Information Page of SAS Organisation

Centre of Biosciences SAS (Institute of Animal Biochemistry and Genetics)

Current staff list:
 RNDr., PhD. Antalíková, Jana  +421-2-3229 3834
 RNDr., PhD. Bábelová, Lenka  +421-2-3229 3820
 Mgr., PhD. Bágeľová Poláková, Silvia  +421-2-3229 3824
 Mgr., PhD. Balážová, Mária  +421-2-3229 3823
 Dr., PhD. Benkő, Zsigmónd  +421-2-3229 3824
 RNDr., PhD. Bilčík, Boris  +421-2-3229 3830
 Ing. Buríková, Monika   
 Mgr. Csáky, Zsófia  +421-2-3229 3825
 MUDr., PhD. Čavarga, Ivan  +421-2-3229 3830
   Červenko, Michal  +421-2-32293831
 Ing. Čimborová, Dominika  +421-2-3229 3823
 Mgr., PhD. Garaiová, Martina  +421-2-3229 3822
   Géci, Vladimír  +421-2-3229 3814
 RNDr., CSc. Griač, Peter  +421-2-3229 3821
 RNDr., CSc. Hapala, Ivan  +421-2-3229 3821
 Ing. Horovská, Ľubica  +421-2-3229 3833
 Mgr. Jakabová, Jessica  +421-2-32293825
 Ing., PhD. Jankovičová, Jana  +421-2-3229 3834
 Mgr., PhD. Juhásová, Anna  +421-2-3229 3822
   Kostolanská, Marta   
 RNDr., CSc. Košťál, Ľubor  +421-2-3229 3801
 Mgr. Kubaliaková, Dominika  +421-2-32293835
 Mgr., PhD. Lukáčová, Kristína  +421-2-3229 3831
   Lukáčová, Viera  +421-2-3229 3800
 Mgr., PhD. Máčajová, Mariana  +421-2-3229 3832
   Melicherová, Petronela   
 Ing., PhD. Michalková, Katarína  +421-2-3229 3833
 Mgr. Mišová, Ivana  +421-2-3229 3824
   Nagyová, Katarína   
 Mgr., PhD. Niederová, Ľubica  +421-2-3229 3832
 Mgr., PhD. Pavuková, Eva  +421-2-3229 3831
 Mgr., PhD. Pevalová, Zuzana  +421-2-3229 3822
 Mgr., PhD. Pichová, Katarína  +421-2-3229 3831
 Ing. Pokorná, Lucia  +421-2-3229 3825
 Mgr. Polomová, Justína  +421-2-3229 3835
 Ing., PhD. Poturnayová, Alexandra  +421-2-3229 3820
 Ing., PhD. Sečová, Petra  +421-2-3229 3833
 Ing., DrSc. Simon, Michal  +421-2-3229 3836
 Mgr. Skalná, Zuzana  +421-2-32293835
 RNDr., CSc. Tahotná, Dana  +421-2-3229 3823
 Mgr., PhD. Valachovič, Martin  +421-2-3229 3822
 Mgr. Virčíková, Veronika  +421-2-3229 3825
 Prof. RNDr., DrSc. Zeman, Michal   

Editors: