Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav etnológie SAV

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.uet.sav.sk
 
Riaditeľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
E-mail:
Tel: 02 52964707 kl. 104
Fax: 02 52964707/116
Sekretariát: Mgr. Katarína Paduchová
E-mail:
Tel:
Fax:
 
Ústav etnológie SAV vznikol v roku 1946 pod názvom Národopisný ústav SAV, v roku 1994 bol premenovaný na Ústav etnológie SAV. Ako pracovisko základného výskumu skúma kultúrne tradície a spôsob života v historickej a komparatívnej perspektíve. Vedecké projekty sa primárne zameriavajú na oblasť Slovenska a strednej Európy. Výskum je orientovaný na tieto okruhy:
– etnologická reflexia transformačných procesov na Slovensku po roku 1989 – etnické procesy, dopad modernizačných procesov na každodennú kultúru vidieka a mesta, výskum kolektívnych identít a menšinovej problematiky, sociokultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie
– analýza úlohy a prínosu kultúrneho dedičstva v kontexte Európy – rozširovanie pramennej bázy, kultivovanie vzťahu k regionálnym, národným a európskym hodnotám
– etnohistorický vývin stredoeurópskeho priestoru – obraz kultúrneho vývinu strednej Európy
– dejiny vednej disciplíny.
Súčasťou pracoviska je odborná knižnica a Informačno-dokumentačný útvar s Vedeckým archívom (textové, obrazové a multimediálne dokumenty).
ÚEt SAV je sídlom redakcií odborných časopisov Slovenský národopis a Etnologické rozpravy, Národopisnej spoločnosti Slovenska a jej vedeckého archívu.