Information Page of SAS Organisation

Institute of Archaeology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BEDNÁR, Peter - BLAŽOVÁ, Elena - RUTTKAY, Matej. Databázy a informačné systémy v Archeologickom ústave SAV = Databases and Information Systems in the Archaeological Institute of the SAS. In Počítačová podporav archeologii 17/2018 : Kouty, 28. -30. 5. 2018. Editor David Novák. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018, s. 33. ISBN 978-80-7581-007-6. Type: AFE
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2014-2016 = Archaeological research of Lietava castle in the years 2014-2016. In Vlastivedný zborník Považia XXVIII. - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 69-88. ISBN 978-80-88877-80-6.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. The Post-medieval Pottery from the Nitra Castle (the Archaeological Excavation in 2010 and 2013). In Europa 2018 : Postmediaevalis : Post-medieval pottery between (its) borders. - Prague : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences : Centre for the Processing, Documentation and recording of Archaeological Finds, 2018, s. 43. ISBN 978-80-7581-004-5. Type: AFG
 • BIELICH, Mário. The Post-medieval Pottery from the Nitra Castle : (poster). In Europa 2018 : Postmediaevalis : Post-medieval pottery between (its) borders. - Prague : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences : Centre for the Processing, Documentation and recording of Archaeological Finds, 2018. ISBN 978-80-7581-004-5.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Kovarce - Kostol sv. Mikuláša : VS 19644. Nitra : AÚ SAV, 2018. 84 s. Type: AGI
 • BIELICH, Mário. Kovarce kostol sv. Mikuláša [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Kovarce-1.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora. Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, Southwestern Slovakia. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2017, roč. LXIII, s. 111-134. ISSN 0139-5424. Type: ADFB
 • BIELICHOVÁ, Zora - DUCHOŇOVÁ, Diana - BIELICH, Mário. Archaeological and historical records of turkey (Meleagris gallopavo) from Slovakia. In Exploring the transatlantic history of the Turkey through archaeological evidence : International Workshop 12.6. 2018. - York : University, 2018.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. The late La Tène settlement features in Bernolákovo, distr. Senec, Slovakia : poster. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018. Type: AFK
 • ČAMBAL, Radoslav - KOVÁR, Branislav. Foreign pottery in the late La Tène environment of the Bratislava oppidum as exemplified by the finds at the site of Vydrica. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: AFK
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Archeológia pod hladinou slovenských riek a jazier. Dokumentácia lokalít pod vodou = Archaeology under the Surface of Slovakian Rivers and Lakes. Documentation of the Underwater Sites. In Počítačová podporav archeologii 17/2018 : Kouty, 28. -30. 5. 2018. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018. ISBN 978-80-7581-007-6. Type: AFK
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Zbehy - výskum polykultúrnej lokality pri výstavbe cestnej infraštruktúry pre Priemyselný park Nitra [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Daňová_Cheben-Priemyselný-park-NR.pdf>. Type: GHG
 • ELSCHEK, Kristian. Rímske emailové spony zo Slovenska a nové nálezy emailových spôn zo Záhoria = Römische Emailfibeln aus der Slowakei und neue Emailfibelfunde vom Záhorie-Gebiet. In Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). - Brno : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 169-180. ISBN 978-80-86023-63-2. ISSN 1804-1345. Type: AECA
 • ELSCHEK, Kristian. Die latènezeitliche Besiedlung des slowakischen Marchgebiets und die Zentralsiedlung von Zohor-Piesky im 3-1 Jh. vor Chr. (Bez Malacky). In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018. Type: AFE
 • FOTTOVÁ, Eva. Trenčín - Braneckého ul., č. 160/10, p.č. 326/1,5 : VS 19614. Nitra : AÚ SAV, 2018. 20 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - Hrad - 2017 - VI. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Divin-2017.pdf>. Type: GHG
 • GABULOVÁ, Monika - MELO, Matúš. Topoľčany : VS 19665. Nitra : AÚ SAV, 2018. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - MELO, Matúš. Partizánske : VS 19666. Nitra : AÚ SAV, 2018. Type: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Džingischán bol úspešný vďaka obyčajným vojakom [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/dzingischan-bol-uspesny-vdaka-obycajnym-vojakom#.Wnic2KjibGg>. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Kto boli Chazari ? In HistoryWeb, 2018, č. 6. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kto-boli-chazari#.WynaxlUyWM9>. Type: BDF
 • HUNKA, Ján. Nálezy mincí z oblasti hornej Nitry. In Numizmatika, 2017, 27, s. 27-33. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Pozostatky falšovateľskej dielne neďaleko Zbojníckeho hradu pri Ruskej Novej Vsi. In Numizmatika, 2017, 27, s. 64-66. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Vzácne robotné znaky z hradu Ľupča. In Hrad Ľupča : klenot Pohronia vo svetle vekov. - Podbrezová : Železiarne a.s., 2017, s. 29-31. ISBN 978-80-972801-5-4.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: AEDB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surrounding in Sedmerovec. In Litikum, 2017, volume 5, s. 5-11. ISSN 2064-3640. Type: ADEB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián. The Latest Knowledge on Use of Primary Sources of Radiolarites in the Central Váh Region (the Microregion of Nemšová – Červený Kameň). In Between History and Archaeology : Papers in honour of Jacek Lech. - Oxford : Archaeopress Archaeology, 2018, s. 115-132. ISBN 978-1-78491.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AECA
 • CHEBEN, Ivan. Komárno - Šinkove záhrady, komunikácie I/64A, k novému mostu : VS 19594. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Dolný Piritov : VS 19667. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Lužianky - Logistický park, Suchá dolina, p.č. 2055 : VS 19645. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Michal. Strekov - Kostol všetkých svätých : VS 19627. Nitra : AÚ SAV, 2018. 16 s. Type: AGI
 • KNOLL, Marián - HUNKA, Ján. Konzervácia kovových nálezov v Archeologickom ústave SAV v Nitre – nové poznatky. In Remeslo a kniha 2017. Eliška Jindrová (editor). - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 68-77. ISBN 978-80-8149-081-1. Type: BEF
 • KOVÁR, Branislav. Arktický ľad odhaľuje ekonomiku Rímskej ríše. In HistoryWeb, 2018, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/arkticky-lad-odhaluje-ekonomiku-rimskej-rise#.Ww4t1kpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Ako sa faraóni pokúsili zachrániť Egypt? In HistoryWeb, 2018, č. 4. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-faraoni-pokusili-zachranit-egypt#.Wtmv3siFPGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Laser odhalil veľkosť starovekej civilizácie. In HistoryWeb, 2018, č. 2. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/laser-odhalil-velkost-starovekej-civilizacie#.WsN7yHtuKM9 >. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2017#.WsN8xHtuKM9>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Ladzany - Západne od Ladzianskeho vrchu : VS 19620. Nitra : AÚ SAV, 2018. 36 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kiarov - JV od futbalového ihriska : VS 19621. Nitra : AÚ SAV, 2018. 37 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Revišťské Podzámčie - Malé Podzámčie 52 : VS 19622. Nitra : AÚ SAV, 2018. 48 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - SZ od obecného úradu : VS 19623. Nitra : AÚ SAV, 2018. 89 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kremnica - Štefánikovo námestie č. 26/26, 39, 40/4 : VS 19624. Nitra : AÚ SAV, 2018. 83 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kremnica - Dolná 1362, p.č. 830/2,3,4,10 : VS 19625. Nitra : AÚ SAV, 2018. 51 s. Type: AGI
 • KUZMA, Ivan. Bratislava - Staré Mesto - Podhradie : VS 19641. Nitra : AÚ SAV, 2018. Type: AGI
 • KUZMA, Ivan. Bánov - Ul. J.Kráľa, Bernolákova : VS 19647. Nitra : AÚ SAV, 2018. 17 s. Type: AGI
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice - Stredné mesto - Rekonštrukcia plynovodov KE-stred : VS 19643. Nitra : AÚ SAV, 2018. 240 s. Type: AGI
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. MPR Košice [elektronický zdroj]. Nitra, Archeologický ústav SAV. 2018. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Košice_MPR.pdf>. Type: GHG
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. MPR Košice - Poštová ulica [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Košice_Poštová-ulica.pdf>. Type: GHG
 • MALČEK, Róbert. Kalinovo-Hrabovo - Háj, stožiar vedenia : VS 19659. Nitra : AÚ SAV, 2018. 23 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Jelšava - Kaštieľ - p.č. 3 : VS 19619. Nitra : AÚ SAV, 2018. 150 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Radvaň nad Dunajom - Červený piesok : VS 19648. Nitra : AÚ SAV, 2018. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19649. Nitra : AÚ SAV, 2018. 3 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Šahy - Na vŕšku, p.č. 686, 3802/5,7,14-16 : VS 19615. Nitra : AÚ SAV, 2018. 29 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Plášťovce - Stožiar ST, p.č.2642,2746/5,2759,3031/1,9,3040/1,8 : VS 19654. Nitra : AÚ SAV, 2018. 34 s. Type: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Bronzový predmet so zoomorfnými protónami zo Slovesnkého krasu. In Studia Archaeologica Brunensia : Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity, 2017, 22, č. 2, s. 5-14.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia východného Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADEB
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Settlement of the Východoslovenská nížina lowland in the la Tène period (Slovakia). In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018. Type: AFK
 • MITÁŠ, Vladimír - ŠTUBŇA, Ján. Poznámky k výskytu horského krištáľu na archeologických náleziskách z Gemera-Malohontu a Novohradu. In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. ročník 13. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2017, s. 24-43. ISBN 978-80-85134-49-0. Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19609. Nitra : AÚ SAV, 2018. 30 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Širkovce - Pri jelšinách : VS 19664. Nitra : AÚ SAV, 2018. 23 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert - MIHÁLYIOVÁ, Jana. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19663. Nitra : AÚ SAV, 2018. 31 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie doklady mezolitického osídlenia z územia Slovenska : Problematika a perspektívy ďalšieho výskumu. In 7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2018 : Trenčín, 17.5. 2018 (zborník abstraktov). Editori Ondrej Žaár, Tomáš Michalík. - Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 10.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFF
 • NEMERGUT, Adrián. Zlaté Moravce - Križovatka, ul. 1.mája : VS 19598. Nitra : AÚ SAV, 2018. 33 s. Type: AGI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Nécsey József postamester, régiséggyüjtö és múzeumalapító. In Honismeret, 2018, 46, 1, s. 71-77.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: BDE
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Deti, ktoré sa narodili do hrobu [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/deti-ktore-sa-narodili-do-hrobu#.WnibkqjibGg>. Type: BDF
 • PIETA, Karol - JEŽIŠKOVÁ, Lucia. The Late LaTène period settlement in Liptovská Mara II, Slovakia, State of processing. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018. Type: AFK
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Nitra - Priemyselná ulica, p.č. 3972/2,3,7 : VS 19616. Nitra : AÚ SAV, 2018. 91 s. Type: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. A sobori késö avar temetö Rómer Flóris és Miháldy István feljegyzései tükrében = Das sptätawarische Gräbererfeld von Sobor im Spiegel der Aufzeichnungen von Flóris Rómer und István NMiháldy. In Arrabona, 2017, 52, 2014, s. 43-76. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Rómer Flóris egyházi és világi elismerései, kitüntetései = Die kirchliken und weltlichen Belobigungen und Ehrenzeichen von Flóris Rómer. In Arrabona, 2017, 52, 2014, s. 137-148.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Jozef Nécsey a počiatky výskumu archeologickej lokality vo Vrábľoch v polohe Fidvár/Földvár = Jozef Nécsey and the Beginnings of the Archaeological Research of the „Fidvár/Földvár” near Vráble. In Musaica archaeologica, 2017, ročník 2, číslo 2, s. 12-22. ISSN 2453-8612. Type: ADFB
 • PROHÁSZKA, Péter. Bemerkungen zu den Gravierten byzantinischen Reliquiarkreuzen des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken unter Berücksichtigung eines neuen Kreuzes mit der Darstellung Mariens Kyriotissa. In Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza : Tworzenie się słowianskiej Europy w ujęciu źródłozńawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 441-449. ISBN 978-83-942469-7-6. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek a Púchov-kultúra Kr. u.i. századi temetkezéseihez = Bemerkungen zu den Bestattungen der Púchov-Kultur im I. Jahrhundert n. Chr. In Korszakok és birodalmal határán - Kelták a Kárpát-medencében : címü tudományos tanácskozás konferenciakötete. - Tatabánya : Múzeum, 2017, s. 133-146. ISBN 978-963-89677-7-0. Type: AFC
 • PROCHNENKO, Igor - HUNKA, Ján - ŽILENKO, Maria. Falšovanie mincí v severovýchodných oblastiach Uhorska v 15. - 16. storočí na základe nálezov z hradov v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina). In Numizmatika, 2017, 27, s. 52-63. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • RAJTÁR, Ján. Christoph Hinker, Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva. In Germania : Anzeiger der Römisch - Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 2017, jahrgang 94, 1-2. Halbband 2016, s. 381-386. ISSN 0016-8874. Recenzia na: Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva / Christoph Hinker. - Wien : ÖAI/Phoibos, 2014. - ISBN 978-3-900305-70-3. Type: EDI
 • RAMSL, Peter Christoph. Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der Hallstatt- zur Frühlatènezeit in Nordostösterreich. In Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien, 2018, vol. 120, p. 493-502. ISSN 0255-0105.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: ADEB
 • RAMSL, Peter Christoph. War and violence at La Tène period in Middle Europe (La Tène period cemeteries at Eastern Austria, Slovakia and Moravia). In Violence in Prehistory and Antiquity. - Kaiserslautern und Mehlingen : Parthenon Verlag, 2018, s. 117-139. ISBN 978-3942994-16-3.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph. Späthallstatt-/frühlatènezeitliche Siedlungskeramik in Niederösterreich und handgeformte Keramik in Gräberfelden. In Stories that made the Iron Age : Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 195-205. ISBN 978-80-7581-002-1. Type: AECA
 • RUTTKAY, Matej. Zoborský kláštor v premenách času. In 70 rokov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. - Nitra : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., 2018, s. 158-168. ISBN 978-80-972371-3-4. Type: AEDA
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - KNOLL, Marián. Obnova a rekonštrukcia stredovekého kľúča zo Štrby - Šoldova : Posterové prezentácie. In CSTI 2018 - Conservation Science, Technology and Industry : Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storoči. - Bratislava : SNM, 2018.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFL
 • RUTTKAY, Matej. "Sú veci, v ktorých sme európska špička". In Akadémia/Správy SAV, 2018, roč. 54, č. 2, s. 4-9. ISSN 0139-6307. Type: GII
 • SAMUEL, Marián. Kostol Narodenia Panny Mária vo Veľkých Chyndiciach. In Veľké Chyndice. - Veľké Chyndice : Obec, 2018. ISBN 978-80-973063-3-5. Type: BBB
 • SMETANOVÁ, Petra - ZÁBOJNÍK, Jozef. Nitra - Zobor-Klinčeková, Narcisová, ... vodovod : VS 19595. Nitra : AÚ SAV, 2018. 34 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Vo svetle archeologických poznatkov. In Lučivná - história a súčasnosť : 1298 - 2017. - Lučivná : Obecný úrad, 2017, s. 28-59. ISBN 978-80-970053-3-7. Type: ABD
 • SOJÁK, Marián. Aktuálne poznatky o peňazokazeckej činnosti na východnom Slovensku na konci stredoveku a v novoveku. In Numizmatika, 2017, 27, s. 34-44. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - KOLNÍKOVÁ, Eva. Grécko-trácka minca zo Spiša: k problému gréckych mincí v laténskom osídlenií Slovenska. In Numizmatika, 2017, 27, s. 1-16. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Lučivniansky poklad. In Lučivná - história a súčasnosť : 1298 - 2017. - Lučivná : Obecný úrad, 2017, s. 414-415. ISBN 978-80-970053-3-7. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Spišská Nová Ves - Elektrárenská ul., Billa p.č. 2475/3-7,10, 2476/5 : VS 19617. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Vlková - Levkonvce, kostol sv. Jána : VS 19642. Nitra : AÚ SAV, 2018. 153 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Pravekí lovci a zberači v našich veľhorách. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2018, ročník LVII, s. 22-23. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Am Vorabend der Situlenkunst - Ein Beitrag zur Bilderzählung in der östlichen Hallstattkultur als Ausdruck religiösen Denkens am Beginn der Eisenzeit. In Studia Archaeologica Brunensia : Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity, 2017, 22, č. 2, s. 63-84.(VEGA č. 2/0111/14 : Fajansa, sklo-kryštalické a sklené materiály v praveku až včasnom stredoveku na Slovensku. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADEB
 • TITTONOVÁ VIKTÓRIA - MALČEK, Róbert - ŠIMKOVIC, Michal. Fiľakovo - Hrad - p.č. 2791/2 : VS 19618. Viktória Tittonová, Róbert Malček, Michal Šimkovic. Nitra : AÚ SAV, 2018. 313 s. Type: AGI
 • VANEKOVÁ, Jana - HAMAJ, Ján - FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Konzervácia hrobového nálezu z barokovej hrobky kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici : Posterové prezentácie. In CSTI 2018 - Conservation Science, Technology and Industry : Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storoči. - Bratislava : SNM, 2018.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFL
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra – kráľovná, ktorá sa búrila. In HistoryWeb, 2018, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-kralovna-ktora-sa-burila#.Ww4u-kpuKM8>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Aké boli osudy dcér spurnej kráľovnej? In HistoryWeb, 2018, č. 6. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ake-boli-osudy-dcer-spurnej-kralovnej#.WxUU-EpuKM9>. Type: BDF
 • VOJTEČEK, Marek - GABULOVÁ, Monika - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Lužianky - Jaguár, Jalšiny, nálezisko 1 : VS 19662. Nitra : AÚ SAV, 2018. 922 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - NEMERGUT, Adrián. Nitra - Mlynárce - Infraštruktúra pre Jaguár, Pasienok : VS 19646. Nitra : AÚ SAV, 2018. 217 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Lužianky-Zbehy - Jaguár, Dolné Lúky, nálezisko 4 : VS 19658. Nitra : AÚ SAV, 2018. 1361 s. Type: AGI
 • WILCZYNSKY, Jaroslaw - ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - LENGYEL, György. Trenčianske Bohuslavice - Gravettian hunter-gatherer campsite in the light of 2017 excavations. In XVIII Congres UISPP : Paris 4-9 juin 2018. - Paris : UISPP, 2018, p. 61. Type: AFE
 • ŽAÁR, Ondrej - WILCZYNSKI, Jaroslaw - LENGYEL, György - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁROVÁ, Ľubica. Predbežné výsledky z archeologického výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach. In 7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2018 : Trenčín, 17.5. 2018 (zborník abstraktov). Editori Ondrej Žaár, Tomáš Michalík. - Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 11. Type: AFF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus