Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.

samostatný vedecký pracovník

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: [59410] 562