISTAŠ, Peter. Genetic diversity of Acinetobacter spp. Adapted to heavy metal polluted environments. In Nova Biotechnologica et Chimica, 2017, vol. 16, no. 1, p. 42-47. ISSN 1338-6905.(Vega č. 1/0229/17 : Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v environmentálnych aplikáciách). Type: ADNB
 • ŠIPOŠOVÁ, N. - ČOMA, M. - PRISTAŠ, Peter. Komparatívna genomika plazmidov acinetobacter spp. In Vedecké práce doktorandov 2017 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XII. ročník, Košice, 6. a 7. september 2017. - Košice : ÚFHZ-SAV, 2017, s. 66-68. ISBN 978-80-971428-5-8.(VVGS-PF-2017-270. Vega č. 1/0229/17 : Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v environmentálnych aplikáciách). Type: AEDA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Real-time PCR relative gene quantification using calculation of starting fluorescence. In Animal Physiology 2017 : Book of abstracts from international conference. - Košice : UFHZ-SAV, 2017, p. 75. ISBN 978-80-971428-4-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. Animal physiology - international conference). Type: AFH
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ČIKOŠ, Štefan. The use of starting fluorescence calculation for transcript real-time PCR relative quantification. In Animal biotechnology 2017 : 5th International scientific conference, Nitra 7.12.2017. - Nitra : NPPC, 2017, p. 171. In: Slovak journal of animal science, vol.50, no. 4(2017)(Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya). Type: AFH
 • VÁRADYOVÁ, Zora - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - BABJÁK, Michal - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. The impact of a mixture of medicinal herbs on ruminal fermentation, parasitological status and hematological parameters of the lambs experimentally infected with Haemonchus contortus. In Small Ruminant Research : the journal of the International Goat Association, 2017, vol. 151, p. 124-132. (0.947 - IF2016). ISSN 0921-4488.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia). Type: ADCA
 • WALLACE, John, R. - GROPP, Jürgen - DIERICK, Noël - COSTA, Lucio G. - MARTELLI, Giovanna - BRANTOM, Paul G. - BAMPIDIS, Vasileios - RENSHAW, Derek W. - LENG, Ľubomír. Risks associated with endotoxins in feed additives produced by fermentation. In Environmental Health: A Global Access Science, 2016, vol. 15, no. 5, 7p. (3.453 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1476-069X. Type: ADCA
 • WANG, S. - PISARČÍKOVÁ, Jana - KREUZER, M. - SCHWARM, A. Utility of an in vitro test with rumen fluid from slaughtered cattle for capturing variation in methane emision potential between cattle types and with age. In Canadian Journal of Animal Science, 2017: doi.org/10.1139/CJAS-2016-0238. ISSN 0008-3984. Dostupné na internete: <http://www.ncresearchpress.com/doi/abs/10.1139/CJAS-2016-0238>(FA COST Action FA1302 : Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus