Information Page of SAS Organisation

Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KRIŽÁK, Jakub - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv karotenoidov na expresiu konexínov ľavej komory srdca počas zápalu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 21-22. Type: AFK
  • GEMMEL, Mary - BÖGI, Eszter - RAGAN, Christina - HAZLETT, Mariah - DUBOVICKÝ, Michal - VAN DEN HOVE, D. - OBERLANDER, Tim F. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal selective serotonin reuptake inhibitor medication (SSRI) effects on social behaviors, neurodevelopment and the epigenome. In Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2018, vol. 85, p. 102-116. ISSN 0149-7634. Type: ADCA
  • GEMMEL, Mary - HARMEYER, Danny - BÖGI, Eszter - FILLET, M. - HILL, Lesley A. - HAMMOND, Geoffrey L. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal fluoxetine increases hippocampal neurogenesis and reverses the lasting effects of pre-gestational stress on serum corticosterone, but not on maternal behavior, in the rat dam. In Behavioural Brain Research, 2018, vol. 339, p. 222-231. ISSN 0166-4328. Type: ADCA
  • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Type: ADCA
  • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Zmeny expresie proteínov tesných spojení v srdci vyvolané bakteriálnym lipopolysacharidom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 52-53.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci). Type: AFK
  • MATYAŠOVSKÝ, Jan - SEDLIAČIK, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification and application possibilities of biocomposites based on thermoplastic collagen. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwile : Apple Academic Press, 2018, p. 73-83, Chapter 7. ISBN 978-1-77188-558-4. Type: AECA
  • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - MENDICHI, Raniero - RYCHLÝ, Jozef - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effects of catalase indicate hydrogen peroxide involvement in hyaluronan degradation initiated by Cu(II) ions plus ascorbate in situ. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwile : Apple Academic Press, 2018, p. 157-170, Chapter 11. ISBN 978-1-77188-558-4.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Type: AECA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus