Information Page of SAS Organisation

Center of Social and Psychological Sciences SAS

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BABOŠ, Pavol. Slovensko v globalizujúcej sa EÚ : výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva. Recenzenti: Erik Láštic, Aneta Világi. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 82 s. ISBN 978-80-972693-2-6(VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe). Type: AAB
 • BABOŠ, Pavol - BALOG, Miroslav - DOKUPILOVÁ, Dušana - FIFEKOVÁ, Elena - FILČÁK, Richard - CHODÁK, Ivan - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JURIK, Ľuboš - LIESKOVSKÁ, Zuzana - LICHNER, Ivan - LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - NOVÁK, Viliam - POLOVKA, Martin - POVAŽAN, Radoslav - SIEKEL, Peter - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Globálne megatrendy a implikácie pre Slovenskú republiku = Global megatrends and its implications for Slovak Republic. In Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015. - Bratislava ; Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky : Slovenská agentúra životného prostredia, 2016, s. 218-233. ISBN 978-80-89503-60-5. Type: BBB
 • BAČOVÁ, Viera - BALÁŽ, Vladimír. Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9-38. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • BAČOVÁ, Viera - DUDEKOVÁ, Katarína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - BALÁŽ, Vladimír. Financial Planning for Retirement in Young Adults: Interaction of Professional Experience, Knowledge, and Beliefs. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 84-99. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera. Predicting financial planning for retirement in university students. In 15th European Congress of Psychology. Abstract book. - Amsterdam : ECP, 2017. Type: AFG
 • BAČOVÁ, Viera. Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 17. Type: AFH
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Experimental Research Methods in Migration : From Natural to True Experiments. In Population, Space and Place, 2017, vol. 23, no. 1, p. E1974-E1974. (1.683 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev). Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína. Geographical Patterns in the Intra-European Migration before and after Eastern Enlargement : the connectivity approach. In Ekonomický časopis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-30. (0.720 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020)). Type: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina - KARASOVÁ, Katarína. Risk Attitudes in International Travel and Migration by Young Europeans. In The International Journal of Interdisciplinary Global Studies, 2017, vol. 12, no. 2, p. 27-43. (2017 - SCOPUS, EBSCO). ISSN 2324-7555X.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020)). Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - ZIFCIAKOVA, Jana. RIO Country Report 2016: Slovakia : Reseach and Innovation Observatory country reports series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 18 p. JCR Science for Policy Report. Správa je dostupná aj v slovenskej verzii pod názvom Správa Observatória pre Výskum a Inovácie (RIO) o jednotlivých krajinách za rok 2016: Slovensko. Dostupné na internete: <https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Slovakia/country-report>. ISBN 978-92-79-65996-6. ISSN 1831-9424. Type: AGI
 • BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav - BOBOVNICKÝ, Artur - GAVOROVÁ, Svetlana - HORVÁTH, Marián - CHOVAN, Igor. 25 rokov inovácií na Slovensku : 25 rokov podpory vedy, výskumu a inovácií na Slovensku 1991-2016 [elektronický zdroj]. Editor: Pavol Duman, Recenzia: Martin Svoboda. Bratislava : Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2017. 178 s. Dostupné na internete: <http://www.siea.sk/materials/files/inovacie/publikacie/publikacia_25_rokov_inovacii_na_Slovensku.pdf>. ISBN 978-80-88823-65-0. Type: BAB
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [elektronický seriál]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014] Richard Heriban. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Type: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard - BALOG, Miroslav - RODRIGUEZ POLO, Mário. Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020 : záverečná správa - finálna verzia. [Bratislava] : KPMG Slovensko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2016. 35 s., príl. 156 s. Dostupné na internete: <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1186_metodologia-hodnotenia-synergickych-efektov-esif-v-kontexte-strategie-europa-2020-zaverecna-sprava.pdf>. Type: GAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Hnev bieleho muža. In SME, 8.2. 2017, roč. 25, č. 32, s. 13. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Bude nám chýbať milión ľudí. In SME, 27.2. 2017, roč. 25, č. 48, s.11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Naším problémom nie je dlhová brzda, ale brzda v hlave. In SME, 7.3. 2017, roč. 25, č. 55, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako sme prispeli k brexitu? In SME, 28.3. 2017, roč. 25, č. 73, s.11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Bol ruský cár hlupák, keď predal Američanom Aljašku? In Denník N, 4.4. 2017, roč. 3, č. 66, s.0. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zamestnávanie migrantov: mýty a suché čísla. In Denník N, 11.4. 2017, roč. 3, č. 71, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Stimulovať prácu cudzincov? In SME, 12.4. 2017, roč. 25, č. 86, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zlaté deväťdesiate sa nevrátia. In SME, 24.5. 2017, roč. 25, č. 118, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Bohatstvo Bratislavy je mýtus (rozhovor). In HN magazín - príloha Hospodárskych novín, 26.5. 2017, roč. 3, č. 20, s. 6-11. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sociálne dávky: Donúti hlad ľudí pracovať? In Denník N, 11.5. 2017, roč. 3, č. 89, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako storočia privilégií ochránili bohatých. In Denník N, 10.1. 2017, roč. 3, č. 6, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Plnenie sľubov a trumpoviny. In SME, 18.1. 2017, roč. 25, č. 14, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Čínsky šok pre Ameriku. In Denník N, 24.1. 2017, roč. 3, č. 15, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Za horizontom večnosti miznú flotily pokladov. In Denník N, 27.6. 2017, roč. 3, č. 122, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Máme ostať v prvej lige? Áno. In SME, 22.6. 2017, roč. 25, č. 143, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Čo zmení štrajk v najväčšej fabrike. In SME, 26.6. 2017, roč. 25, č. 146, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Darwin, sodomia a brexit. In SME, 14.6. 2017, roč. 25, č. 136, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prestaneme tlačiť peniaze? In SME, 9.6. 2017, roč. 25, č. 135, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Eurotopia. In SME, 6.10. 2017, roč. 25, č. 230, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Roboty nastupujú. Prídeme o prácu? In Denník N, 28.2. 2017, roč. 3, č. 41, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. S históriu do extrému. In Denník N, 17.1. 2017, roč. 3, č. 11, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Domáce úlohy pre pani Merkelovú. In SME, 26.9. 2017, roč. 25, č. 221, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prečo ľudia emigrujú a prečo sa vracajú? In Denník N, 5.10. 2017, roč. 3, č. 190, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Inflácia je aj o dobrý signál. In SME, 22.3. 2017, roč. 25, č. 68, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Japonsko starne a pracuje. In SME, 2.9. 2017, roč. 25, č. 202, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Británia nechce Európanov. In SME, 21.9. 2017, roč. 25, č. 217, s. 13. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Brexit je veľmi dlhý a drahý rozvod. In Denník N, 21.9. 2017, roč. 3, č. 180, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Made in China 2025. In SME, 21.10. 2017, roč. 25, č. 243, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Realitná bublina sa zväčšuje. In SME, 26.10. 2017, roč. 25, č. 247, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuition in managers' decision-making: qualitative study. In Journal of East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, p. 258-438. ISSN 0949-6181. Type: ADCA
 • BARANSKI, Erica N - GARDINER, Gwen - ESTHER GUILLAUME, Esther - AVEYARD, Mark - BASTIAN, Brock - HALAMA, Peter. Comparisons of Daily Behavior Across 21 Countries. Erica N. Baranski, Gwen Gardiner, Esther Guillaume, Mark Aveyard, Brock Bastian, Igor Bronin, Christina Ivanova, Joey T. Cheng, Francois S. de Kock, Jaap J. A. Denissen, David Gallardo-Pujol, Peter Halama, Gyuseog Q. Han, Jaechang Bae, Jungsoon Moon, Ryan Y. Hong, Martina Hrěbıčková, Sylvie Graf, Paweł Izdebski, Lars Lundmann, Lars Penke,Marco Perugini,Giulio Costantini,John Rauthmann,Matthias Ziegler, Anu Realo, Liisalotte Elme,Tatsuya Sato, Shizuka Kawamoto, Piotr Szarota, Jessica L. Tracy, Marcel A. G. van Aken, Yu Yang, David C. Funder. In Social Psychological and Personality Science, 2017, vol. 8, issue 3, p. 252-266. ISSN 1948-5506. Type: ADCA
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - HATOKOVÁ, Mária. Which Communicative Strategies Do Slovak Pediatricians Choose to Facilitate Parental Decision-Making about Childhood Vaccination? In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 139-155. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • BOBKOVÁ, Marianna. Východoslovenské železiarne a migrácia obyvateľstva v Košiciach v období socialistickej industrializácie. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 123-132. ISBN 978-80-7435-672-8. Type: ABC
 • BOBKOVÁ, Marianna. Migrácia a zmeny štruktúry obyvateľstva (pohlavie, vek) v 2. polovici 20. storočia na príklade Košíc. In Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? : stretnutie mladých historikov VI. - Košice ; Praha : UPJŠ : ÚSD AV ČR, 2017, s. 113-128. ISBN 978-80-8152-498-1.(Stretnutie mladých historikov VI. : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie mladých historikov). Type: AEDA
 • BREZINA, Ivan. Súčasné výzvy a historické míľniky vzťahu lekár – pacient [Current challenges a nd historical milest ones of doctor – patient relationship]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 53-59. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Skúmanie dvoch komponentov bullshitu: (ne)pravdivosť a obskúrnosť. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 10. Type: AFG
 • BREZINA, Ivan. Kultúrne rozdiely v hodnotovej orientácii Čechov a Slovákov ako jeden z prediktorov odlišnosti v rozhodovaní profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 12. Type: AFH
 • DOBEŠ, Marek. Decision – Making in C. Elegans. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 1, s. 45-53. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-20-rok-2017/1/>. Type: ADFB
 • DOBEŠ, Marek. Features of C. Elegans Thermosensory System. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 2, s. 67-71. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/150227148405-dobes-po%E2%80%A6.pdf>. Type: ADFB
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Demografické zmeny a ich dopad na spoločnosť. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1621. ISBN 978-80-972360-1-4.(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • DUDEKOVÁ, Katarína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Matúš. Redukcia kognitívnych odchýlok u finančných profesionálov prostredníctvom kontrafaktov. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 46-51. ISBN 978-80-223-4346-6. Type: AFD
 • DUDEKOVÁ, Katarína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Matúš. Efekt formulácie, kontextu, primingu a iracionálnych presvedčení na posudzovanie a rozhodovanie finančných profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 14. Type: AFH
 • ĎURČEK, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Centrá a zázemia funkčných mestských regiónov na Slovensku optikou kohortnej plodnosti = Centres and Hinterlands of the Functional Urban Regions in Slovakia Through the Lens of Cohort Fertility. In Geografický časopis, 2017, roč. 69, č. 3, s. 225-244. ISSN 0016-7193. Type: ADNB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Zo života gymnázií vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1944 - 1948. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2017, vol. 7, no. 2, p. 28-53. (2017 - ERIH PLUS, CEEOL). ISSN 1804-753X. Type: ADEB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Správa z konferencie „Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach“, Košice, 20. september 2017 = Report from the conference „Personalities from the History of Education and Science in Košice“, 20th September 2017, Košice. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 3, s. 74-75. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1507887551sprava-z-konferencie%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • DŽAMBAZOVIČ, Roman - ŠPROCHA, Branislav. Kto žije v kohabitáciách na Slovensku? Intenzita vytvárania a charakteristiky kohabitujúcich osôb podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 = Who Lives in Cohabitations in Slovakia? The Intensity of Formation and Characteristics of Cohabiting Persons According to the Population and Housing Census 2011. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 4, s. 369-404. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Type: ADDA
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - IŠTOŇOVÁ, Lucia. Slovak IT-employees and new ways of working: impact on work-family borders and work-family balance. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 1, s. 68-83. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • FICERI, Ondrej. Vynaliezanie tradície kreatívneho mesta. Ikonické obrazy Košíc v historickej perspektíve. In Kreativní město : kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 205-214. ISBN 978-80-7464-839-7. Type: ABC
 • FICERI, Ondrej. Rákóczi kultusza Kassán a szlovák történelmi kultúrában. In Rákóczi és Kassa : nemzetközi konferencia II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak 110 éves hazahozatala alkalmából. - Sárospatak : Sárospataki Irodalmi Olvasókör, 2016, s. 198-211. ISBN 978-963-12-6190-5.(Rákóczi és Kassa : nemzetközi konferencia II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak 110 éves hazahozatala alkalmából). Type: AECA
 • FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii – úvaha nad neexistenciou syntézy mestských dejín. In Košické historické zošity 26/2016 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. Zos. Gabriel Szeghy ; rec. Milena Ostrolucká. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016, s. 53-55. ISBN 978-80-971895-3-2. Type: BEF
 • FICERI, Ondrej. Rákócziho kult v Košiciach v slovenskej historickej kultúre. In Rákóczi 110 rokov v Košiciach : medzinárodná konferencia pri príležitosti 110. výročia prevezenia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov do Košíc. Zod. red. Ildikó Palenčárová. - Košice : Kassai Polgári Klub, 2016, s. 148-159. ISBN 978-80-89629-07-7.(Rákóczi 110 rokov v Košiciach : medzinárodná konferencia pri príležitosti 110. výročia prevezenia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov do Košíc). Type: BEF
 • FILČÁK, Richard. Životné prostredie a transformácia - Chiméra zeleného kapitalizmu, sociálny štát a globálne výzvy. Recenzenti: Ivan Okáli, Alena Rochovská. In Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia. - Bratislava : Vydavateľstvo Karpaty-Infopress v spolupráci s občianskym združením Progresívne fórum, 2017, s. 98-124. ISBN 978-80-971256-8-4. Type: ABD
 • FURMANIK, Martin. Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej kataklizmy. Rabovačky na Spiši tesne po skončení prvej svetovej vojny. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 347-356. ISBN 978-80-7435-672-8. Type: ABC
 • FURMANIK, Martin. Rusíni na Spiši v rokoch 1918 - 1945 = Ruthenians in the Spiš region in the 1918 - 1945. In K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a metodologické otázky. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2016, s. 51-66. ISBN 978-80-553-3040-2.(Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: AEDA
 • GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a obmedzenia. Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 -1938. Barnabás Vajda, Štefan Šutaj (rec.). Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. 146 s. ISBN 978-80-972693-3-3. Type: AAB
 • GABZDILOVÁ, Soňa. The status of teachers of Hungarian nationality in Slovakia after the establishment of the Czechoslovak Republic. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 3, s. 30-44. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1507887336the-status-of-teachers%E2%80%A6.pdf>. Type: ADFB
 • GABZDILOVÁ, Soňa. Nové úlohy učiteľov na Slovensku v období vrcholiaceho stalinizmu (1948 - 1953) [New tasks of teachers in Slovakia during the period of culmination of Stalinism (1948 - 1953)]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 1, s. 137-154. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 2/0124/16 : Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti). Type: ADFB
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945 - 1953) II. Rec. Peter Švorc, Sergej Ivanovyč Ustyč. Prešov : Universum, 2014. 262 s. ISBN 978-80-89046-89-8(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: AAB
 • K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a metodologické otázky. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Marián Lukáč (eds.) ; pavel Maršálek, Zlatica Sáposová (rec.). Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2016. 150 s. ISBN 978-80-553-3040-2(Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: FAI
 • K inovácii slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce : čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030 prezentované na stretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16. - 17. marca 2017. Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.) ; štefan Šutaj, Mykola Palynčak (rec.). Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav, 2017. 238 s. ISBN 978-80-970850-8-7(CBC 01030 : Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou). Type: FAI
 • GALLOVÁ, Miroslava. KURHAJCOVÁ, Alica. Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914). Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 224 s. ISBN 978-80-557-1062-4. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2017, roč. 20, č. 3, s. 70-71. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914). Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty / KURHAJCOVÁ, Alica. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1062-4. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1507887466k.pdf>. Type: EDI
 • GREŽO, Matúš. Optimizmus, nadmerná sebadôvera a predikovanie budúcich výnosov investícií: komparácia finančných profesionálov a laikov v oblasti investovania. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 58-79. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • GREŽO, Matúš. We Expect Stocks to Rise, but We Do Not Know When and Which Ones: Excessive Optimism in Predicting Future Stock Indices Returns. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 113-126. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • GREŽO, Matúš. Optimizmus, nadmerná sebadôvera a predikovanie budúcich výnosov investícií: komparácia finančných profesionálov a laikov v oblasti investovania. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 16. Type: AFH
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Faktorová analýza skrátenej verzie inventára na sebaposudzovanie schopností riešiť problémy. In Agresia vo verejnom priestore : Kniha abstraktov z medzinárodnej konferencie Psychologické dni 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 24. ISBN 978-80-88910-57-2. Type: AFH
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - SEDLÁR, Martin - GRÖPEL, Peter. Who Is the Champion? Performance Confidence and Actual Performance among Emergency Medical Services Crew Leaders. In Proceedings of the 13th bi-annual international conference on Naturalistic Decision Making. - Bath : The University of Bath, UK, 2017, s. 217-220. ISBN ISBN 978-0-86197-194-7. Type: AFC
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Mýliť sa je nebezpečné alebo Potrebuje medicína psychológiu? In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 11. Type: AFG
 • GYULAI, Éva - SÁPOSOVÁ, Zlatica (prekl.). Rezidencie rodu Rákócziovcov (1694 - 1711). Éva Gyulai, z maďarského originálu preložila Zlatica Sápos. In Rákóczi 110 rokov v Košiciach : medzinárodná konferencia pri príležitosti 110. výročia prevezenia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov do Košíc. - Košice : Kassai Polgári Klub, 2016, s. 92-101. ISBN 978-80-89629-07-7.(Rákóczi 110 rokov v Košiciach : medzinárodná konferencia pri príležitosti 110. výročia prevezenia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov do Košíc). Type: EDJ
 • HALAMA, Peter. Smysl života ve vývojové perspektivě. In Psychologie celoživotního vývoje. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 261-278. ISBN 978-80-246-3462-3. Type: ABC
 • HALAMA, Peter. Sebaregulácia v procese rozhodovania profesionálov - osobnostné a situačné aspekty. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, 97-111. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • HALAMA, Peter. Self-Regulation Capacity and Decision Making of Slovak Managers in Routine Situations and in Situations with Possible Negative Outcomes. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 156-168. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • HALAMA, Peter - PITEL, Lukáš. Päť veľkých osobnostných čŕt nemocničných sestier ako prediktory profesionálnych kvalít a efektivity rozhodovania hodnotených nadriadenými [Big Five personality traits of hospital nurses as predictors of their professional qualities and decision making efficiency rated by supervisors]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, 134-141. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • HALAMA, Peter. Taxonómia situačných charakteristík v modeli DIAMONDS. Prvé skúsenosti so slovenskou verziou škály situačných charakteristík S8-l. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 12. Type: AFG
 • HALAMA, Peter. Self-regulation capacity and decision making of Slovak managers in routine and non-routine situations. In 15th European Congress of Psychology. Abstract book. - Amsterdam : ECP, 2017. Type: AFG
 • HALAMA, Peter. Sebaregulácia v procese rozhodovania profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 12. Type: AFH
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Type: FAI
 • Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Peter Halama (Ed.) ; recenzenti: Kinga Izsóf Jurásová, Ivan Sarmány-Schuller. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 149 s. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: FAI
 • HANÁK, Róbert. Skúmanie rozpoznávania podnikateľských príležitostí pomocou psychológie [Investigation of opportunity recognition through psychology]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 142-149. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • HANÁK, Róbert. Entrepreneur's experience affects quality of the business proposal applying for angel investment. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Nemecko : Leuphana Universität Lüneburg, 2017, s. 55. Type: AFG
 • HANÁK, Róbert. Existuje expertnosť aj v doméne zakladania a rozvoja podnikov? In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 18. Type: AFH
 • HANÁK, Róbert. Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV 1955 - 2015. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2016, roč. 50, č. 3, s. 277-278. ISSN 0555-5574. Recenzia na: Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV 1955 - 2015 / Ballová Mikušková, E. - Čavojová, V. (Eds.). - ÚEP SAV ; Bratislava, 2015. - ISBN 978-80-88910-51-0. Type: EDI
 • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie expertov v zdravotníctve: voľba komunikačnej stratégie v téme očkovania ako súčasť rozhodovacieho procesu pediatrov v interakcii s rodičmi detských pacientov. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 134-149. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie rodičov o očkovaní svojich detí - výskumné zistenia a odporúčania pre prax. In i-med, 2017, roč. 7, č. 4, s. 1-14. ISSN 138-4392. Dostupné na internete: <https://i-med.sk/rozhodovanie-rodicov-o-ockovani-svojich-deti-vyskumne-zistenia-odporucania-pre-prax>. Type: ADFB
 • HATOKOVÁ, Mária - SEDLÁČKOVÁ, Barbara. Participácia otcov na rozhodovaní o (ne)očkovaní ich detí: online prieskum [Participation of fat Hers on decision makIng about (non) Vaccinating their children : an online survey]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 150-161. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • HATOKOVÁ, Mária - BAŠNÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie pediatrov o komunikačnej stratégii v téme očkovania. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 10. Type: AFH
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Poznámka o Ríme (О Rime) v kontexte Cesty do Florencie (Choždenie vo Florenciu). In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2017, roč. 13, č. 3, nestr. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/sk/poznamka-o-rime-%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b51-v-kontexte-cesty-do-florencie-%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8e-%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8e/>. Type: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ako vo Florencii 15. storočia vzniklo špeciálne zariadenie pre opustené deti. In Postoj : konzervatívny denník [online], 5.5. 2017. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/23544/ako-vo-florencii-15-storocia-vzniklo-specializovane-zariadenie-starostlivosti-o-deti>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruské kamenné chrámy a ich mená. In Postoj : konzervatívny denník [online], 12.10. 2017. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/27495/ruske-kamenne-chramy-a-ich-mena>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Dejinné premeny stvárnenia troch kráľov - podnety pre divadlo. In Dobrá novina (3.1. 2017) [elektronický zdroj]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.dobranovina.sk/dejinne-premeny-stvarnenia-3-kralov/>. Type: GHG
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. M ako majster. In Postoj : konzervatívny denník [online], 26.10. 2017. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/27854/m-ako-majster>. Type: GII
 • HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef - ĎURKOVSKÁ, Mária. Socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže žijúcej v Rumunsku (primárne výsledky empirického výskumu) = Socioethnic and language situation of Slovakian youth living in Romania (primary results of empirical research). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 2, s. 45-66. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/150227140904-homisinova-et-al-po%E2%80%A6.pdf>. Type: ADFB
 • HOMIŠINOVÁ, Mária. Metamorfozy toźsamości zbiorowej Słowaków za granicą (zamieszkujących Dolne Ziemie). In Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią : rekonstrukcje przeszłości w Europie środkowo-wschodniej. - Gdańsk : Wydawnictvo Naukowe Katedra, 2016, s. 195-208. ISBN 978-83-65155-40-5.(Vega č. 2/0035/2014 : Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny). Type: AECA
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina - GRAF, Sylvie - TEGDES, Tamás - BREZINA, Ivan. We are the opposite of you! Mirroring of national, regional and ethnic stereotypes. In Journal of Social Psychology, 2017, vol. 157, iss. 6, 703-719. (0.844 - IF2016). ISSN 0022-4545. Type: ADCA
 • CHENG, Cecilia - CHEUNG, Mike W.-L. - MONTASEM, Alex - AWANG-HASHIM, Rosna - BAČOVÁ, Viera. Explaining Differences in Subjective Well-Being Across 33 Nations Using Multilevel Models: Universal Personality, Cultural Relativity, and National Income. In Journal of Personality, 2016, vol. 84, 1, pp. 46-58. (3.657 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-3506. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SHINTARO, Fukushima. MULTILAYERED SOCIOCULTURAL PHENOMENA: ASSOCIATIONS BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AND ECONOMIC STATUS. In ZYGON. ISSN 0591-2385, 2016, vol. 51, no. 1, pp. 191-203., WOS

 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Dôvody odchodu a návratu mladých ľudí zo Slovenska. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1638. ISBN 978-80-972360-1-4.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • KARASOVÁ, Katarína. Rozdielnosti vo výsledkoch hodnotenia regionálnych disparít analyzovaných rôznymi štatistickými metódami. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2017, abstract no. 1583. ISBN 978-80-972360-1-4.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017). Type: AFH
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Spolupatričnosť, rozprávanie príbehov a štruktúrovanie informácie ako taktiky zvyšujúce motiváciu pacienta - výskumný projekt [Fellowship, storytel ling and structured information as tactics that increase patient's motivation - research project]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 436-442. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária - DOMSITZOVÁ, Kitti. Množstvo zapamätaných informácií a vyššia ochota žien nasledovať rady lekárky, ak pri komunikácii používa taktiky charizmatického líderstva [The amount of remembered information and greater willingness of women to follow the physician's recommendations if he/she uses charismatic leadership tactics in communication]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s.443-451. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. zdravotnícky personál ako charizmatický líder s cieľom postaviť pacienta do aktívnej roly. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 11. Type: AFH
 • KOHOUTOVÁ, Klára. Vzpomínky Slovaků na cestování v 80. letech prostřednictvím orální historie. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 37-47. ISBN 978-80-7435-672-8. Type: ABC
 • KOHOUTOVÁ, Klára. Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce a popularizaci“, Brno, 15. – 16. února 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 1, s. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-20-rok-2017/1/>. Type: GII
 • KONEČNÝ, Stanislav. Vysokoškolské vzdelávanie a Európska únia: očakávania a problémy v podmienkach Slovenska. In Materialy V Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji "Slovjanskyj svit: vyklyky sučasnosti" : zbirnyk materialiv V mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysvjačenoji kuľtury ta pysemnosti. - Užgorod : Vydavnyctvo Zakarpattja, 2015, s. 306-321. ISBN 978-966-347-087-0.(Slovjanskyj svit: vyklyky sučasnosti : zbirnyk materialiv v mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysvjačenoji kuľtury ta pysemnosti). Type: AECA
 • KONEČNÝ, Stanislav. Niektoré koncepcie dejín Zakarpatska v kontexte strednej Európy. In Materialy V Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji "Slovjanskyj svit: vyklyky sučasnosti" : zbirnyk materialiv V mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysvjačenoji kuľtury ta pysemnosti. - Užgorod : Vydavnyctvo Zakarpattja, 2015, s. 429-442. ISBN 978-966-347-087-0.(Slovjanskyj svit: vyklyky sučasnosti : zbirnyk materialiv v mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysvjačenoji kuľtury ta pysemnosti). Type: AECA
 • KONEČNÝ, Stanislav. Niektoré historické paralely a diferencie v ukrajinskom a v slovenskom národnom hnutí = Some historical parallels and differences in the Ukrainian and Slovak national movement. In K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a metodologické otázky. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2016, s. 79-93. ISBN 978-80-553-3040-2.(Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: AEDA
 • KONEČNÝ, Stanislav. Tradície slovensko-ukrajinských transhraničných vzťahov ako faktor ich rozvoja = Tradition of cross-border Slovak-Ukrainian relations as a factor in their enhancement. In K inovácii slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce : čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030 prezentované na stretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16. - 17. marca 2017. Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.) ; štefan Šutaj, Mykola Palynčak (rec.). - Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav, 2017, s. 20-28. ISBN 978-80-970850-8-7.(CBC 01030 : Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou). Type: BEF
 • KORDAČOVÁ, Jana. Schémy a regulácia emócií v kontexte psychického zdravia. Jana Kordačová. In Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie. Irena Sobotková, Daniel Heller, Alena Slezáčková (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 120-130. ISBN 978-80-244-5164-0. Type: AFC
 • KORDAČOVÁ, Jana. Emočné schémy a kognitívne omyly [Emotional schemas and cognitive errors]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 262-268. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - DUDEKOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Matúš. Efekt formulácie, kontextu, primingu a iracionálnych presvedčení na posudzovanie a rozhodovanie finančných profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 39-57. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - MASARYK, Radomír - BEŇOVÁ, Denisa. So vzorcami alebo bez? Efekt nezmyselnej matematiky [Just add equations : the nonsense math effect]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 269-276. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka - DUDEKOVÁ, Katarína - KONEČNÝ, Matúš. Vplyv iracionálneho presvedčenia na úspešnosť v riešení úloh u finančných profesionálov. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 93-98. ISBN 978-80-223-4346-6. Type: AFD
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Efekty ukotvenia a časového rámca v hodnotení zdravotných rizík. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 11. Type: AFG
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana - PITEROVÁ, Ivana. Pracovná spokojnosť doktorandov Centra spoločenských a psychologických vied SAV = Job satisfaction of PHD. students at Center of Social and Psychological Sciences SAS. In Doktorandské štúdium - súčasnosť a perspektívy I. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2017, s. 68-81. ISBN 978-80-555-1835-0. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukacova1>. Type: AEDA
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Som psychológ – a čo teraz?, Košice, 25. – 26. máj 2017 = Report from the International Scientific Conference I obtained master´s degree in psychology. What now?, Košice, May 25th - May 26th, 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 2, s. 82-83. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/150227170008-kozarova-sprava-docx.pdf>. Type: GII
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana - PITEROVÁ, Ivana. Report of the Social Processes and Personality Conference 2017, 18th - 20th September 2017, Brno. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 3, s. 72-73. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1507887505report-of-the-social%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • KRAUSE, Robert - KLUBERT, Peter. Efekt metódy Fast Phobia and Trauma Cure u ľudí trpiacich strachom z vystupovania pred ľuďmi [THE EFFECT OF FAST PHOBIA AND TRAUMA CURE IN ELIMINATING THE FEAR OF PERFORMING IN FRONT OF PEOPLE]. In Psychologické aspekty pomáhání 2016 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editor:Zdeněk Mlčák, recenzenti: Helena Záškodná, Marek Malúš. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 45-50. ISBN 978-80-7464-922-6. Type: AFC
 • KRAUSE, Robert. Preferencia kognitívneho štýlu a efekt nadmernej sebadôvery u manažérov [Cognitive style pref erences and overconf idence effect by managers]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 277-284. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 19. Type: AFG
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery v rozhodovacom procese profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 15. Type: AFH
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Výskum racionality a rozhodovania na slovenských učiteľoch s rôznou úrovňou profesionálnej skúsenosti. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 80-96. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Comparison of Experienced vs. Novice Teachers in Cognitive Reflection and Rationality. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 100-112. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Intuícia a iracionálne presvedčenia. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 77-83. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Racionálni učitelia a intuitívni manažéri: Interakcia veku a kognitívnej reflexie pri rozhodovaní. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 30-36. ISBN 978-80-223-4346-6. Type: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. How attitudes toward highly controversial topics shape our thinking: A comparison of Slovak and Polish sample in reasoning about abortions. In Thurgau Experimental Economics Meeting: Book of Abstracts. - Kreuzlingen : Thurgau Institute of Economics at the University of Konstanz, 2017, s. 21. Type: AFG
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Vplyv skúseností na racionalitu a kognitívnu reflexiu učiteľov. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 13. Type: AFH
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 24 s. Type: FAI
 • LUBYOVÁ, Martina - SODOMOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Participation in Lifelong Learning in Slovakia Revisited - Has Anything Changed Recently? A Comparison of 2007 and 2011 AES Microdata Results. In Statistical Methods in Socio-Economic Research Theory and Applications : 22nd Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Virt, 20th-23rd October, 2015. Reviewers: Eva Rublíková, Milan Terek, editor: Ľubica Hurbánková, Mária Vojtková. - Bratislava : ŠEVT, 2016, s. 66-86. ISBN 978-80-8106-071-7. Type: AFD
 • Bulletin Prognostického ústavu SAV. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/index.php?id=19>. ISSN 1339-0120. Type: FAI
 • LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - ROTH, Ladislav E. Science in the Trap of Fraud and Corruption. In Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity, 2017, roč. 19, č. 1, s. 117-120. ISSN 1335-4205. Type: ADNB
 • LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina. The air that we are breathing. In Current trends and challenges in economics and management : Conference proceedings. - Ružomberok : VERBUM, 2017, p. 171-179. ISBN 978-80-561-0440-8. Type: AFD
 • MAJÁKOVÁ, Bibiána - SEDLÁR, Martin. Prežívaná ľútosť po rozhodnutí urobenom za seba a za druhých [Experienced regret after the decision made for self and for others]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s.329-335. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BAČOVÁ, Viera - BIANCHI, Gabriel - ČERMÁK, Ivo - MIOVSKÝ, Michal - PLICHTOVÁ, Jana. Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 4, s. 401-414. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X.(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Type: ADCA
 • MASARYK, Radomír - HATOKOVÁ, Mária. Qualitative inquiry into reasons why vaccination messages fail. In Journal of Health Psychology, 2017, vol. 22, no. 4, 1880-1888. (2.182 - IF2016). ISSN 1359-1053. Dostupné na internete: <http://hpq.sagepub.com/content/early/2016/07/05/1359105316656770.full>. Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] BREZINA, Ivan. Vzťah hodnôt k rozhodovaniu a správaniu. In Rozhodovanie a usudzovanie VI. : Jednotlivec a ostatní: rozhodovanie v sociálnych kontextoch. - Olomouc, ČR : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 187-205. ISBN 978-80-244-5033-9.

 • MASARYK, Radomír - HUDECOVÁ, Ivana - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Dobrou náladou k sexu, či sexom k lepšej nálade: dotazník MSQ-R na slovenskej vzorke. In Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie. Irena Sobotková, Daniel Heller, Alena Slezáčková (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 188-204. ISBN 978-80-244-5164-0. Type: AFC
 • MASARYK, Radomír - JANČEKOVÁ, Kristína - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. In Vino Veritas? Vnímanie chuti vína vo vzťahu k udávanej cene. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 19. Type: AFG
 • NEMCOVÁ, Edita. Inštitucionálne zázemie podnikania = Institutional backgrond of entrepreneurship. In Prognostické práce [elektronický seriál], 2017, vol. 9, no. 1, p. 5-19. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2017/Institucionalne_zazemie_podnikania.Nemcova.pdf>. Type: ADFB
 • OLEJNÍK, Milan. Establishment of communist regime in Czechoslovakia and its impact upon the education system of the Republic. Štefan Šutaj, Helena Nosková (rec.). Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. 75 s. ISBN 978-80-972693-4-0(VEGA č. 2/0124/16 : Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti). Type: AAB
 • OLEJNÍK, Milan. A struggle for domination - a role of the Carpathian German Party in nazification of the German community in Slovakia. In Central European Papers, 2016, vol., no. 2, p. 25-37. ISSN 2336-3312. Type: ADEB
 • OLEJNÍK, Milan. The visit of delegates of the American Slovak League to Slovakia (June – August 1938) and their effort to implement the Pittsburgh Agreement into the Czechoslovak Constitution. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 3, s. 45-59. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1507887372the-visit-of-delegates%E2%80%A6.pdf>. Type: ADFB
 • OLEJNÍK, Milan. Political development of The Communist Party of Czechoslovakia in Košice during the period of the Bolshevization (years 1924 - 1929). In Mesto a dejiny, 2017, roč. 6, č. 1, s. 48-66. (2017 - ERIH PLUS, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, MIAR). ISSN 1339-0163. Type: ADFB
 • OLEJNÍK, Milan. Nemecká komunita na Spiši v rokoch 1918 - 1948. In Spišské exody v 20. storočí : rozšírené vydanie. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2017, s. 129-133. ISBN 978-80-972534-4-8. Type: AEDA
 • PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Súvis vybraných osobnostných a situačných faktorov s reguláciou emócií prostredníctvom alkoholu u slovenských zdravotníkov. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 17. Type: AFG
 • PITEL, Lukáš. Pitvanie čŕt: vzťah medzi osobnostnými premennými a hodnoteniami od nadriadených u zdravotných sestier na úrovni položiek. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9. Type: AFH
 • Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 498 s. ISBN 978-80-88910-55-8. Type: FAI
 • PITEROVÁ, Ivana. Anýžová, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2017, roč. 20, č. 1, s. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu / Anýžová, Petra. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. - ISBN 978-80-244-4447-5. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-20-rok-2017/1/>. Type: EDI
 • PITEROVÁ, Ivana. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychologie práce a organizace 2017“, Zlín, 24. – 25. máj 2017 = Report from the International Scientific Conference "Work and Organisational Psychology 2017" Zlín, May 24th - 25th, 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2017, roč. 20, č. 2, s. 84-85. (2017 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/150227177109-piterova-sprava-docx.pdf>. Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Lucia. K niektorým otázkam postavenia maďarskej menšiny v Rožňave v rokoch 1918 - 1925. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 71-83. ISBN 978-80-7435-672-8. Type: ABC
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Digital habitus in the intergenerational comparison. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 71 s. ISBN 978-3-330-33688-9(VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev). Type: BAA
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. január 2017. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [elektronický seriál], 2017, č. 1, s. 1-10. ISSN 1339-0120. Dostupné na internete: <http://prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_1-2017_jan_17.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. apríl 2017. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [elektronický seriál], 2017, č. 2, s. 1-10. ISSN 1339-0120. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_2-2017_apr_17.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. jún 2017. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [elektronický seriál], 2017, č. 3, s. 1-10. ISSN 1339-0120. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_3-2017_jun_17.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. október 2017. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [elektronický seriál], 2017, č. 4, s. 1-10. ISSN 1339-0120. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_4-2017_okt_17.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUISEL, Imrich. Prirodzená versus umelá inteligencia a fenomén ľudskej múdrosti. In RAN-Radosť a nádej : Spoločensko-duchovná revue, 2016, roč. 19, č. 2, s. 2-14. ISSN 1335-3543. Type: ADFB
 • RUISEL, Imrich. Umožňuje Ortegova hypotéza vedecký progres? In Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie. Irena Sobotková, Daniel Heller, Alena Slezáčková (Eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 248-263. ISBN 978-80-244-5164-0. Type: AFC
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - GAJDOŠ, Marián. Cezhraničná spolupráca Slovenska a Ukrajiny na základe vybraných faktorov = Cross-border Cooperation between Slovakia and Ukraine. In K inovácii slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce : čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030 prezentované na stretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16. - 17. marca 2017. Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.) ; štefan Šutaj, Mykola Palynčak (rec.). - Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Spoločenskovedný ústav, 2017, s. 76-86. ISBN 978-80-970850-8-7.(CBC 01030 : Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou). Type: BEF
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠIMÚTH, Jozef jr. The Peril of Using Internet in Education. In WCES 2017. ABSTRACTS BOOKS. - Nice : University of Nice Sophia Antipolis, 2017, s. 96. Type: AFG
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Rhythms in relation to educational success in secondary school students. In WCES 2015. ABSTRACTS BOOKS. - Athens : WCES, 2015, s. 242. Type: AFG
 • Agresia vo verejnom priestore : Kniha abstraktov z medzinárodnej konferencie Psychologické dni 2017. Ivan Sarmány Schuller (Ed.). Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017. 31 s. ISBN 978-80-88910-57-2. Type: FAI
 • SEDLÁR, Martin. Naturalistické rozhodovanie a expertnosť v záchrannej zdravotnej službe. In Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 112-133. ISBN 978-80-88910-56-5. Type: ABD
 • SEDLÁR, Martin. Model rozhodovania založený na rozpoznaní: Od pôvodu k implikáciám [The recognition-primed decision model: from origins to implications]. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 3, s. 295-307. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • SEDLÁR, Martin. Situation Assessment and Decision Making Strategies of Emergency Medical Services Physicians in Routine and Non-Routine Situations. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2017, vol. 59, no. 2, p. 127-138. (0.511 - IF2016). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • SEDLÁR, Martin. Plánovanie lekárov záchrannej zdravotnej služby pred príjazdom k pacientovi. In Sociální procesy a osobnost. Brno 2017 : Sborník abstrakt. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2017, s. 12. Type: AFG
 • SEDLÁR, Martin - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Expertnosť v rozhodovaní vedúcich posádok záchrannej zdravotnej služby. In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov 2017. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 10. Type: AFH
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Type: FAI
 • SOROKOWSKI, Piotr - RANDALL, Ashley K. - GROYECKA, Agata - FRACKOWIAK, Tomasz - CANTARERO, Katarzyna - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Marital Satisfaction, Sex, Age, Marriage Duration, Religion, Number of Children, Economic Status, Education, and Collectivistic Values: Data from 33 Countries. In Frontiers in Psychology, october 2017, volume 8, Article 1728. ISSN 1664-1078 (Online). Type: ADCA
 • ŠIMÚTH, Jozef jr. - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Managerial development in small and medium enterprises: An analysis of e-learning potential. In WCES 2016. ABSTRACTS BOOKS. - Španielsko : WCES, 2016, s. 486. Type: AFG
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Transformácia plodnosti žien na Slovensku v 20. a na začiatku 21. storočia. Recenzenti: Michal Šmigeľ, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. v spolupráci s Centrom pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska, FiF UK v Bratislave, 2016. 374 s. ISBN 978-80-89881-02-4(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050). Type: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠÍDLO, Luděk. Bezdetnosť - nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku = Childlessness - a New Phenomenon in the Life Courses of Women in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 5, s. 561-587. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Type: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Deti, mladiství a mladí dospelí na Slovensku optikou demogrfie = Children, Adolescents and Young Adulds in Slovakia Through a Demographic Lens. In Slovenská štatistika a demografia, 2016, roč. 26, č. 3, s. 29-47. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Odkladanie pôrodov do vyššieho veku a nízka plodnosť v krajinách Vyšehradskej skupiny = The Postponement of Childbearing and Low Fertility in the Visegrad Group. In Slovenská štatistika a demografia, 2016, roč. 26, č. 2, s. 31-46. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011 = Fertility of Slovak Women According To the 2011 Population Census Results. In Slovenská štatistika a demografia, 2016, roč. 26, č. 4, s. 35-53. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Odkladanie a rekuperácia rodinných a reprodukčných zámerov v regionálnom kontexte na Slovensku = Postponement and Recuperation of Family and Reproductive Purposes in a Regional Context in Slovakia. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis, 2017, roč. XIII, č. 1, s. 40-56. ISSN 1336-7420. Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Riziká hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska prostredníctvom výberových zisťovaní EHIS a EU SILC = The Risks of Rating the Health Status of the Slovak Population by Means of EHIS and EU SILC Sample Surveys. In Slovenská štatistika a demografia, 2017, roč. 27, č. 2, s. 16-35. ISSN 1210-1095. Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Rómska populácia na Slovensku a kohortná plodnosť rómskych žien podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 = The Roma Population in Slovakia and the Cohort Fertility of Roma Women According To the 2011 Population and Housing Census. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2017, roč. 59, č. 2, s. 118-131. (2017 - SCOPUS). ISSN 0011-8265. Type: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Generačná plodnosť a koncentrácia reprodukcie žien Česka a Slovenska podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania = Cohort Fertility and the Concetration of Reproduction of Women in Czechia and Slovakia by Educational Attainment. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2017, roč. 59, č. 3, s. 224-241. (2017 - SCOPUS). ISSN 0011-8265. Type: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku = Assessment of Spatial Aspects of Cohabitations in Slovakia. In Geographia Cassoviensis, 2017, roč. XI, č. 1, s. 70-88. ISSN 1337-6748. Type: ADNB
 • ŠROL, Jakub. Bariéry (nielen) psychologickej vedy: Kognitívne odchýlky vo vedeckom myslení. In Kognícia a umelý život 2017. Igor Farkaš, Martin Tkáč, Ján Rybár, Peter Gergeľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 149-154. ISBN 978-80-223-4346-6. Type: AFD
 • ŠROMOVSKÝ, Martin. Výskum regionálnych rozdielov v procese opcie = Research of regional differences in the process of option. In K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a metodologické otázky. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2016, s. 113-126. ISBN 978-80-553-3040-2.(Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: AEDA
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Long-term effects of the traineeship programme for graduates. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of Abstracts, 2017, s. 8. ISBN 978-80-225-4421-4. Type: AFH
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj]. Editor [1998-2016] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Vychádza od roku 1998. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Type: FAI
 • TOTKOVIČOVÁ, Nicole - GREŽO, Matúš. Dispozičný optimizmus a efekt nadmernej sebadôvery v usudzovaní [Dispositional optimism and overconfidence effect in reasoning]. Nicole Totkovičová, Matúš Grežo. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 428-435. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/pastevents.php>. Type: AFD
 • UHRECKÝ, Branislav. Reflexie k významu regulácie emócií v práci zdravotníckych profesionálov [REFLECTIONS ON THE ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE WORK OF HEALTHCARE PROFESSIONALS]. In Psychologické aspekty pomáhání 2016 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editor:Zdeněk Mlčák, recenzenti: Helena Záškodná, Marek Malúš. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 112-120. ISBN 978-80-7464-922-6. Type: AFC
 • VARŠO, Miroslav. Pravé hodnoty života : Žalm 73. In Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 615-651. ISBN 978-80-8191-066-1. Type: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Mágovia z východu. Biblický a mimobiblický pohľad na mágov = The Magi from the East. Biblical and Extra-Biblical Textual Perspective. In Studia Biblica Slovaca, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-87. ISSN 1338-0141.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: ADFB
 • VARŠO, Miroslav. Školská hra Apollo Coelis Redditus vo svetle Aristotelovej poetiky [School drama Apollo Coelis Redditus in the light of the Aristotle’s poetics]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2017, roč. 13, č. 3. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/sk/32017-2/>(VEGA 2/0149/15 : Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. - 18. storočí). Type: ADFB
 • VARŠO, Miroslav. Návrh čítania žalmov 51-100. In Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50. ISBN 978-80-8191-066-1. Type: AEDA
 • VILÁGI, Aneta. Prvovoliči v zrkadle volieb 2016: (dis)kontinuita v trendoch voličského správania mladých ľudí. In Prognostické práce [elektronický seriál], 2016, vol. 8, no. 2, p. 139-162. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2016/Prognosticke_prace_Prvovolici-1.pdf>(VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe). Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus