Information Page of SAS Organisation

Centre of Biosciences SAS (Institute of Animal Biochemistry and Genetics)

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - JANKOVIČOVÁ, Jana - SIMON, Michal - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - CHMELÍKOVÁ, Eva - POSTLEROVÁ, Pavla. Comparative study of tetraspanins on porcine and bovine oocytes. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 - 20, 2017. - Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 15. Type: AFG
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - JANKOVIČOVÁ, Jana - SIMON, Michal - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - CHMELÍKOVÁ, Eva - POSTLEROVÁ, Pavla. Tetraspanins expression on bovine and porcine oocytes. In Slovak Journal of Animal Science, 2017, vol. 50, no. 4, p. 159. ISSN 1337-9984.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. International Scientific Conference "Animal Biotechnology"). Type: AFH
 • BÁBELOVÁ, Lenka. Preparation of aptamer-based biosensors and their impedance characteristics. In Electrochemical and acoustic methods in bioanalysis. International school. Bratislava, September 24-27, 2017. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, p. 43-50. ISBN 978-80-8147-081-3. Type: AEDA
 • BENKO, Zsigmond - LIANG, Dong - LI, Ge - ELDER, Robert T. - SARKAR, Anindya - TAKAYAMA, Jun - GHOSH, Arun K. A fission yeast cell-based system for multidrug resistant HIV-1 proteases. In Cell & Bioscience, 2017, vol. 7, no. 1, p. 5. ISSN 2045-3701. Type: ADMA
 • BURÍKOVÁ, Monika - DEBREOVÁ, Michaela - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BIZIK, Jozef - MÁČAJOVÁ, Mariana - BILČÍK, Boris - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška - ČAVARGA, Ivan. CAM model pre experimentálnu onkológiu. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. - Bratislava : Venice, 2017, s. 33. ISBN 978-80-270-2809-2.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. VEGA 2/0139/15 : Úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v invazivite nádorových buniek. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Type: AFH
 • BURÍKOVÁ, Monika - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Atómová silová mikroskopia pre detekciu nádorových buniek. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. - Bratislava : Venice, 2017, s. 49. ISBN 978-80-270-2809-2.(Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Type: AFL
 • ČIMBOROVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária. Degradácia fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 895-898. ISBN 978-80-223-4310-7.(Vega č. 2/0168/14 : Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: AFD
 • ČIMBOROVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária. The role of lipid droplets in degradation of phosphatidylglycerol in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In 13th Yeast Lipid Conference, Paris, 17 - 19 May 2017, International scientific meeting : Abstract book. - 2017, p. 47.(Vega č. 2/0168/14 : Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: AFG
 • ČIMBOROVÁ, Dominika. Úloha lipidových partikúl v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 24. ISBN 978-80-972752-0-4. Type: AFH
 • ČIMBOROVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária. Degradation of phosphatidylglycerol by specific phospholipase in the yeasts Saccharomyces cerevisiae. In EMBO/EBML Symposium: Molecular and Cell Biology of Membranes. - Heidelberg, Germany, 2017, p. 61.(EMBO/EBML Symposium: Molecular and Cell Biology of Membranes). Type: AFK
 • DEBREOVÁ, Michaela - CSÁDEROVÁ, Lucia - BURÍKOVÁ, Monika - SEDLÁKOVÁ, Oľga - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BIZIK, Jozef - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška. Expression and catalytic activity of PH modulating CA IX increases aggressive behavior of tumor cells. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. - Bratislava : Venice, 2017, s. 23. ISBN 978-80-270-2809-2.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0139/15 : Úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v invazivite nádorových buniek. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Type: AFH
 • GARAIOVÁ, Martina - MIETKIEWSKA, Elzbieta - WESELAKE, Randall J. - HOLIČ, Roman. Metabolic engineering of Schizosaccharomyces pombe to produce punicic acid, a conjugated fatty acid with nutraceutic properties. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, vol. 101, no. 21, pp. 7913-7922. (3.420 - IF2016). ISSN 0175-7598.(APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: ADCA
 • GARAIOVÁ, Martina - VALACHOVIČ, Martin - HOLIČ, Roman - HAPALA, Ivan - CSÁKY, Zsófia. Lipotoxicity of squalene to yeast cells defective in lipid droplet biogenesis. In 13th Yeast Lipid Conference, Paris, 17 - 19 May 2017, International scientific meeting : Abstract book. - 2017, p. 49. Type: AFG
 • 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017. ISSN 1336-4839. Type: FAI
 • HIANIK, Tibor - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Lenka - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - LEITNER, Míchael - LAMPRECHT, Constanze - EBNER, Andreas. DNA aptamers: structure, physical properties and biosensing applications. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists, Brno, 30th and 31st May, 2017 : Metrohm. Book of Abstracts. - Brno : Masaryk University, 2017, p. 10. ISBN 978-80-201-8580-0. Type: AFG
 • HURAIOVÁ, Barbora - RICHTEROVÁ, J. - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GÁPLOVSKÁ, Katarína - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj. Charakteristika nových otvorených čítacích rámcov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 247-252. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-0334-12 : Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze). Type: AFD
 • CHOMOVÁ, Mária - BALÁŽOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Jana. Diabetes-induced abnormalities of mitochondrial function in rat brain cortex: the effect of n-3 fatty acid diet. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2017, vol. 435, iss. 1-2, p. 109-131. (2.669 - IF2016). ISSN 0300-8177. Type: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - MICHALKOVÁ, Katarína - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana. Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis. In Cell and Tissue Research, 2017, vol., no., p. (2.787 - IF2016). ISSN 0302-766X.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SIMON, Michal - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - ANTALÍKOVÁ, Jana. Characterization of tetraspanin protein CD81 on bovine gametes. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 - 20, 2017. - Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 14. Type: AFG
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SIMON, Michal - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - ANTALÍKOVÁ, Jana. CD81 tetraspanin expression on bovine gametes. In Slovak Journal of Animal Science, 2017, vol. 50, no. 4, p. 164. ISSN 1337-9984.(International Scientific Conference "Animal Biotechnology". Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: AFH
 • KAŇKOVÁ, Zuzana - ZEMAN, Michal - LEDECKÁ, Daniela - OKULIAROVÁ, Monika. Variable effects of elevated egg yolk testosterone on different arms of the immune system in young quail. In General and Comparative Endocrinology, 2017, vol., p. (2.585 - IF2016). ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Type: ADCA
 • KARAPETIS, Stefanos - ELIÁŠOVÁ, Mariana - BÁBELOVÁ, Andrea - POTURNAYOVÁ, Alexandra - HUCKER, A. - SZABÓ, Katalin - KOCSIS, Róbert - NIKOLELIS, Dimitrios P. - HIANIK, Tibor. High sensitive electrochemical aptasensor for detection aflatoxin M1 in milk. In International Workshop: Novel approaches for detection proteases in milk, Bratislava, February 12, 2017 : Program and Abstracts. - Bratislava, 2017, p. 14. ISBN 978-80-8147-078-3. Type: AFL
 • KIRCHNER, Marlene K. - KOŠŤÁL, Ľubor - BILČÍK, Boris - WINCKLER, Christoph. Mapping farm animal welfare research in an enlarged Europe: international collaboration, bibliometric output, research resources and relation to economic indices. In Scientometrics, 2017, vol. 113, iss. 2, p. 909-922. (2.147 - IF2016). ISSN 0138-9130. Type: ADCA
 • KOŠŤÁL, Ľubor - HORVÁTH, M. - PICHOVÁ, Katarína. Five shades of grey: cognitive bias in poultry. In Xth European Symposium on Poultry Welfare : Book of Abstracts, 19 - 22 June 2017. - Ploufragan, France, 2017, p. 37.(European Symposium on Poultry Welfare : Book of abstracts). Type: AFG
 • LEITNER, Míchael - POTURNAYOVÁ, Alexandra - LAMPRECHT, Constanze - WEICH, Sabine - ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja - KARPIŠOVÁ, Ivana - HIANIK, Tibor - EBNER, Andreas. Characterization of the specific interaction between the DNA aptamer sgc8c and protein tyrosine kinase-7 receptors at the surface of T-cells by biosensing AFM. In Analytical and Bioanalytical Biochemistry, 2017, vol. 409, iss. 11, p. 2767-2776. (3.431 - IF2016). ISSN 1618-2642.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi. Vega č. 2/0055/14 : Štúdium mechanizmov interakcie DNA aptamérov s rakovinovými markermi na povrchu leukemických T-buniek). Type: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína - BACIAK, Ladislav - PAVUKOVÁ, Eva - PICHOVÁ, Katarína - KAŠPAROVÁ, Svatava - KUBÍKOVÁ, Ľubica. Imaging of striatal injury in a songbird brain. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, p. 23-29. (1.170 - IF2016). ISSN 0231-5882.(Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Type: ADDA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína - HAMAIDE, Julie - BAČIAK, Ladislav - KAŠPAROVÁ, Svatava - VAN DER LINDEN, Annemie - KUBÍKOVÁ, Ľubica. Zmeny v speve a neuronálnej konektivite spevavcov počas regenerácie mozgu po poškodení. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. - 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 44. ISBN 978-80-972752-0-4. Type: AFH
 • LUKÁČOVÁ, Kristína - HAMAIDE, Julie - VAN DER LINDEN, Annemie - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Brain changes after basal ganglia injury in songbirds. In 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : Program and Abstract Book. - Košice : GAIA- Institute of Neurobiology SAS, 2017, p. 57. ISBN 978-80-972729-0-6.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Type: AFL
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - SÝKOROVÁ, M. - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Stimulácia a inhibícia angiogenézy na modeli chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (coturnix japonica). In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 81. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0102/15 : Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Type: AFH
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - SÝKOROVÁ, M. - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Stimulation and inhibition of angiogenesis on the Japanese quail (Coturnix japonica) chorioallantoic membrane model. In Biomedicínske centrum SAV. Genetic toxicology and cancer prevention : book of abstracts. - Bratislava : Cancer research institute, Biomedical research center, 2017, p. 61. ISBN 978-80-972247-2-1.(Vega č. 2/0102/15 : Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak meeting). Type: AFH
 • MICHALKOVÁ, Katarína - SIMON, Michal - ANTALÍKOVÁ, Jana - JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - POSTLEROVÁ, Pavla. Biochemical characterization of CD52-like molecule in bull sperm and boar seminal plasma. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 - 20, 2017. - Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 17. Type: AFG
 • OKULIAROVÁ, Monika - MEDDLE, Simone L. - ZEMAN, Michal. Egg deposition of maternal testosterone is primarily controlled by the preovulatory peak of luteinizing hormone in Japanese quail. In General and Comparative Endocrinology, 2017, vol., p. (2.585 - IF2016). ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Type: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína - BILČÍK, Boris - KOŠŤÁL, Ľubor. Assessment of the effect of housing on feather damage in laying hens using IR thermography. In Animal, 2017, vol. 11, no. 4, p. 661-669. (1.921 - IF2016). ISSN 1751-7311.(Vega č. 2/0196/14 : Emócie, kognitívne procesy a welfare hydiny). Type: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína - DE HAAN, Tara - DE HAAS, Elske N. - KOŠŤÁL, Ľubor - RODENBURG T., Bas. Do hens different feather pecking phenotypes differ in decision making under ambiguity? In Proceedings of the ISAE Benelux conference 2017 : 12th October, Hoogeloon, Netherlands, p. 15. Type: AFG
 • PICHOVÁ, Katarína - BILČÍK, Boris - KOŠŤÁL, Ľubor. The effect of handling on peripheral temperature in laying hens. In Xth European Symposium on Poultry Welfare : Book of Abstracts, 19 - 22 June 2017. - Ploufragan, France, 2017, p. 169.(European Symposium on Poultry Welfare : Book of abstracts). Type: AFK
 • PIOVARČI, I. - POTURNAYOVÁ, Alexandra - NAGY, J. - SAROK, R. - HUCKER, A. - SZABO, K. - HIANIK, Tibor. Development of acoustic sensor for detection chymotrypsin activity of surfaces. In BioSensor 2017. 1st European and 10th German BioSensor Symposium, 20-23 March 2017, Potsdam, Germany. - Potsdam : Universität Potsdam, 2017, p. 218. Type: AFK
 • PIOVARČI, I. - POTURNAYOVÁ, Alexandra - NAGY, Janos - SAROK, R. - HUCKER, A. - SZABÓ, Katalin - KOCSIS, Róbert - HIANIK, Tibor. Detection of chymotrypsin activity using QCM method. In International Workshop: Novel approaches for detection proteases in milk, Bratislava, February 12, 2017 : Program and Abstracts. - Bratislava, 2017, p. 13. ISBN 978-80-8147-078-3. Type: AFL
 • POKORNÁ, Lucia - VIRČÍKOVÁ, Veronika - TAHOTNÁ, Dana - GRIAČ, Peter. Cardiolipin synthase is part of the mitochondrial tandem protein with unique regulation in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In 42nd FEBS Congress From molecules to cells and back : 10 -14 September, 2017, Jerusalem, Israel, p. SpT.2 4-004.(FEBS Congress : From molecules to cells and back). Type: AFK
 • POLOMOVÁ, Justína - PAVUKOVÁ, Eva - LUKÁČOVÁ, Kristína - RIEBEL, Katharina - NIEDEROVÁ, Ľubica. Preferencia piesní u samíc zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) a aktivácia sluchových oblastí mozgu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 613-618. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie). Type: AFD
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - CASTILLO, Gabriela - SUBJAKOVÁ, Veronika - TATARKO, Marek - ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja - HIANIK, Tibor. Optimization of cytochrome c detection by acoustic and electrochemical methods based on aptamer sensors. In Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, vol. 238, p. 817-827. (5.401 - IF2016). ISSN 0925-4005.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] AOUINI, S. - ZITI, S. - LABRIM, H. - BAHMAD, L. Wetting and layering transitions in a nano-dendrimer PAMAM structure: Monte Carlo study. In Materials Research Express, 2016-10-01, 3, 10, pp., SCOPUS

 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Lenka - ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Early detection of cancer diseases using DNA aptamers. In BioSensor 2017. 1st European and 10th German BioSensor Symposium, 20-23 March 2017, Potsdam, Germany. - Potsdam : Universität Potsdam, 2017, p. 200. Type: AFG
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Lenka - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - LEITNER, Míchael - EBNER, Andreas - HIANIK, Tibor. Včasná detekcia leukémie pomocou aptamérového biosenzora. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 30, suppl. 1, s. 145-146. ISSN 0862-495X.(Brnenské onkologické dny : Laboratorní diagnostika v onkologii 2017). Type: AFG
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - LEITNER, Míchael - EBNER, Andreas - HIANIK, Tibor. Využitie PTK7 biomarkerov na skorú diagnostiku onkologických ochorení. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. - Bratislava : Venice, 2017, s. 40. ISBN 978-80-270-2809-2.(Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Type: AFH
 • RODENBURG T., Bas - VAN DER EIJK, Jerine A.J. - PICHOVÁ, Katarína - VAN MIL, Bram - DE HAAS, Elske N. Phenolab: automatic recording of location, activity and proximity in group-housed laying hens. In Proceedings of the ISAE Benelux conference 2017 : 12th October, Hoogeloon, Netherlands. - Netherlands, 2017, p. 20. Type: AFG
 • RODENBURG T., Bas - BERK, J. - DIMITROV, I. - EDGAR, J. - VAN DER EIJK, Jerine A.J. - ESTEVEZ, I. - FERRANTE, V. - DE HAAS, Elske N. - KOŠŤÁL, Ľubor - LIAUBET, L. - MICHEL, V. - NORDGREEN, J. - OZKAN, Sibel A. - PIETTE, D. - PICHOVÁ, Katarína - RIBER, A.B. - SOSSIDOU, E. - TOSCANO, M. - VALROS, A. - ZUPAN, M. - JANCZAK, A.M. The GroupHouseNet COST Action: exploiting European synergy to reduce feather pecking in laying hens. In Xth European Symposium on Poultry Welfare : Book of Abstracts, 19 - 22 June 2017. - Ploufragan, France, 2017, p. 41.(European Symposium on Poultry Welfare : Book of abstracts). Type: AFG
 • SULO, Pavol - SZABÓOVÁ, Dana - BIELIK, Peter - POLÁKOVÁ, Silvia - ŠOLTYS, Katarína - JATZOVÁ, Katarína - SZEMES, Tomáš. The evolutionary history of Saccharomyces species inferred fromcompleted mitochondrial genomes and revision in the ’yeast mitochondrial genetic code’. In DNA research, 2017, vol., p. (5.404 - IF2016). ISSN 1340-2838. Type: ADCA
 • VALACHOVIČ, Martin - HAPALA, Ivan. Biosynthetic Approaches to Squalene Production: The Case of Yeast. In Vaccine Adjuvants: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. - New York : Springer Science+Business Media, 2017, vol. 1494, chapter 7, p. 95-106. ISBN 978-1-4939-6445-1. ISSN 1064-3745.(Vega č. 2/0185/14 : Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky. APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu). Type: ABC
 • VALACHOVIČ, Martin - ŽIAKOVÁ, Z. - GOFFA, Eduard - HAPALA, Ivan. Protective function of lipid particles. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, p. 72. ISSN 1336-4839.(Vega č. 2/0185/14 : Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: AFL
 • VAŠKOVIČOVÁ, Katarína - AWADOVÁ, Thuraya - VESELÁ, Petra - BALÁŽOVÁ, Mária - OPEKAROVÁ, Miroslava - MALINSKÝ, Jan. mRNA decay is regulated via sequestration of the conserved 5'-3' exoribonuclease Xrn1 at eisosome in yeast. In European Journal of Cell Biology, 2017, vol. 96, no. 6, p. 591-599. (3.712 - IF2016). ISSN 0171-9335. Type: ADCA
 • VIRČÍKOVÁ, Veronika - TAHOTNÁ, Dana - GRIAČ, Peter. Úloha medi a S-adenozylmetionínu v regulácii biosyntézy fosfatidylcholínu u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 1171-1176. ISBN 978-80-223-4310-7. Type: AFD
 • ŽIAKOVÁ, Z. - GOFFA, Eduard - VALACHOVIČ, Martin. Early ergosterol precursor, lanosterol and zymosterol are effectively esterified in order to be stored in lipid particles. In 13th Yeast Lipid Conference, Paris, 17 - 19 May 2017, International scientific meeting : Abstract book. - 2017, p. 85.(Vega č. 2/0185/14 : Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: AFK

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus