Information Page of SAS Organisation

Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - DUBOVICKÝ, Michal - UJHÁZY, Eduard. How can the process of postnatal adaptation be changed by the presence of congenital abnormalities of lip and palate. In Interdisciplinary toxicology, 2017, vol. 10, no. 4, p. 168-171. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. VEGA č. 1/0890/17 : Korelácia lipidového profilu, distribúcie vápnika a behaviorálnych zmien po asfyktickom inzulte – porovnanie klinických výsledkov s animálnym modelom). Type: ADNB
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KRIŽÁK, Jakub - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv karotenoidov na expresiu konexínov ľavej komory srdca počas zápalu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 21-22. Type: AFK
 • GEMMEL, Mary - HARMEYER, Danny - BÖGI, Eszter - FILLET, M. - HILL, Lesley A. - HAMMOND, Geoffrey L. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal fluoxetine increases hippocampal neurogenesis and reverses the lasting effects of pre-gestational stress on serum corticosterone, but not on maternal behavior, in the rat dam. In Behavioural Brain Research, 2018, vol. 339, p. 222-231. ISSN 0166-4328. Type: ADCA
 • GEMMEL, Mary - BÖGI, Eszter - RAGAN, Christina - HAZLETT, Mariah - DUBOVICKÝ, Michal - VAN DEN HOVE, D. - OBERLANDER, Tim F. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal selective serotonin reuptake inhibitor medication (SSRI) effects on social behaviors, neurodevelopment and the epigenome. In Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2018, vol. 85, p. 102-116. ISSN 0149-7634. Type: ADCA
 • HARŠÁNYOVÁ, Terézia - BAUEROVÁ, Katarína - MATUŠOVÁ, Desana. Matrix adhesive system containing plant extract. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 883-885. ISSN 0026-9247.(VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • HEGER, Vladimír - RILLA-RAHNASTO, Minna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - MASTIHUBOVÁ, Mária - KAKKONEN-LAHTELA, Maija. Modulation of SIRT6 deacetylation activity by flavonoid derivatives. In COST ACTION CM1407. 5th MC/WG Meeting : challenging organic syntheses inspired by nature - from natural products chemistry to drug discovery. - Malta : COST, 2018, p. 38.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. COST ACTION CM1407. MC/WG Meeting). Type: AFG
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Type: ADCA
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Zmeny expresie proteínov tesných spojení v srdci vyvolané bakteriálnym lipopolysacharidom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 52-53.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci). Type: AFK
 • KUČEROVÁ-CHLUPÁČOVÁ, Marta - DOSEDĚL, Martin - KUNEŠ, Jiří - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Chalcones and their pyrazine analogs: synthesis, inhibition of aldose reductase, antioxidant activity, and molecular docking study. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 921-929. ISSN 0026-9247.(VEGA č. 2/0033/14 : Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. VEGA č. 2/0041/15 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita). Type: ADCA
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. New efficient inhibitors of aldose reductase from the family of carboxymethylated indoles. In Second WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (MuTaLig). - [Tenerife] : [Universidad de La Laguna], 2018, p. 32, short communication 19.(COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Second WG Meeting CA15135). Type: AFG
 • MATYAŠOVSKÝ, Ján - SEDLIAČIK, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification and application possibilities of biocomposites based on thermoplastic collagen. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwille, Ontario : Apple Academic Press, 2018, p. 73-83, Chapter 7. ISBN 978-1-77188-558-4. Type: AECA
 • NOVÁK, David - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZATLOUKALOVÁ, Martina - HEGER, Vladimír - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VACEK, Jan. Electrochemical behavior of sarco/endoplasmic reticulum Ca-ATPase in response to carbonylation processes. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 812, p. 258-264. ISSN 0022-0728.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Type: ADCA
 • PONIŠT, Silvester - KUNCÍROVÁ, Viera - PAŠKOVÁ, Ľudmila - SLOVÁK, Lukáš - MIHALOVÁ, Danica - JANČINOVÁ, Viera - NOSÁĽ, Radomír - BAUEROVÁ, Katarína. A new insight into effects of a clinically proved combination of methotrexate and hydroxychloroquine. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 961-967. ISSN 0026-9247.(APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy). Type: ADCA
 • SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - ŠMIDRIAKOVÁ, Mária - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification of urea-formaldehyde resin with collagen biopolymers. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 1.Mathematical and Analytical Techniques. - Waretown, New Jersey : Apple Academic Press, 2018, p. 275-297, Chapter 17. ISBN 978-1-77188-515-7. Type: ABC
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - PINČEKOVÁ, Michaela - ŠTEFEK, Milan. Screening physiologically relevant substrates of aldehyde reductase. In 25th Young Research Fellow Meeting of SCT : Orléans, France, Amphi STAPS-Cost Orléans University, 5-7 March 2018. - [Orléans] : [Orléans University], 2018, p. 145, P-51.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Young Research Fellows´ Meeting of the SCT). Type: AFG
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - COLLINS, Maurice N. - VALACHOVÁ, Katarína - HASSAN, Mohamed A. - OMER, Ahmed Mohamed - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠVÍK, Karol - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - BIRÓ, Csaba - ALBADARIN, Ahmad B. - ŠOLTÉS, Ladislav. MitoQ loaded Chitosan-Hyaluronan composite membranes for wound healing. In Materials (Basel), 2018, vol. 11, no. 4, article number 569. ISSN 1996-1944.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VALACHOVÁ, Katarína - HASSAN, Mohamed A. - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Chitosan/hyaluronan/edaravone membranes for anti-inflammatory wound dressing: In vitro and in vivo evaluation studies. In Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 2018, vol. 90, p. 227-235. ISSN 0928-4931.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - SABET, Maysa M. - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of glutathione, phosphonate or sulfonated chitosans and their combination on scavenging free radicals. In High-Performance Materials and Engineered Chemistry.Series: Innovations in Physical Chemistry. - Waretown, New Jersey : Apple Academic Press, 2018, p. 371-389, Chapter 14. ISBN 978-1-77188-598-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: AECA
 • ULUSU, Nuray Nuriye - GÖK, Müslüm - SAKUL, Arzu Ayse Sayin - ARI, Nuray - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen. Antioxidant SMe1EC2 modulates pentose phosphate pathway and glutathione-dependent enzyme activities in tissues of aged diabetic rats. In Interdisciplinary toxicology, 2017, vol. 10, no. 4, p. 148-154. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0041/15 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: ADNB
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effect of mitochondrially targeted antioxidant MitoQ on oxidatively stressed fibroblasts. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 5, p. 1223-1230. ISSN 0366-6352.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADDA
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - MENDICHI, Raniero - RYCHLÝ, Jozef - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effects of catalase indicate hydrogen peroxide involvement in hyaluronan degradation initiated by Cu(II) ions plus ascorbate in situ. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwille, Ontario : Apple Academic Press, 2018, p. 157-170, Chapter 11. ISBN 978-1-77188-558-4.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Type: AECA
 • VORČÁKOVÁ, Katarína - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Eva - DRABINA, Pavel - SEDLÁK, Miloš - ŠTĚPÁNKOVÁ, Šárka. Synthesis and characterization of new inhibitors of cholinesterases based on N-phenylcarbamates: In vitro study of inhibitory effect, type of inhibition, lipophilicity and molecular docking. In Bioorganic Chemistry, 2018, vol. 78, p. 280-289. ISSN 0045-2068.(VEGA č. 2/0033/14 : Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus