Information Page of SAS Organisation

Istitute of Theatre and Film Research

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BORODOVČÁKOVÁ, Martina. Groteskná sonda do života nielen divadelnej spoločnosti. In Monitoring divadiel na Slovensku [online], 7. 2. 2017, dostupné na https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/groteskna-sonda-do-zivota-nielen-divadelnej-spolocnosti/. ISSN 2454-0129. Type: GHG
 • DUDKOVÁ, Jana. Form(ulat)ing Mistrust in the State in the 1990s´Slovak Live-action Films. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 3, s. 302-315. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0128/15 : Kritický hlas v slovenskej dokumentaristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií). Type: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana. Kto je na vine? In Film.sk, 2017, roč. 18, č. 1, s. 30-32. ISSN 1335-8286. Vyšlo aj v anglickom jazyku DUDKOVÁ, J. Who is to Blame? In Film.sk - special edition, 2017, vol. 18, pp. 4-7. ISSN 1335-8286.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: BDF
 • DUDKOVÁ, Jana. Spojme sa, kým sa Panenka Mária díva. In Film.sk, 2017, roč. 18, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. How Can a Post-Yugoslav Experience Become Actual (Again)? In Studies in Eastern European Cinema, 2017, roč. 8, č. 3, s. 303-305. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Myslím si. In Film.sk, 2017, roč. 18, č. 3, s. 3. ISSN 1335-8286. Type: GII
 • KNOPOVÁ, Elena. The Theme of "A New Lost Generation" in the Production of Prešov National Theatre. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 3, s. 229-250. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Type: ADFB
 • KNOPOVÁ, Elena. Slovak Directors of the X and Y Generation (Resuming Dialog). In Contemporary Slovak Directors. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017, s. 7-20. ISBN 978-80-8190-027-3. Type: AEDA
 • KOPAS, Lukáš. Umenie verzus skutočnosť v barokovej jezuitskej školskej dráme Švehla. In Espes : elektronický časopis spoločnosti pre estetiku na Slovensku, 2016, roč. 5, č. 2, s. 6-12. ISSN 1339-1119. Type: ADFB
 • KOPAS, Lukáš. Rámec hry. In Péter Esterházy: Mercedes Benz - historická revue v dvoch častiach : bulletin k inscenácii, 2017, s. 24. Type: GII
 • KOPAS, Lukáš. Kto boli kuruci a labanci? In Péter Esterházy: Mercedes Benz - historická revue v dvoch častiach : bulletin k inscvenácii, 2017, s. 44. Type: GII
 • LACIAKOVÁ, Diana. Divadelná Nitra 2017, deň prvý: Fundamentálne šťastie. In Mloki - mladí o kultúre inak, 24. 9. 2017, dostupné https://www.mloki.sk/bez-okolkov/divadeln%C3%A1-nitra-2017-de%C5%88-prv%C3%BD-fundament%C3%A1lne-%C5%A1%C5%A5astie#/0. ISSN 1339-8113. Type: GHG
 • LACIAKOVÁ, Diana. Humanistická saláma. In 63. Hviezdoslavov Kubín, 2017, roč. 63, č. 3, s. 10. Type: GII
 • LACIAKOVÁ, Diana. DRK ako ten mesiac. In 63. Hviezdoslavov Kubín, 2017, roč. 63, č. 2, s. 9. Type: GII
 • LACIAKOVÁ, Diana. Tri bodky nestačia. In 63. Hviezdoslavov Kubín, 2017, roč. 63, č. 4, s. 12. Type: GII
 • MAŤAŠÍK, Andrej. Borodáčovi Chlapci na stráži. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 2, s. 158-171. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Type: ADFB
 • MAŤAŠÍK, Andrej. Frejka ako umelec a riaditeľ. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, ť. 1, s. 94-96. ISSN 0037-699X. Type: BDF
 • MAŤAŠÍK, Andrej. První "přehlídka slovenského divadla" v Praze - na Vinohradech. In Divadlo na Vinohradech : divadelní měsíčník, 2017, č. 10, s. 1, 3. Type: EDI
 • Palárik alebo Beskydov : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2017. 4 s. Type: GII
 • Ťapákovci : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2017. 45 s. Type: GII
 • Veľký Gatsby : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2017. 62 s. Type: GII
 • MISTRÍK, Miloš. Apercu des différents aspects du theatre slovaque au vingt et unieme siecle. In L´amitié franco-tchéco-slovaque, 2017, n. 1, s. 2-10.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADEB
 • MISTRÍK, Miloš. Regulácia slobody prejavu v rozhlasovom a televíznom vysielaní. In Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II. : médiá a spoločnosť, médiá a politika, médiá a marketing. Editori: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová; recenzenti Martin Solík, Zuzana Palovičová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2016, s. 238-244. ISBN 978-80-8105-798-4. Type: AFB
 • MISTRÍK, Miloš. Heslá : katarzia, Laco Kerata, katastrofa. In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. ôsmy zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • MISTRÍK, Miloš. Za Andrejom Maťašíkom. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 2, s. 218-221. ISSN 0037-699X. Type: EDJ
 • MISTRÍK, Miloš - HUDEC, Marek. Kvóty v našich rádiách sa nemali zvyšovať : rádio niektorí prirovnávajú k hriankovaču, nie je to správne. In SME, 2017, roč. 25, č. 6, s. 13. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny, Opera and Theatre Director Shaping the Profile of the Bratislava Opera of a New Millennium. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 3, s. 266-282. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Slovak Opera Production after 1989 in the International Context. In ŁOBOS, Anna. In the labyrinth of (musical) art. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2016, s. 139-152. ISBN 978-83-65682-44-4.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: AECA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Opus 21. storočia : Schreierov Hamlet vo Viedni. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2017, roč. 27, č. 1, s. 63-67. ISSN 0862-7258.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: BDE
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Konwitschného "posadnutí". In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2017, roč. 27, č. 2, s. 60-69. ISSN 0862-7258.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: BDE
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Nie židia a kresťania, ale modrí a žltí. In .týždeň, 2017, roč. 14, č. 16, s. 48. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Puccini ako z nahrávky. In Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 9, s. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Bratislavské hudobné slávnosti 2016 : melodráma o bombardovaní Apolky. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1-2, s. 10. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Maličká slzička. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1-2, s. 55. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peklo, očistec a raj podľa Pucciniho. In .týždeň, 2017, roč. 14, č. 9. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Exkluzívne barokové menu. In .týždeň, 2017, roč. 14, č. 12, s. 48. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Na komickej opernej strune. In Opera Slovakia : online časopis, 21. 3. 2017. Dostupné na http://operaslovakia.sk/komickej-opernej-strune/. ISSN 2453-6490. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Puccini alebo Rossini? In .týždeň, 2017, roč. 14, č. 36, s. 46-47. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. O opakujúcej sa histórii a nepoučiteľnom ľudstve. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 36-42. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Fascinujúci "céčkar" Javier Camarena. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 3. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Keď dve opery robia to isté. In .týždeň, 2017, roč. 14, č. 23, s. 45. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Spevácke debuty v Židovke. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 29. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Pohľad na sezónu 2016/2017. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 24-26. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Veľkolepá šou aj pokus o multimediálne divadlo. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 31. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Opera nehryzie! In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 40. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Najrozkošnejšia Marienka v novodobých dejinách. In Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 31. ISSN 1335-4140. Type: GII
 • PALÚCH, Martin. Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989. Bratislava : Vlna : Drewo a srd : ÚDFV SAV, 2017. 168 s. ISBN 978-80-89550-39-5(VEGA 2/0128/15 : Kritický hlas v slovenskej dokumentaristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií). Type: AAB
 • PALÚCH, Martin. Problém formy a relativizácia statusu dokumentárneho filmu v súčasnej slovenskej autorskej tvorbe. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 1, . s. 49-62. ISSN 0037-699X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: ADFB
 • PALÚCH, Martin. Out - cesta Ágostona za prácou zo Slovenska na východ EÚ. In Film.sk, 2017, roč. 18, zvláštne vydanie k prehliadke Projekt 100, s. 39-41. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • PALÚCH, Martin. Diera v hlave alebo autorský pohľad na zabudnuté svedectvá. In Dok. Revue : časopis o filmu a nových médiích, 16. 3. 2017, http://www.dokrevue.cz/blog/diera-v-hlave-alebo-autorsky-pohlad-na-zabudnute-svedectva-romov. Type: GHG
 • PALÚCH, Martin. 5. október - štylizácia reality v dokumentárnom filme. In Dok. Revue : časopis o filmu a nových médiích, 1. 6. 2017, dostupné na http://www.dokrevue.cz/blog/5-oktober-stylizacia-reality-v-dokumentarnom-filme. Type: GHG
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Zamýšľanie sa nad knižnou panorámou javiskových osudov piatich herečiek. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-93. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Type: ADFB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Od akadémie poézie po štylizáciu jej scénického obrazu v divadelnom tvare. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 2, s. 172-195. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Type: ADFB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Kišš Milan, Kocúriková Zuzana. In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. 8. zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016, s. 442, 617-618. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Dedičstvo Osvalda Zahradníka : Osvald Zahradník (16. novembra 1932 - 16. augusta 2017). In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 7, s. 48-49. ISSN 1337-1800. Type: BDF
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Teatr kak sociaľnyj fenomen. In Devin: aľmanach obščestva Ľudovita Štura v Moskve No. 1(4). - Moskva : MIK, 2017, s. 117-125. ISBN 978-5-87902-364-0. Type: BEE
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana - DVOŘÁK, Milan. Milan Dvořák - tlmočník Vladimira Vysockého. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3, č. 1-2, s. 34-39. ISSN 1339-8687. Type: GII
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Reprezentácie muža a ženy v súčasných slovenských hudobných filmoch určených pre deti [The representation of men and women in contemporary Slovak musical films aimed at children]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 1, s. 63-81. ISSN 0037-699X. Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] URBAN, M. Identita autora: Príbehy, sociálne reprezentácie a naratívne Self v slovenskej kinematografii v rokoch 2012 – 2017. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2017, s. 245. ISBN 978-80-224-1631-3

 • URBAN, Marek. Filmy s visačkou "dokument 2016". In Film.sk, 2017, roč. 18, č. 1, s. 33-35. ISSN 1335-8286.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: BDF
 • URBAN, Marek. Únos, vzdor, hnus. In Mloki - mladí o kultúre inak, 4. 3. 2017, dostupné na http://www.mloki.sk/okom-mlokov/%C3%BAnos-vzdor-hnus#/0. ISSN 1339-8113. Type: GHG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus