Information Page of SAS Organisation

Center of Social and Psychological Sciences SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ADAMUS, Magdalena - DUDEKOVÁ, Katarína. Gender stereotypes and risk taking: a replication study on stereotype threat and financial decision making. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 1-2. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 43-63. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035. Type: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Thinking about future consequences of the present behaviour. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 5-6. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Migration decisions in the face of upheaval: An experimental approach. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 1, special Issue, Article Number: e2115. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - CHRANČOKOVÁ, Martina. Connectivity as the facilitator of intra-European student migration. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 3, p. E2101-E2101. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev). Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEŽINSKÝ, Eduard. Do Motorways Induce Wider Economic Benefits? : evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 431-464. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Type: AGI
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014] Richard Heriban. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Type: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Ústavný strop na vek odchodu do dôchodku. In Denník N, 25.5. 2018, roč. 4, č. 100, s. 18. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sivá sila pre Slovensko - pracujúci seniori. In Denník N, 25.1. 2018, roč. 4, č. 18, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Mzdy rastú, ceny tiež. Sme v pohode. In SME, 17.1. 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako slovenská pravica a ľavica „vylepšujú“ dôchodkový systém. In Denník N, 14.2. 2018, roč. 4, č. 32, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Internet a ekonomický rast. Koľko stojí nič? In Denník N, 1.2. 2018, roč. 4, č. 23, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianska čižma omína Európu. In Denník N, 5.6. 2018, roč. 4, č. 107, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump zatrúbil na obchodnú vojnu. In Denník N, 19.6. 2018, roč. 4, č. 117, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Svetový obchod čelí novej realite. In Denník N, 19.7. 2018, roč. 4, č. 138, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Obchodná vojna s nepriateľmi Ameriky pokračuje. In Denník N, 16.8. 2018, roč. 4, č. 158, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Pre koho je Trumpova dohoda s Mexikom dobrou správou? In Denník N, 31.8. 2018, roč. 4, č. 168, s. 18. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Desať rokov od krízy: čo sme sa naučili? In Denník N, 11.9. 2018, roč. 4, č. 175, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zákon o zodpovednom kapitalizme. In Denník N, 6.9. 2018, roč. 4, č. 170, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Conspiracy Beliefs of Future Teachers. In Current Psychology, 2018, vol.37, no. 3, p. 692-701. (1.280 - IF2017). ISSN 1046-1310. Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2.

 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuition in managers' decision-making: qualitative study. In Journal for East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, p. 318-333. (0.750 - IF2016). ISSN 0949-6181. Type: ADMA
 • BALOG, Miroslav. Prečo na východ neprišla automobilka BMW? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.- 9.9. 2018, roč. XXV, č. 173, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Cognitive predictors of climate change related risk assessment. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 7-8. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • BOBKOVÁ, Marianna. Hutný kombinát (HUKO) - neúspešný projekt socialistickej industrializácie. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 225-235. ISBN 978-80-7435-706-0.(České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). Type: AECA
 • TKÁČOVÁ, Marianna. Conference Report “Young Historians Meeting VII: Revised History: Historical Memory – Its Place and Importance in Society“ Košice, 25th October 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 67-68. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: GII
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej. Personality traits in relation to the turnover intentions of the qualified employees in the manufacturing industry. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-67. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173830205-bozoganova-ivan%E2%80%A6.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Type: ADFB
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Skúmanie dvoch komponentov bullshitu: (ne)pravdivosť a obskúrnosť [Examing two components of bullshit: (un)truthfulness and obscureness]. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 38-42. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana - KOŽÁROVÁ, Zuzana. Entrepreneurial risk perception and entrepreneurial intention of employed and unemployed in the context of entrepreneurial individual resources. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 31-46. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173817203-fedakova-studena….pdf>. Type: ADFB
 • FICERI, Ondrej. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, 2017, roč. 6, č. 2, s. 22-47. (2017 - Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, MIAR). ISSN 1339-0163.(Vega č. 1/0212/15 : Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)). Type: ADNB
 • FICERI, Ondrej. Conference Report “The East is not Exit”, Košice, 28th November 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 65-66. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: GII
 • FICERI, Ondrej. Volt-e Kassának magyar nemzeti jellege? In Kassai Figyelő, 2018, roč. XVI, č. 5, s. 9. Type: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard. Economic Development Needs Economic Freedom. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 75-83. ISBN 978-80-87291-20-7.(VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Type: AFC
 • FILČÁK, Richard - SZILVASI, Marek - ŠKOBLA, Daniel. No water for the poor: the Roma ethnic minority and local governance in Slovakia. In Ethnic and Racial Studies [serial], 2018, vol. 41, no. 7, p. 1390-1407. (1.176 - IF2017). ISSN 0141-9870. Dostupné na internete: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2017.1291984?scroll=top&needAccess=true>. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KENDE, Anna - HADARICS, Marton - LASTICOVA, Barbara. Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS. ISSN 0147-1767, 2017, vol. 60, no., pp. 12-27., Registrované v: WOS

  [4.1] Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku So zameraním sa na štrukturálne a horizontálne predpoklady jej úspešnej implementácie. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Košice: Roma Media – ROMED, Veľký Krtíš: Komunitné centrum menšín, Bratislava: Človek v ohrození, Rómska platforma, 2018, 82 s.

 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Infrastructure in Roma Settlements in Slovakia: Towards a Typology of Unequal Outcomes of EU Funded Projects. In (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association [elektronický zdroj]. - Athens : European Sociological Association, 2017, s. 772. Dostupné na internete: <https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf>((Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association). Type: AFG
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav - LUKÁČ, Marián. Rusyns’ka ta ukrajins’ka menšyna u Slovaččyni v 1945 - 1948 rokach = Rusínska a ukrajinská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Recenzenti: Svitlana Pjasecka-Ustyč, Volodymyr Prychoďko. Užgorod : Institutut transkordonnoji spyvpracy Uzhgorod u Vydavnyctvy FOP Jaščenko Jevhen Valerijovič, 2017. 183 s. ISBN 978-617-7404-76-6(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: AAA
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Transkordonne spivrobitnyctvo schidnoji Slovaččyny ta Zakarpattja : vynyknennja, rozvytok i perspektyvy = Transborder Cooperation of Eastern Slovakia and Transcarpathia: emergence, development and prospects. In USTYČ, Serhiy. Istorija, ščo obʼjednuje : narysy novitňogo transkordonnogo spivrobitnyctva u Karpatsʼkomu regioni. - Užhorod : Vydavnyctvo UžNU „Hoverla”, 2017, s. 136-167. ISBN 978-617-7333-48-6. Type: ABC
 • GALASOVÁ, Miroslava - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Save Innocent Kitties with Counterfactual Priming. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 17-18. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • GALLOVÁ, Miroslava. Conference Report “Czech, Slovak and Czechoslovak 20th Century History XIII: Century of the Republic“, Hradec Králové, Czech Republic, 4th – 5th of April 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 72-73. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173854508-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Faktorová analýza skrátenej verzie inventára na sebaposudzovanie schopnosti riešiť problémy. In Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. - Bratislava : SPS pri SAV, 2018, s. 63-79. ISBN 978-80-88910-58-9. Type: AFD
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Mýliť sa je nebezpečné alebo potrebuje medicína psychológiu? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 80-85. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • HALAMA, Peter. TAXONOMY OF SITUATIONAL CHARACTERISTICS IN THE DIAMONDS MODEL. THE FIRST EXPERIENCES WITH THE SLOVAK VERSION OF S8-I SCALE FOR MEASURING SITUATIONAL CHARACTERISTICS. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 86-92. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • HALAMA, Peter. Big five personality traits and information control conspiracy beliefs. Moderating effect of gender and age. In ABSTRACTS EAPP AWARDS WINNERS TALKS. - Zadar : University of Zadar, 2018, s. 300. ISBN 978-953-331-210-1. Dostupné na internete: <http://conference.unizd.hr/ecp19/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Book-of-abstracts-version-16th-July.pdf>. Type: AFG
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Type: FAI
 • HANÁK, Róbert. Could we develop a decision support tool for evaluating innovative and technological business proposals which will outperform existing practices? Limits and crucial questions. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 21-22. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • HANÁK, Róbert. Effect of experience on entrepreneurial performance: Meta-analytical review. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Lüneburg : Leuphana Universität, 2018, s. 16. Type: AFG
 • HATOKOVÁ, Mária - MASARYK, Radomír - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis. In Československá psychologie, 2018, roč. 62, č. 2, s. 101-118. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klára. Conference Report “IOHA 2018 Memory and Narration. The XX. International Oral History Association conference", Jyväskylä, Finland, 18th – 21st June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 74-75. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173859809-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • HERETIK, JR., Anton - FRONC, Adam - ŠROL, Jakub. Vzťah temperamentu, charakteru a temnej triády osobnosti. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 106-111. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Anchoring the verbal image in Noh and Shakespearean Theatre. In Shakespeare in Between. Edited by Jana B. Wild; reviewers: Agnieszka Romanowska Kowalska, Gabriella Reuss. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, 2018, s. 194-201. ISBN 978-80-8195-014-8.(VEGA č. 2/0047/13 : Divadlo Nó - modely a perspektívy). Type: AFD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Levočské Klaňanie kráľov. In Postoj, 12.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29788/levocske-klananie-kralov>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruské knieža Ivan Veľký, byzantská kňažná a ich talianski majstri. In Postoj [seriál], 13.4. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/32326/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri> Type: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri/>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruská chrámová architektúra po tatárskom vpáde. In Postoj [seriál], 5.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29605/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade> Type: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade/>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Šekely. In Postoj [seriál], 25.2. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/30975/sekely>. Type: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Migration of Slovaks. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 119-129. ISBN 978-80-87291-20-7.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Type: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Tacitné (tiché) poznatky Slovákov získané v zahraničí. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2018, abstrakt č. 1741. ISBN 978-80-972360-2-1. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1741>(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018). Type: AFH
 • JURKOVIČ, Marek - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Looking for the most de ning feature of bullshit: obscureness vs. untruthfulness. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 33-34. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Building and Transferring Human Capital Via Migration. In Review of Socio-Economic Perspectives, 2018, vol. 3, no. 1, p. 1-11. ISSN 2149-9276.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADEB
 • KENTOŠ, Michal. Fear of crime, security perception and preventive behavior. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 47-55. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173823204-kentos-fear-of-crime%E2%80%A6.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Type: ADFB
 • KOHOUTOVÁ, Klára. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). Type: AECA
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Anchoring and time frame effects in assessment of health risks. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 175-180. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Černý, Michal. Jak učit sám sebe. Brno : BizBooks, 2016. 200 s. ISBN 978-80-265-0519-8. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 2, s. 68-69. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Jak učit sám sebe / Michal Černý. - Brno : BizBooks, 2016. - ISBN 978-80-265-0519-8. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/2/recenzie-a-anotacie/cerny-michal-jak-ucit-sam-sebe-brno-bizbooks-2016-200-s-isbn-978-80-265-0519-8/>. Type: EDI
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Conference Report “Work and Organizational Psychology”, Košice, Slovakia, 23rd – 24th May 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 76-77. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173867310-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • KRAUSE, Robert - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Vzťah efektu nadmernej sebadôvery a osobnostných premenných. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 40-41. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • KRAUSE, Robert - SLIVKANIČOVÁ, Simona. Vplyv spätnej väzby na efekt nadmernej sebadôvery. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 269-276. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 188-193. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. When Beliefs and Logic Contradict: Issues of Values, Religion and Culture. In Advances in Culturally-Aware Intelligent Systems and in Cross-Cultural Psychological Studies. Intelligent Systems Reference Library 134. - Francúzsko : Springer International Publishing, 2018, p. 367-390. ISBN 978-3-319-67022-5. Type: ABC
 • Bulletin Prognostického ústavu SAV. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/index.php?id=19>. ISSN 1339-0120. Type: FAI
 • MARTONYIK, Juraj. Etnické komunity: Romové = Ethnic communities: Roma. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 1, s. 62-64. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Etnické komunity: Romové / Dana Bittnerová (ed.). - Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2013. - ISBN 978-80-87398-45-6. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: EDI
 • OREG, Shaul - BAYAZIT, Mahmut - VAKOLA, Maria - ARCINIEGA, Luis - ARMENAKIS, Achilles - KORDAČOVÁ, Jana - HITOSHI, Mitsuhashi. Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale. Shaul Oreg - Mahmut Bayazit - Maria Vakola - Luis Arciniega - Achilles Armenakis - Rasa Barkauskiene - Nikos Bozionelos - Yuka Fujimoto - Luis González - Jian Han - Martina Hřebíčková - Nerina Jimmieson - Jana Kordáčová - Hitoshi Mitsuhashi - Boris Mlačič - Ivana Ferič - Marina Kotrla Topič - Sandra Ohly - Per Qystein Saksvik - Hilde Hetland - Ingvild Berg Saksvik - Karen van Dam. In Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications, Second Edition. - New York : Routledge, 2018, s. 215-244. ISBN 978-1-138-69027-1. Type: ABC
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Conference Report "Negative consequences of the practising helping professions (Psychological and social aspects of helping people)", Košice, 19th – 20th October 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 69-70. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: GII
 • PETRÍK, Juraj - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Inside the mind of egalitarians: Cognitive predictors of behavioral intentions and attitudes toward minorities. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 55-56. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. The association of selected personality and situational factors with alcohol consumption as a means of mood regulation in Slovak healthcare professionals. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 296-301. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Conference Report „European Social Survey: 2nd ESS Visegrad Regional Network Conference“, Budapest, Hungary, 7th – 8th June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 70-71. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173847207-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Generational Differences in Digital Information Literacy. In Marketing Indentity: Online rules - part II. : conference proceedings from international scientific conference, 7th-8th of November 2017, Smolenice, Slovak Republic. part II. [elektronický zdroj]. Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková (Eds.). - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017, s. 212-221. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726. Názov z obrazovky(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Marketing Identity: Online rules - part II. : international scientific conference). Type: AFD
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. január 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 1, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_1-2018_jan_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. apríl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 2, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://prog.sav.sk/sites/default/files/2018-06/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_2-2018_apr_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Is the precision of the ex post forecast errors helpful to choose a good forecasting model? In Prognostické práce [serial], 2018, vol. 10, no. 1, p. 65-81. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/PP_%20Rublikova_%20Karasova_clanok.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Success of complex problem solving (CPS) in regard to cognitive styles. In Singapore Conference on Applied Psychology 2018. Programme & Abstract book. - Singapur : University of Derby&Stud, 2018, s. 47. ISBN 978-981-11-6604-4. Type: AFG
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠVECOVÁ, Valéria - RYBANSKÝ, Ľubomír. Is there connection among personal need for cognitive structure and math and state and trait anxiety? In Abstract Book. 39th STAR Conference stress anxiety and resilience. - Lublin : University of Lublin, 2018, s. 175-176. Type: AFK
 • Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. Bratislava : SPS pri SAV, 2018. 258 s. ISBN 978-80-88910-58-9. Type: FAI
 • SEDLÁR, Martin. Plánovanie lekárov záchrannej zdravotnej služby pred príchodom k pacientovi. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 332-337. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • STEGER, Tamara - FILČÁK, Richard - HARPER, Krista. Environmental Justice in Central and Eastern Europe : mobilization, stagnation and detraction. In The Routledge Handbook of Environmental Justice. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2018, s. 641-652. ISBN 978-1-138-93282-1. Type: ABC
 • STRACHANOVÁ, Daša - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Úskalia kariérového poradenstva pre nadaných. In Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2017, s. 125-138. ISBN 978-80-223-4457-9. Type: AEDA
 • STRACHANOVÁ, Daša - GREŽO, Matúš. Keby som sa rozhodol inak: kontrafaktové myslenie a efekt utopených nákladov v rozhodovaní. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 97-103. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - VAŇO, Boris - BUČEK, Ján. Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Korec, Jitka Langhamrová. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [256 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/demo_mesta_sprocha_kol.pdf>. ISBN 978-80-89398-36-2(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 - 2011 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Tišliar, Boris Vaňo. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komnenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [121 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/romovia_sprocha_durcek.pdf>. ISBN 978-80-89398-35-5(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ŠÍDLO, Luděk. A cohort perspective on the fertinity postponement transition and low fertility in Central Europe. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 2, p. 109-120. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Does Socio-Spatial Segregation Matter? ‘Islands’ of High Romany Fertility in Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2018, vol. 109, no. 2, p. 239-255. (0.653 - IF2017). ISSN 0040-747X. Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? Štrukturálna analýza migrantov a emigrantov = Who are International Migrants of Slovakia? Structural Analysis of Immigrants and Emigrants. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44. ISSN 1210-1095. Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Prechody do dospelosti na Slovensku v priestorovej perspektíve podľa sčítania obyvateľov 1991 a 2011 = Transitions to Adulthood in the Spatial Perspective in Slovakia According to the Population Censuses 1991 and 2011. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 117-140. ISSN 0016-7193.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ĎURČEK, Pavol. Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku = Socialist model of population policy and reproductive behaviour in Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 104-131. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • ŠROL, Jakub. Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní [Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning]. In Československá psychologie, 2018, roč. LXII, č. 1, s. 1-15. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • ŠROL, Jakub. Individual differences in conflict detection during syllogistic reasoning. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 69-70. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial]. Editor [1998-2018] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Type: FAI
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Úloha emócií a emočnej regulácie zdravotníckych záchranárov v rôznych typoch situácií. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 248-254. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 79 : a našim susedom vráť sedemnásobne... In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 147-167. ISBN 978-80-8191-135-4. Type: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 81 : sviatočná Božia reč. In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 201-222. ISBN 978-80-8191-135-4. Type: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 82 : Bohovia ste. In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 223-237. ISBN 978-80-8191-135-4. Type: AEDA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Zmysel života a zvládanie záťaže. In E-mental : elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2017, roč. 5, č. 1, s. 16-23. ISSN 1339-4614. Dostupné na internete: <http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2017_1.pdf>. Type: ADFB
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Do gender differences impact relationships at work? In Current trends in public sector research. Editors: Petra Dvořáková, Barbora Baisa. - Brno : Masaryková univerzita, 2018, s. 368-375. ISBN 978-80-210-8923-5. Type: AFC

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus