Information Page of SAS Organisation

Istitute of Theatre and Film Research

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • KNOPOVÁ, Elena. Rozpačitý XVI. ročník Európskej ceny za divadlo v starobylom, ale aj modernom Ríme. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 96-106. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
  • KRIŽKOVÁ, Eva. Piata loď, Špina, Nina. Tri artové slovenské filmy a ich úsilie osloviť divákov v kinách. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 79-95. ISSN 0037-699X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: ADFB
  • MICHALOVIČ, Michal. Panna zázračnica: od novely po režisérsky scenár. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 52-66. ISSN 0037-699X. Type: ADFB
  • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Súčasná operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla v 60. rokoch 20. storočia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 5-23. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Type: ADFB
  • PODMAKOVÁ, Dagmar. Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre. Tematika vojny v divadelných obrazoch. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 263-275. ISSN 0037-6787.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADNB
  • SLÁDEČEK, Ján. Shakespearovská dramatika v tvorbe Miloša Pietora: medzi prológom a epilógom. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 23-40. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Hudba a ticho minulosti i súčasnosti. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 58-61. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: BDF
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo sa stáva múdrejším, hlbším a bohatším. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 79-83. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: GII
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Zlatá klapka 2017 : ocenenie pre mladých filmárov. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1339-8687. Type: GII
  • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Alexander Soľženicyn v súčasnom umení a literatúre. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 36-37. ISSN 1339-8687. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus