Information Page of SAS Organisation

Institute of History

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ARPÁŠ, Róbert. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Národy -mestá - ľudia - slávnosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č.1, s. 182-183. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • BADA, Michal. Duchoňová, Diana - Lengyelová Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávnosti, strasti každodennosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 162-165. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku / Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-85. Type: EDI
 • BÁN, Andrej - ŠOLTÉS, Peter. Korupcia tu má tradíciu : rozhovor. In Týždeň, 12. február 2018, roč.15, 7. týždeň, s. 24-27. ISSN 1336-5932. Type: GII
 • BENČÚRIKOVÁ, Martina. Mediálny obraz Frakcie Červenej armády a nemeckej jesene v denníku Rudé právo. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • BENKO, Juraj. Boľševický experiment skončil v agónii. In HistoryWeb, 7. 11. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/bolsevicky-experiment-skoncil-v-agonii#.Wnhdaa7iaUk>. Type: BDF
 • ČIČAJ, Viliam. Sláva šľachetným IV. Osudy kapitánov slovenských dobrovoníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2016, 257 s. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 178-180. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Sláva šľachetných IV. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2016. Type: EDI
 • DEMMEL, József. Eugen Gerometta : slovenský kandidát do prvého krajinského snemu v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč.29, č. 3, s. 43-45. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DEMMEL, József. Suchá ratolesť ? : hornouhorské župy a slovenská šľachta v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč. 29, č. 3, s. 57-59. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Nový film o Churchillovi je historický nezmysel. In HistoryWeb, 24. január 2018, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novy-film-o-churchillovi-je-historicky-nezmysel#.WnhXP67iaUl>. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Anschluss 1938 : prvá "obeť" Hitlerovej pažravosti. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 74-77. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Akí boli veľkí hráči studenej vojny ? In HistoryWeb, 5.1.2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Rivali a partneri studenej éry / Slavomír Michálek. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 978-80-224-1602-3. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aki-boli-velki-hraci-studenej-vojny#.WmWhPq7iaUl>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Z chudobnej slovenskej dedinky do sídla českých kráľov. In SME, 2. február 2018, špeciálna príloha denníka Sme, roč., č., s. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Gustáv Husák / Michal Macháček. - Praha : Vyšehrad, 2018. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Černák, Tomáš - Mocko, Martin. Husák v odboji a SNP 1938-1945. Bratislava: Marenčin PT, 20169, 348 s. ISBN 9888081146534. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 165-169. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Husák v odboji a SNP 1938-1945 / Tomáš Černák, Martin Mocko. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - ISBN 978-80-811-465-34. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Premyslená nacistická propaganda nás balamutí dodnes. In Denník N, 16. 1. 2018, roč. 4, č. 11, s. 11. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/998845/premyslena-nacisticka-propaganda-nas-balamuti-dodnes/>. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MACHÁČEK, Milan. Nechcel som podsúvať názor na Husáka : český historik Michal Macháček napísal doposiaľ najucelenejšiu knihu o Gustávovi Husákovi. In Denník N, 2. február 2018, vikendové vydanie, roč. 4 č. 24, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Ruské tango s krajnou pravicou. In Denník N, 19. február 2018, roč.4 č., s. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1033662/ruske-tango-s-ciernou-krajnou-pravicou/?ref=list>. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Baka, Igor- Maskalík, Alex - Medvecký, Matej- Minařík, Pavel. Vojenské dejiny Slovenska VII: zväzok (1968-1992). Bratislava: Magnet Press, 2016, 360 s. ISBN 9788089169344. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 175-176. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • DRUGA, Marek. Hlavačková, Miriam (ed.). Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, 456 s. ISBN 9788022415378. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 159-162. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Od symbolu k slovu / Miriam Hlavačková (ed.). - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-78. Type: EDI
 • ĎURČO, Michal. Ako stromy prišli o miesto pri slovenských cestách. In Denník N, 2018, roč. 4, č., s. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1038826/ako-stromy-prisli-o-miesto-pri-slovenskych-cestach/>. Type: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 1. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Memorandum z roku 1946 - zásobovanie Slovenska liekmi [Memorandum of Year 1946 - supply of medical drugs through Slovakia]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s.115-119. ISSN 0014-8172.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Type: ADFB
 • HALLON, Ľudovít. Dejiny výroby papiera a celulózy na Slovensku. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : celulózový a papierenský priemysel na Slovensku. 5. zväzok. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, s. 7-28. ISBN 978-80-227-4762-2.(Vega 2/0144/13 : Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. Vega 2/0164/13 : Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve). Type: BBB
 • HANULA, Matej. Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období [The Sources of Influence of the Agrarian Party in Slovakia during the Interwar Period]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 2, s. 310-326. (2017 - SCOPUS). ISSN 1338-7219.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Type: ADFB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Hradné kaplnky. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 1, s.14-16. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: <http://prikryl.sk/data/documents/VOX-01-2018.pdf>. Type: GII
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Hradná zbožnosť. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 3, s.6-7. ISSN 1339-3634. Type: GII
 • HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský ako predstaviteľ národno-politickej a mienkotvornej slovenskej elity. In Biografické štúdie, 2017, č.40, s. 23-34. ISSN 0067-8724. Type: AFD
 • HOLEC, Roman. Veselé (i menej veselé) návraty k revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s.60-63. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • IVANIČKOVÁ, Edita. Nemecká otázka v čase studenej vojny a Československo (1949-1973). In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. Zostavila Edita Ivaničková ; recenzenti: Marian Manák, Zuzana Polačková. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017. 1 CD. ISBN 9789-80-972944-0-3(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: FAI
 • JAKABŠICOVÁ, Alexandra - JANURA, Tomáš. Historický park vo Voderadoch - ako prinavrátiť jeho dávnu noblesu. In Monument revue : časopis Pamiatkového úradu na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2017, roč. 6, č. 2, s.13-17. ISSN 1338-807X. Type: ADFB
 • KAMENEC, Ivan. Reflexia arizácie, jej priebehu a výsledkov v slovenskej spoločnosti. In Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II. Editor Magdaléna Hrbácsek ; recenzenti: Miloš Zelenka, Roland Lanz. - Galanta : OZ ART DANUBIUS, 2017, s.29-40. ISBN 978-80-89856-08-4. Type: AFD
 • KAMENEC, Ivan. Moje stretnutia s Eugenom Bárkányom. In Židovské pamiatky na Slovensku. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2017, s. 25-27. ISBN 978-80-89175-79-6. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Úvodné slovo. In Príbeh Juraja Szánta : rozhovor o záchrancoch a obeti. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s.4-5. ISBN 978-80-8152-583-4. Type: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Cesta do Ríma : slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 31-33. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Jozef Miloslav Hurban v rodine a národe. Prepojenie súkromného života a verejných aktivít národovca. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 13-31. ISSN 1339-4908. Dostupné na internete: <http://sausba.sk/pdf_casopis/web/casopisy/slovencinar12_casopisSAUS.pdf>(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Svetozár Hurban Vajanský a ženské hnutie. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 35-52. ISSN 0067-8724.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci : vysoko lietajúci sokol v revolúcii. In Historická revue, 2018, roč. 29, č.3, s. 47-53. ISSN 1335-6550.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BDF
 • Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulz Wessel (eds.). Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 177 s. ISBN 978-80-87782-73-6. Type: FAI
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Type: FAI
 • Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013, č. 48, r. 2014, č. 49, r. 2015, č.50, r. 2016), hl. redaktorka Ingrid Kušniráková, výkonná redaktorka Marcela Bednárová (č. 51, 2017) ; recenzenti č.49, (2015), č. 50, (2016): Frederik Federmayer, Rastislav Kožiak, č. 51 (2017): Dušan Škvarna, Marek Junek. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. ISBN 978-80-224-0991-9. ISSN 0440-9515. Type: FAI
 • KŠIŇAN, Michal. Hnilica, Jiří. Les nouvelles élites Tchecoslovaques. Une formation francaise (1900-1950). Paris Institut d´études slaves, 2015, 405 s. ISBN 9788670255760. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 171. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-87782-73-6.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Type: BEE
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záujem osvietenského štátu o blaho jednotlivca v mene obecného dobra [Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good]. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová et al. ; recenzent: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 23-33. ISBN 978-80-89388-75-2. Vyšlo aj v angl. jaz. mutácii: KUŠNIRÁKOVÁ, I. Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami: jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Zost. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 34-44(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: BEF
 • LONDÁK, Miroslav. La Slovaquie et L´ Europe. In Slovaquie Eustories. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://eustories.com/slovaquie/>. Type: GII
 • Local Roots – European Connections. The Position of Nazarene Art in 19th-Century Europe : Forum historiae 11, č. 2, 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Pavla Machalíková, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/web/10180/181>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • MACHALÍKOVÁ, Pavla - HERUCOVÁ, Angelika. Editorial. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 2, s.1-4. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/editorial?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F02%2F2017-local-roots-european-connections-the-position-of-nazarene-art-in-19th-century-europe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waELc4N9ncmc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>. Type: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Ako sa spomínalo na revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 66-72. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. "Das Fluidum der Stadt ..." Urbane Lebenswelten in Kassa/Košice/Kaschau zwischen Sprachenvielfaltund Magyarisierung 1867-1918. By Frank Henschel (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 137). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. 360 pp. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017, vol. 6, n. 4, s. 915-918. ISSN 2063-8647. Recenzia na: "Das Fluidum der Stadt" / Frank Henschel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. Type: EDI
 • MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Formovanie bipolárneho sveta - prvé medzníky studenej vojny. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovaks through the Century. Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic ; Institute of History Slovak Academy of Sciences, 2018. Type: FAI
 • MICHELA, Miroslav. Punkrockové Slovensko. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 39-43. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Vzdelávanie farmaceutov na Slovensku od 40. do 60. rokov 20. storočia [Education of Pharmacists in Slovakia from 40s to 60s of 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č.6-8, s. 133-138. ISSN 0014-8172.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Type: ADFB
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Stoličné súdnictvo a uplatňovaná peneologická prax v 18. storočí na príklade žien - páchateliek v Abovskej stolioci. In Historica Carpatica 48/2017 : zborník východoslovenského múzea v Košiciach. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2017, s. 7-16. ISBN 978-80-89093-47-2. Type: AEDA
 • PAVČÍK, Filip. Miller, Jaroslav - Burešová, Jana - Trapl, Miloš. Český exil v Austrálii (1948-1960). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 278 s. ISBN 9788074225192. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č.1, s. 171-172. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • SABOL, Miroslav. Konferencia z dejín podnikateľských rodín. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 178-180. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • SEGEŠ, Dušan. Remigrácia občanov Československa z Nemeckej spolkovej republiky do ČSR. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • SEGEŠ, Dušan. Bonviván v exile : tienisté stránky Hodžovej kariéry. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 23-30. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Type: FAI
 • SCHVARC, Michal. Od Karpatského múzea po Múzeum kultúry karpatských Nemcov. História nemeckého múzejníctva na Slovensku. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 162-174. ISBN 978-80-87782-73-6. Type: BEE
 • STEINHÜBEL, Ján. Z východu na západ a zo západu na východ po súši i po mori : cesty židovských kupcov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 4-11. ISSN 1335-8316.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Type: BDF
 • SZABÓ, Miloslav. From Protests to the Ban: Demonstrations against the "Jewish" Films in Interwar Vienna and Bratislava. In Journal of Contemporary History, 2017, vol., s. 1-25. (0.527 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0022-0094. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022009417712112>. Type: ADEB
 • ŠOLTÉS, Peter - FILIPKO, Richard. Muž, ktorý spísal dejiny korupcie : rozhovor. História podplácania je plná príbehov o bitkách so sekerami a šabľami. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 5.1. 2018, s. 46-52. ISSN 2585-7843. Type: GII
 • ZAJAC, Oliver. Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0. Type: AECA
 • ZAVACKÁ, Marína. Detské knihy o povstaní ako nosiče aktuálnych politických odkazov v 50. rokoch. Prípadová štúdia Volanskej Tajomstvá a Moricovej Explózie. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • ZAVACKÁ, Marína. Dobrodružstvá akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku [Adventures of academic mobility: Roman Jakobson in Slovakia]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 107-132. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ADDB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus